OTÁZKA: Co je Global Entrepreneurship Week? (Odpověď najdete níže)
 
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka zahájil Národní konvent o EU. Cílem projektu je řešit klíčové otázky vztahu České republiky a Evropské unie, podnítit celospolečenskou veřejnou debatu o prioritách ČR v EU. Na konferenci s názvem Evropské vize České republiky se řečníci věnovali aktuálním evropským otázkám, například udržitelnému hospodářskému růstu, zvyšování zaměstnanosti, kohezní politice nebo současné koncepci evropské integrace a fungování osmadvacítky. Národní konvent o Evropské unii má ambici být jedinečnou institucí, kde se vedle sebe setkávají významní odborníci s politiky a veřejností, aby společně debatovali o budoucnosti ČR.
 
 Evropská komise
Zkušenosti z Izraele díky ErasmuOndřej Janků, absolvent Masarykovy univerzity, se v roce 2014 jako jeden z prvních Čechů zapojil do evropského programu Erasmus pro mladé podnikatele. Zkušenosti sbíral 6 měsíců v Izraeli. Díky programu mohou začínající podnikatelé nabýt zkušenosti v zahraničí.
USA a Čína: dohoda o snížení emisí skleníkových plynůUSA a Čína uzavřely bilaterální dohodu o snížení emisí skleníkových plynů. Předseda Evropské komise J.-C. Juncker i předseda Evropské rady Herman Van Rompuy tuto dohodu velmi vítají. EU se dohodla na energeticko-klimatickém balíčku již 24. října, plán snižování je nastaven do roku 2030.
 Evropský parlament
Digitální budoucnost Evropy: taxíky bez řidičů a dodávky pomocí dronůNové technologie, jako jsou počítače, které můžete mít přímo na těle, nebo rozpoznávání obličejů, mohou brzy změnit to, jak pracujeme, nakupujeme a bavíme se. Vytvoření jednotného digitálního trhu by mělo přispět k posílení evropských high-tech podniků a vytvořit více pracovních míst. Na semináři parlamentního Výboru pro vnitřní trh poslanci a experti diskutovali o způsobech, jak toho dosáhnout.
Evropský parlament podpořil asociační dohodu mezi EU a MoldavskemEvropský parlament vyslovil souhlas s dohodou o přidružení mezi EU a Moldavskem, včetně prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu (DCFTA). Dohoda bude páteří posíleného politického přidružení a hospodářské integrace mezi EU a Moldavskem a ustanoví vzájemný volný přístup na trhy EU a Moldavska. Poslanci zdůraznili, že podpis asociační dohody nepředstavují konečný cíl ve vztazích mezi EU a Moldavskem.
Evropská budoucnost Moldavska je nejlepší zárukou prosperity a demokracieMoldavsko je další v řadě zemí, které usilují o těsnější vazby s EU. Poslanci Evropského parlamentu hlasovali o dohodě o přidružení s touto zemí. Dohoda má připravit cestu pro zvýšení obchodní výměny a užší spolupráci. Přinášíme rozhovor s novým předsedou delegace Evropského parlamentu ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko, rumunským sociálním demokratem Andi Cristeou.
EP pro harmonizaci daní a transparentnost národních daňových předpisůPředseda Komise Jean-Claude Juncker se osobně zúčastnil mimořádné rozpravy Parlamentu o boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem, která se konala v reakci na nedávná odhalení tajných dohod, na jejichž základě využívaly nadnárodní společnosti v Lucembursku preferenční daňové podmínky. V Lucembursku pravděpodobně došlo k určité míře vyhýbání se placení daní, jako je tomu v jiných zemích EU.
Evropský účetní dvůr usiluje o lepší řízení unijního rozpočtuŘádné finanční řízení je jednoduchý koncept, ale v praxi může být náročným úkolem. "Není to volba mezi utrácením peněz, souladem s pravidly, a dosahováním výsledků – jde o dosažení všech tří kritérií najednou," řekl předseda Evropského účetního dvora Vítor Caldeira, když 5. listopadu předkládal výroční zprávu Dvora o plnění rozpočtu EU za rok 2013 členům parlamentního Výboru pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava o mírovém procesu v Severním Irsku a napětí mezi Tureckem a KypremMírový proces v Severním Irsku a nedávné turecké akce v kyperských vodách byly jedním z bodů programu bruselského plenárního zasedání. Všechny strany v mírovém procesu v Severním Irsku by měly upustit od "nebezpečné vzájemné provokace". Turecko v říjnu vyslalo své průzkumné a námořní lodě do výlučné ekonomické zóny Kypru. Kyperský prezident Nikos Anastasiadis v reakci na tento vývoj pozastavil mírové rozhovory se severní částí ostrova.
Poslanci si připomněli 25 let od pádu Berlínské zdiV neděli 9. 11. uplynulo 25 let od okamžiku, kdy padla Berlínská zeď, která od roku 1961 oddělovala tehdejší Německou demokratickou republiku a tzv. Západní Německo. 9. listopadu 1989 mluvčí NDR oznámil, že občané mohou od té chvíle překračovat hranici mezi oběma zeměmi, kdykoli budou chtít. Ještě ten den začaly tisíce lidí zeď rozebírat. Tento historický okamžik si připomněli také poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání.
 Evropský účetní dvůr
OLAF potřebuje nezávislého inspektora procesních záruk, říkají auditoři EUStanovisko Účetního dvora podporuje návrh Evropské komise posílit procesní záruky osob vyšetřovaných Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), a to vytvořením funkce nezávislého externího kontrolora, kterým bude „inspektor procesních záruk“. Podle názoru auditorů by se měl inspektor zabývat jakýmkoliv potenciálním porušením základních práv a procesních záruk v souvislosti s probíhajícími vyšetřováními.
 Evropská centrální banka
Do nového sídla Evropské centrální banky se stěhuje první vlna zaměstnancůV novém sídle nyní pracuje 722 zaměstnanců. V nadcházejících týdnech se do moderní budovy, která byla postavena tak, aby dokázala v dlouhodobém horizontu plnit zvláštní požadavky ECB, přestěhují ze současných prostor v centru města další zaměstnanci. ECB zahájila projekt v roce 1998 hledáním vhodného místa ve Frankfurtu nad Mohanem. Toto hledání vyvrcholilo nákupem parcely s Grossmarkthalle, s památkově chráněnou budovou.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 10. – 16. listopadu 2014HDP vzrostlo o 0,2 % v eurozóně a o,3 % v EU28. Roční míra inflace se v eurozóně zvýšila o 0,4 %. Objem průmyslové výroby vzrostl meziměsíčně i meziročně o 0,6 % v eurozóně i v EU28. Nárůst byl způsobem růstem výroby kapitálového zboží o 2,4 % meziměsíčně, respektive 2,1 % meziročně. Česká republika patří mezi země s nejrychlejším růstem – meziročně je s 5,6 % druhá za Irskem (které ovšem zaznamenalo rekordních 22 %).
 Očekávané události
Program Evropské komise a dalších institucí na tento týdenKomise přijme nařízení zlepšující přístup k železniční dopravě pro cestující se sníženou pohyblivostí. V Bruselu se koná konference o energetické politice EU a seminář o příležitostech financování výzkumu zaměřeného na vývoj technologií přijímačů navigačního systému GNSS. Další konference se zaměří na řízení rizik spojených s chemikáliemi a na strategii EU na Jadranu a regionu Jónského moře.
 Kalendář
V roce 2013 vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy soutěž o nejlepší plakát pro studenty vysokých výtvarných škol na téma „Kde domov můj?“. Projektu se zúčastnilo 138 studentů z České republiky, Rumunska a Velké Británie.
Datum: 3. – 30. listopadu 2014
Jakým způsobem ovlivňuje vnitřní politika Číny její zahraniční politiku? Jaké jsou společné zájmy EU a Číny? Do jaké míry ovlivňuje politické uspořádání Číny její vztahy s EU? Odpoví Ondřej Klimeš z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se na akademické půdě dlouhodobě zabývá Čínou, její kulturou a politikou, a Ivan Jančárek, vrchní ředitel sekce mimoevropských zemí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.
Datum: 18. listopadu 2014 17:00
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR si Vás dovoluje pozvat na veřejnou přednášku z řady The Prague Lecture on Europe, kterou prosloví bývalá premiérka vlády Slovenské republiky prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, Ph.D., s názvem KRIZE EU A DEMOKRATICKÝ REGRES.
Datum: 25. listopadu 2014 17:30
Místo: FFUK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Dokumentární tragédie o právu na spravedlnost je osmiletou detektivní výpravou režiséra Roberta Kirchhoffa do temných hlubin dodnes neuzavřeného a medializovaného případu únosu, znásilnění a vraždy mladé medičky.
Datum: 26. listopadu 2014 19:00
 
 
 
 

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz