OTÁZKA: Kde se 24. dubna koná Evropský den akcí proti rasismu 2014? (Odpověď najdete níže)
 
Evropská komise zveřejnila zprávu, ve které upozorňuje na právní problémy, s nimiž se potýkají mezinárodní páry (tj. páry složené z osob různých státních příslušností), jakmile začnou řešit přeshraniční spory týkající se manželství či péče o dítě. Díky rostoucí mobilitě občanů v EU narůstá také počet rodin, jejichž členové mají různou státní příslušnost, žijí v různých členských státech, nebo žijí v zemi EU, jíž nejsou státními příslušníky. Dojde-li k rozpadu rodiny, je nezbytná přeshraniční soudní spolupráce, která zajistí bezpečné právní prostředí. Komise proto zahajuje širokou veřejnou konzultaci na téma možných řešení takových situací a osvětovou kampaň o pomoci a pravidlech v případě rozpadu mezinárodních rodin.
 Evropská komise
EU stanoví trestní sankce za zneužívání trhuEvropská komise vítá, že Rada formálně schválila její návrh nařízení o zneužívání trhu (IP/11/1217) a návrh směrnice o trestněprávním postihu za zneužívání trhu (IP/11/1218). Evropský parlament se pro směrnici i nařízení vyslovil již dříve.
Deutsche Telekom smí koupit GTS Central EuropeKomise schválila podle nařízení EU o spojování podniků plánovanou akvizici lucemburské telekomunikační společnosti GTS Central Europe jejím německým konkurentem Deutsche Telekom. Transakce neohrozí hospodářskou soutěž.
Internetové stránky týkající se cestováníSpolečná akce národních úřadů pro ochranu spotřebitele koordinovaná Evropskou komisí v roce 2013 odhalila, že 382 z 552 kontrolovaných internetových stránek neodpovídalo evropskému spotřebitelskému právu. Nyní je situace lepší.
Nový atlas nejvýznamnějších evropských center IKTZajímá vás, čím se vyznačuje centrum informačních a komunikačních technologií? Podívejte se na Mnichov, Londýn, Paříž nebo menší města, jako je Darmstadt, v novém atlase center IKT v EU, který ilustruje, kde se daří digitálním technologiím.
Lepší pravidla v oblasti silniční nákladní dopravyMístopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu Siim Kallas vyzval ke zjednodušení a vyjasnění pravidel EU o silniční přepravě. Jeho vyjádření navazuje na právě zveřejněnou zprávu o integraci vnitřního trhu silniční dopravy.
Rovnost žen a mužů: pokrok díky opatřením EUEvropská unie také v roce 2013 přijala opatření, jejichž cílem je zlepšit rovnost žen a mužů, včetně kroků, jež mají vést k odstranění rozdílů v zaměstnávání a odměňování a nesrovnalostí v důchodech, potírat násilí a podporovat rovnost v rozhodování.
Význam Listiny základních práv EUPodle zprávy EK Listina nabývá na významu. Soudní dvůr EU se o Listinu stále více opírá ve svých rozhodnutích, zatímco soudci v členských státech jsou si rostoucí měrou vědomi jejího dopadu a hojněji čerpají z judikatury Soudního dvora EU.
Směrnice zdokonaluje výkon práv pracovníkůKomise přivítala přijetí nové směrnice zajišťující, aby na vnitrostátní úrovni bylo lépe uplatňováno právo občanů EU pracovat v jiném členském státě. Nová pravidla, navržená Komisí v roce 2013 se snaží překlenout mezeru mezi právy a skutečností.
 Evropský parlament
Europoslanci vyzývají k sankcím EU vůči ruským energetickým společnostemEU musí posílit sankce vůči vybraným ruským představitelům a být připravena přijmout hospodářské sankce vůči Rusku, ke kterým je nutno ihned přistoupit. Na pozadí násilí cílícímu na destabilizaci východu a jihu Ukrajiny také vyzvali k přijetí opatření proti ruským firmám a jejich pobočkám, zejména v energetickém odvětví, a proti ruským aktivům v EU.
Unijní pomoc zemím postižených katastrofami: rychleji a s méně byrokracieUnijní pomoc členským a kandidátským zemím by měla být díky změnám v pravidlech Fondu solidarity EU (FSEU) poskytována rychleji a efektivněji. Nová pravidla zahrnují prodloužení lhůty pro podání žádosti o podporu po přírodní katastrofě z 10 na 12 týdnů, vyplacení 10 % podpory předem a zjednodušení kritérií poskytnutí regionální pomoci.
Celounijní opatření na zabránění šíření invazivních nepůvodních druhůParlament schválil opatření, která by měla zabránit šíření invazivních nepůvodních druhů rostlin, zvířat a hmyzu do EU, či zabránit těm, které do EU proniknou, v působení ekologických a ekonomických škod. Nová legislativa zakazuje druhy, které jsou pro Unii významné, a povede k lepší koordinaci mezi členskými státy při řešení této hrozby.
Poslanci si došlapují na nehospodárné využívání plastových nákupních tašekČlenské státy EU by měly do roku 2019 omezit o 80 % spotřebu nejpoužívanějších a nejvíce znečišťujících plastových tašek. Uvádí se tak v návrzích, které ve středu podpořil Parlament. Poslanci doporučili, aby členské státy k jejich omezení využili daně, poplatky, omezení pro uvádění na trh či zákazy.
Lepší vymahatelnost práv vysílaných pracovníkůPráva pracovníků, kteří jsou dočasně vysíláni do zahraničí, budou díky novým pravidlům, která schválil Evropský parlament, lépe chráněna. Díky parlamentním vyjednavačům bude snadnější odlišit skutečná vysílání pracovníků od pokusů vyhnout se zákonným povinnostem a členské státy získají flexibilitu pro provádění inspekcí.
Nová pravidla pro snižování hluku na letištích: otázky a odpovědiHluk z letadel může vážně poškodit nejen vaše nervy, ale i váš sluch, a může se podepsat i na vašem celkovém zdraví. Proto většina letišť a veřejných orgánů uvaluje omezení na pohyb letadel. 10. dubna parlamentní Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil dohodu s Radou, podle které zůstane místním úřadům velký vliv na opatření pro omezení hluku na letištích.
Poslanci požadují povinné označování "vyrobeno v"Označení "made in" (vyrobeno v) by mělo být povinné pro všechny výrobky prodávané na jednotném trhu, s výjimkou potravin. Parlament tak uvedl v úterním hlasování k návrhům na posílení požadavků pro bezpečnost výrobků a pravidel dozoru nad trhem, jejichž cílem je posílit ochranu spotřebitelů v EU.
Základní bankovní účet pro všechnyVšechny osoby s legálním pobytem v EU budou mít na základě legislativy, kterou schválil Evropský parlament, právo otevřít si základní platební účet. Toto právo by nemělo být nikomu odmítnuto na základě národnosti či místa trvalého bydliště. Podle nových pravidel by měly být poplatky a pravidla pro tyto účty jasně uváděny a snadno porovnatelné.
Parlament sejmul břemeno záchrany bank z daňových poplatníkůEvropský parlament schválil trojici opatření, která přenesou rizika úpadku bank z ramen daňových poplatníků na banky samotné. Dvě opatření se týkají restrukturalizace a ukončení činnosti problémových bank, třetí zajišťuje, že za vklady do 100.000 eur budou ručit banky a nikoli daňoví poplatníci.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 14. –  20. dubna 2014Přebytek běžného účtu EU28 činí 39,4 mld. €. Roční míra inflace eurozóny klesla na 0,5 %. Regionální míra nezaměstnanosti dosahovala od 2,6 % v regionu Oberbayern po 36,3 % v Andalusii. Přebytek zahraničního obchodu se zbožím v eurozóně dosáhl 13,6 mld. €. Objem průmyslové výroby v eurozóně vzrostl o 0,2 %.
 Očekávané události
Program Evropské komise a dalších institucíKomise připravuje ve španělském Gijónu seminář o významu atlantických přístavů a námořní dopravy jako hybatelů ekonomického rozvoje. V Bruselu se uskuteční konference o pracovních podmínkách a v řecké Soluni konference o souvislostech mezi digitálními inovacemi a regionálním růstem.
 Kalendář
Putovní výstava Stopy totality prezentuje na několika panelech příběhy z padesátých let ilustrované rodinnými fotografiemi a doložené dobovými dokumenty a tiskem. Výstava vznikla ve spolupráci se žáky a studenty a je doplněna o ukázku výstavy Zmizelí sousedé.
Datum: 1. – 30. dubna 2014
Datum: 14. – 30. dubna 2014
Místo: Kampa, U Sovových mlýnů, Praha 1
Letošní Dny evropského filmu, které se pozvolna překlopily do třetí dekády své existence, opět přináší více než 50 snímků z celé Evropy, tematicky rozdělených do sekcí.
Datum: 18. – 22. dubna 2014
Místo: Brno, kino Scala
Téma: Jak fungují české politické strany na evropské úrovni
Datum: 23. dubna 2014 17:00
Datum: 23. dubna 2014 19:00
Místo: Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/27, Praha
Pro optimistickou Kaju je rodina tou nejdůležitější věcí na světě a bere život takový jaký je. Až do okamžiku, kdy se do sousedství přistěhuje „dokonalý manželský pár“.
Datum: 30. dubna 2014 19:00

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz