Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Co je evropská občanská iniciativa? (Odpověď najdete níže)
 
Poslední březnová neděle byla dnem číslo jedna pro evropské občanské iniciativy. Od tohoto dne se může jeden milion občanů z celé Evropy dohodnout společně na tématu, které je pro ně důležité, a požádat Komisi, aby v dané věci něco udělala. Registrace iniciativ je klíčovým počátečním krokem v procesu. Žádost musí podat výbor složený z nejméně sedmi občanů EU, kteří mají bydliště v nejméně sedmi různých členských státech EU.
 Evropská komise
Co si myslíte o prioritních cílech pro životní prostředí?Komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem seznámit se s názory na sedmý akční program EU pro životní prostředí, který stanovuje cíle do roku 2020. Konzultace potrvá do 1. června a zapojit se do ní lze přes webové stránky DG Environment.
Moderní systém evropského insolvenčního práva a vyKomise zahájila veřejnou konzultaci o modernizaci předpisů EU upravujících insolvenci. Stávající předpisy jsou z roku 2000 a stanoví, jak by měly být koordinovány úpadky podniků či jednotlivců, pokud je jimi dotčeno několik zemí EU.
Školní projekt přeshraničního učení eTwinningVíce než 155 000 učitelů z 31 zemí, včetně ČR, je zapojeno do aktivity Evropské komise eTwinning. Na vítězném projektu A Taste of Maths v kategorii žáků ve věku 12–15 let se podílela učitelka Eva Bauerová ze ZŠ Majakovského v Karviné.
Počet mrtvých na silnicích EU klesl, ale máloSnižování počtu obětí na silnicích EU v minulém roce výrazně zpomalilo (na –2 %) ve srovnání s velmi slibným poklesem po celé EU během posledního desetiletí (v průměru –6 %). Vyplývá to z nových statistických údajů Evropské komise.
Pokuta českým společnostem za maření kontrolyEvropská komise uložila společnostem Energetický a průmyslový holding a EP Investment Advisors, které podnikají v energetice, pokutu ve výši 2 500 000 eur za maření kontroly prováděné úředníky Komise v antimonopolním šetření.
Nové Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitěOdhaduje se, že každý den se oběťmi kyberkriminality stane přes milion osob po celém světě. V celosvětovém měřítku tak vzniknou ročně škody až za 388 miliard USD. Komise navrhla vytvoření Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě.
Česká studentka zvítězila v soutěži EUSedmnáctiletá studentka Michaela Krákorová z Gymnázia Brno-Řečkovice převzala od evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androully Vassiliou cenu za nejlepší překlad v soutěži mladých překladatelů.
Malé podniky přecházejí na zelenou ekonomiku37 % malých a středních podniků v EU má alespoň jednoho pracovníka, který se věnuje činnostem souvisejícím se zelenou ekonomikou, zjistil nedávný průzkum Eurobarometru. Je to v přepočtu o hodně více než ve velkých firmách.
 Rada
Další pokles cen roamingových služebOd července 2012 bude využívání mobilních telefonních služeb při cestách v rámci Unie levnější. Od července 2014 budou mít navíc uživatelé možnost, aby si nezávisle na smlouvě uzavřené s vnitrostátním mobilním operátorem zvolili jiného operátora pro roamingové služby a ponechali si přitom stejné telefonní číslo.
Finanční rámec na období 2014–2020: první jednání o jednací osnověJednání o rozpočtovém rámci Evropské unie na období 2014–2020 (víceletý finanční rámec) vstoupila do nové fáze: na svém zasedání konaném dne 26. března 2012 se Rada pro obecné záležitosti poprvé zabývala jednací osnovou, obsahující nejpodstatnější otázky a možná řešení.
 Evropský parlament
Martin Schulz: Unie pro Středomoří musí posílit parlamentyPrioritou Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří by mělo být posílení nově zvolených demokratických struktur, které vznikly v důsledku arabského jara. Tak znělo v neděli poselství předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze k nově zvoleným poslancům parlamentů zemí arabského jara v marockém Rabatu.
Martin Schulz: EU musí i v dobách úspor investovat do růstu"Evropský parlament nepřijme menší rozpočet EU". Těmito slovy zahájil 22. března předseda Evropského parlamentu Martin Schulz konferenci na vysoké úrovni o dlouhodobém finančním výhledu EU na léta 2014-2020. Schulz je přesvědčený, že EU musí i v dobách úspor investovat do růstu, a to není možné bez rozumného rozpočtu.
Evropský parlament posiluje vztahy s východními partnery UnieV ázerbájdžánském Baku sejdou k diskuzi o energetice, obchodu a lidských právech poslanci Evropského parlamentu se svými protějšky ze zemí Východního partnerství. Setkání se koná pod záštitou Parlamentního shromáždění Euronest, které je fórem pro výměnu názorů a podporu politické a hospodářské integrace.
Zelenější zemědělská politika: není žádný důvod ji odkládatEkologizace společné zemědělské politiky je nezbytná nejen kvůli dopadům na životní prostředí a na zdraví, ale i z ekonomických důvodů. Jedním ze způsobů, jak zelenější zemědělství podpořit, jsou finanční pobídky zemědělcům, kteří přijmou ekologičtější postupy. Jejich návrhy se zabývá i reforma SZP.
Evropská občanská iniciativa je "úžasná věc", říká Martin Schulz"Je to velký den pro skutečnou participativní demokracii," řekl během tiskové konference o Evropské občanské iniciativě předseda Evropského parlamentu Martin Schulz. Konference se zúčastnil i místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič a dánský ministr pro evropské záležitosti Nicolaï Wammen.
Proti zhoršujícímu se stavu v oblasti lidských práv v BěloruskuEvropský parlament by se neměl pasivně dívat na to, jak se v Bělorusku zhoršuje situace v oblasti lidských práv, říká předseda delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem, polský lidovec Jacek Protasiewicz. K situaci v Bělorusku se podrobněji vyjadřuje v delším rozhovoru.
Evropská unie chce být aktivnější ve znovuusídlování uprchlíkůRočně je celosvětově potřeba řešit nalezení nového domova pro zhruba 200 000 uprchlíků. EU doposud usídlovala ročně kolem 4 500 osob, ale prostřednictvím vytvoření společného programu EU v rámci Evropského uprchlického fondu se chystá dělat víc, zejména povzbudit země, které se do usídlování uprchlíků zatím příliš nezapojovaly.
 Evropský soudní dvůr
Generální advokát navrhuje zrušení rozsudku TribunáluTribunál se podle generálního advokáta Mazáka zrušením rozhodnutí v prvním stupni dopustil pochybení, což by mělo vést ke zrušení rozsudku. Případ se týká majetkových převodů s možným získáním dominantního postavení na trhu v oblasti vydavatelství ve Francii.
 Evropský účetní dvůr
Účelnost rozvojové pomoci EU pro zajištění potravin v subsaharské AfriceÚčetní dvůr dospěl k závěru, že rozvojová pomoc EU pro zajištění potravin v subsaharské Africe je z větší části účelná a významně přispívá k dosažení cíle, kterým je zajištění potravin. V několika oblastech však existuje prostor pro významné zlepšení, zejména pokud jde o zaměření pomoci a vliv na cenovou stabilitu.
Malé a střední podniky nemají z výdajů EFRR očekávaný prospěchEvropský účetní dvůr dospěl ve své zvláštní zprávě k závěru, že účelnost a efektivnost výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na finanční nástroje pro malé a střední podniky byla narušována nepřiměřeností právního rámce pro různé druhy používaných finančních nástrojů.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 26. března – 1. dubna 2011Inflace v eurozóně odhadována na 2,6 %. Kolem 40 % obyvatelstva EU27 žije ve městech (nejvíce na Maltě, nejméně v Rumunsku). Deficit EU27 v obchodě se zbožím s Jižní Koreou v roce 2011 činil 4 mld. €. Na skládkách končí v EU27 40 % komunálního odpadu. V počítačové gramotnosti existují mezi členskými zeměmi výrazné rozdíly.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise zveřejní třetí zprávu o Portugalsku a plnění podmínek pro finanční pomoc. V Aténách se sejdou čelní představitelé evropské energetiky na konferenci o udržitelné budoucnosti. Komise předloží návrh na usnadnění přeshraniční registrace motorových vozidel a v sobotu oslaví mezinárodní den zdraví.
 Kalendář
Datum: 3. dubna 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 4. dubna 2012
Místo: Sál univerzitní knihovny TUL, Voronežská 13, Liberec 2
Datum: 4. dubna 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 5. dubna 2012
Místo: Informační centrum vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1
Datum: 11. dubna 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 18. dubna 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 25. dubna 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz