Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Je to průhledné a distribuuje to program EU a UNIFEC v subsaharské Africe. Co je to? (Odpověď najdete níže)
 
Návrh rozpočtu na rok 2013 vyčleňuje na platby téměř 138 miliard eur, což je o 6,8 % více než v roce 2012. Toto navýšení vychází vstříc členským státům, které požadují více investic podporujících růst. Komise navrhuje, aby se výdaje soustředily především do oblastí, které mají největší podíl na zvyšování růstu a vytváření nových pracovních míst. Více finančních prostředků bude proto vynaloženo na výzkum, vzdělávání, odbornou přípravu, energetické a dopravní sítě a také například na zvyšování konkurenceschopnosti Unie. Toto navýšení rovněž zohledňuje potřebu vyčlenit další částky na realizaci již probíhajících programů.
 
 Evropská komise
Řidiči a dodržování směrnice o pracovní doběKomise vydala odůvodněná stanoviska, v nichž žádá Českou republiku, Finsko, Francii, Polsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko, aby přijaly opatření, jež umožní uplatňovat směrnici o pracovní době na samostatně výdělečně činné řidiče.
Klíčový význam reforem vysokoškolského vzděláváníKomisařka Androulla Vassiliouvá vyzvala členské státy, aby s ohledem na hospodářskou krizi a potřebu zvýšit zaměstnanost mladých modernizovaly vysokoškolské vzdělávání a umožnily fungování Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.
Priority pro bezpečnost osobních lodíTragické nehody od Titaniku po Estonii nebo Costu Concordii obrací pozornost k bezpečnosti lodí. Z takových katastrof je vždy třeba se poučit a další nehodám předcházet. EU má nejpřísnější pravidla pro bezpečnost lodí na světě.
Snížení nákladů na vysokorychlostní internetVysokorychlostní internet přispívá k rozvoji všech odvětví hospodářství a bude páteří jednotného digitálního trhu. Evropská komise proto nyní formou veřejné konzultace zjišťuje názory na to, jak snížit náklady na budování nových sítí.
Právo na informace v trestním řízení zákonem„Máte právo na… – písemné poučení o právech“. To brzy v celé Evropské unii uslyší každý, kdo bude zatčen či zadržen. Evropští ministři spravedlnosti dnes přijali nový zákon, který navrhla Komise s cílem zajistit právo obžalovaných na informace.
Zákaz samostatných kotců pro prasniceKomise znovu vyzvala členské státy, aby zajistily, že od 1. ledna 2013 bude plně uplatňován zákaz používání samostatných kotců pro prasnice. Březí prasnice a prasničky musí být po dobu dva a půl měsíce chovány ve skupinách.
 Rada
Prohlášení Catherine Ashtonové k rozsudku nad Charlesem Taylorem„Rozsudek, který dnes vynesl Zvláštní soud pro Sierru Leone ve věci bývalého liberijského prezidenta Charlese Taylora, je pro tento soud významným úspěchem a představuje rovněž přelomové rozhodnutí v rámci boje proti beztrestnosti. Dopad tohoto rozsudku daleko přesahuje hranice Sierry Leone."
Dopis předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye pro členy Evropské rady"Na našem posledním zasedání jsme hovořili o tom, že je třeba, aby Evropská rada podrobněji sledovala provádění směrů, které stanoví. Na základě příspěvků jednotlivých rotujících předsednictví bych se s Vámi chtěl pravidelně dělit o své názory na to, jakého je v tomto ohledu dosahováno pokroku."
Omezující opatření vůči Myanmaru/Barmě budou pozastavenaNa zasedání Rady pro zahraniční věci přijali ministři závěry o Myanmaru/Barmě. Dohodli se, že pozastaví platná omezující opatření EU, zároveň však zachovají zbrojní embargo. Ministři uvítali řadu konkrétních kroků, například „celkově transparentní a důvěryhodný průběh doplňovacích voleb konaných 1. dubna“.
 Evropský parlament
Výbor proti používání kontrol na vnitřních hranicích k boji proti migraciMigrace by neměla být důvodem pro znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích v rámci schengenského prostoru, tvrdí parlamentní Výbor pro občanské svobody. Znovuzavedení vnitřních hraničních kontrol by se mělo používat jenom jako krajní řešení. Předtím by členské země měly jednat s Komisí i s ostatními členskými státy.
Předseda Parlamentu Martin Schulz přivítal belgického krále Alberta II.Ve čtvrtek 26. dubna navštívil belgický král Albert II. Evropský parlament a setkal se s jeho předsedou Martinem Schulzem. Albert II. se v bruselském sídle Parlamentu také zapsal do knihy významných hostů a setkal se s místopředsedy Evropského parlamentu a jeho kvestory. Nezapomněl ani na belgické poslance Evropského parlamentu.
Martti Ahtisaari: EU má ohromný potenciál k vyjednávání a prosazování míruEU má ohromný potenciál být mírovým vyjednavačem v konfliktech v různých částech světa a posilovat kapacity pro řešení konfliktů. Takový byl vzkaz bývalého finského prezidenta a nositele Nobelovy ceny za mír Marttiho Ahtissariho na konferenci o roli regionálních uskupení v prosazování míru.
20 let jednotného trhu: co se podařilo a co dálEvropská unie slaví 20. výročí jednotného trhu. Co se v uplynulých 20 letech podařilo a jak lze potenciálu jednotného trhu využít ještě lépe? Zeptali jsme se Karla von Wogau, jednoho z bývalých poslanců, kteří prosadili myšlenku odstranění překážek vnitřního trhu, a současného poslance a člena Výboru pro vnitřní trh Cristiana Silviu Buşoie.
Hospodářský výbor projednal zprávu o dani z finančních transakcíVýbor pro hospodářství a měnu projednal zprávu řecké sociální demokratky Anni Podimataové o návrhu Komise na zavedení daně z finančních transakcí. Daň by měla odradit vysoce spekulativní obchodování a finanční sektor by jejím prostřednictvím měl hradit část nákladů na vyvedení evropské ekonomiky z krize.
Výbor pro mezinárodní obchod Parlamentu proti schválení dohody ACTAJednání o kontroverzní mezinárodní dohodě proti padělatelství ACTA se v Evropském parlamentu blíží do finále. Ve středu představil zpravodaj pro ACTA David Martin Výboru pro mezinárodní obchod svůj návrh doporučení celému Parlamentu. Podle něj možné ohrožení občanských svobod převažuje nad zamýšlenými přínosy dohody.
Evropský parlament požaduje modernizaci evropského vysokého školstvíMezi 500 nejlepšími univerzitami a vysokými školami světa je jich jen 200 z Evropy. Členské země Evropské unie by podle poslanců měly vysokoškolské vzdělávání zmodernizovat, rozšířit k němu přístup, podporovat mobilitu studentů a spolupráci univerzit s místními podniky a veřejnou správou.
 Evropský účetní dvůr
Náprava a zdokonalování řídicích a kontrolních systémů členských státůEÚD prováděl audit na základě přezkumu 40 programů, u nichž byly v řídicích a kontrolních systémech zjištěny podstatné nedostatky. Komise dosáhla určitého úspěchu ve finančních opravách, ale není jisté, zda její opatření vedla ke zdokonalení řídicích a kontrolních systémů členských států.
Zpráva Evropského účetního dvora: Malá účinnost dopravních projektůEvropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě (č. 4/2012) dospěl k závěru, že pouze 11 z 27 kontrolovaných projektů dopravní infrastruktury v námořních přístavech spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v období 2000–2006 bylo účelných. Třetina projektů měla navíc cíle, které nesouvisely s dopravou.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 23. – 29. dubna 2011Hodinové mzdové náklady se v roce 2011 v členských státech EU pohybovaly mezi 3,5 € a 39,3 €. Nejvyšší byly v Belgii (39,3 €), Švédsku (39,1 €) a Dánsku (38,6 €), nejnižší v Bulharsku (3,5 €), Rumunsku (4,2 €) a Lotyšsku (5,9 €). V ČR činily 10,5 €. Vládní deficit v eurozóně se v roce 2011 rovnal 4,1 % HDP, v EU27 4,5 % HDP.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise pořádá konferenci o chytré energetice a udržitelných informačních a komunikačních technologiích, konferenci na vysoké úrovni o programech EU ve zdravotnictví a konferenci o elektronických platbách. EHSV hostí konferenci o příležitostech udržitelného rozvoje a zelené ekonomice a ve Výboru regionů se sejde plénum.
 Kalendář
Datum: 2. května 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 2. května 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 3. května 2012
Místo: IES FSV UK, Opletalova 26, Praha 1
Datum: 3. května 2012
Místo: Praha 1, ČSVTS, Novotného lávka 5, sál 219
Datum: 3. května 2012
Místo: Magistrát města Prahy, Mariánské náměstí 2 Praha 1
Datum: 9. května 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 9. – 17. května 2012
Místo: Praha
Datum: 10. května 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 10. – 13. května 2012
Místo: Staroměstské náměstí v Praze a Incheba Expo Praha, Průmyslový palác, Výstaviště, Praha 7
Datum: 12. května 2012
Místo: park Kampa, Praha
Datum: 13. května 2012
Místo: Staroměstké náměstí, Praha
Datum: 16. května 2012
Místo: PSP ČR, Sněmovní 1, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz