Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: V kterém roce k EU přistoupilo Řecko? (Odpověď najdete níže)
 
Evropská komise vyzývá všechny občany Evropské unie, aby jí pomohli stanovit politický program pro nejbližší roky na téma práv občanů a ovlivnili budoucnost Evropy v dosud největší celoevropské konzultaci. Konzultace bude trvat čtyři měsíce, do 9. září, a poskytne občanům možnost informovat Komisi o překážkách, s nimiž se setkávají při výkonu svých práv občanů EU v řadě oblastí – například při cestování po Evropě, při výkonu svého práva volit nebo být volen, při nákupech po internetu. Konzultace byla naplánována na tento rok proto, že příští rok, tedy rok 2013, bude Evropským rokem občanů a Komise využije informace veřejnosti přímo při vypracování svého politického programu a jako základ své zprávy o občanství EU, která bude předložena přesně za rok, 9. května 2013.
 Evropská komise
Jarní prognóza pro období 2012–2013Po poklesu produkce koncem roku 2011 je hospodářství EU v mírné recesi. Hospodářské a finanční vyhlídky sice nadále zůstávají nejisté, důrazná politická opatření a podstatné zlepšení fungování institucí EU ale přinesly výsledky.
DPH uplatňovaná na poukázkyKomise navrhla aktualizaci pravidel EU pro DPH, aby zajistila jednotné zdanění všech druhů poukázek používaných ve všech členských státech. Poukázky představují v Evropské unii trh v hodnotě vyšší než 52 miliard eur ročně.
Na trh EU se dostává méně nebezpečných výrobkůDobrou zprávou je, že díky stále se zlepšující účinnosti systému rychlého varování EU pro nebezpečné nepotravinářské výrobky RAPEX jsou nebezpečné výrobky nyní dříve a účinněji odhalovány a rychleji odstraňovány z trhu EU.
Erasmus má nový rekord: více výměn studentů25 let po svém zahájení se Erasmus stal nejznámějším programem EU a nejúspěšnějším studentským výměnným programem na světě. V roce 2010–2011 získalo grant na studium nebo stáž v zahraničí více než 231 000 studentů.
34,8 milionu EUR na environmentálně šetrná řešeníKomise zveřejnila výzvu k předkládání projektů ekologických inovací v hodnotě 34,8 milionu eur. Podniky a podnikatelé z celé Evropy mohou žádat o prostředky na opatření, která pomohou uvést projekty v oblasti životního prostředí na trh.
Směrnice o audiovizuálních mediálních službáchKomise předložila zprávu o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Ta umožňuje volný pohyb audiovizuálního obsahu a splňuje důležité cíle veřejného zájmu. Zpráva se zabývá reklamou a propojením s internetem.
 Evropský parlament
Poslanci se radili s odborníky, jak zlepšit provoz na evropských letištích8. května proběhla ve Výboru pro dopravu a cestovní tři veřejná slyšení, během nichž si poslanci vyslechli názory odborníků a zástupců leteckých společností na balíček návrhů Evropské komise pro zlepšení a zefektivnění provozu na nejrušnějších evropských letištích, aby se předešlo stále narůstajícímu počtu zpoždění letů.
Den Evropy 2012: 60 let od "tiché revoluce" stojí před Evropou mnoho výzev9. května, u příležitosti Dne Evropy, diskutovali lídři politických skupin v Evropském parlamentu o tom, čeho EU v minulosti dosáhla, a také o tom, co ji čeká v dobách současné krize. Všichni řečníci se shodli, že EU a její společná měna jsou pod největším tlakem v historii, avšak řešení viděli rozdílně.
Poslanci udělili absolutorium za plnění rozpočtu za rok 2010Vynakládala Evropská unie v roce 2010 prostředky daňových poplatníků v souladu s pravidly pro plnění rozpočtu EU? To bylo předmětem hlasování Evropského parlamentu o 43 zprávách o udělení absolutoria jednotlivým orgánům a agenturám EU, včetně Evropské komise i samotného Parlamentu.
Niccolò Rinaldi: obchod je pro země arabského jara "úžasnou příležitostí"Povedlo se jim zvítězit nad tyrany, teď ale země loňského arabského jara stojí tváří v tvář náročnému procesu transformace na demokracie s volným trhem. Jak by mohla EU zemím v jižním Středomoří pomoci na jejich cestě prostřednictvím své obchodní strategie? Může obchod přispět k upevnění demokracie?
Předseda Parlamentu a političtí lídři představí své názory o budoucnosti EvropyEvropské otázky se nikdy nezdály tak blízko běžným životům tolika lidí jako dnes, uprostřed několikerých voleb, celoevropských úsporných opatření, rostoucí nezaměstnanosti a tlaků na společnou měnu. Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz načrtl u příležitosti Dne Evropy svou vizi budoucnosti Evropy.
Kontrolní pravomoci Evropského parlamentuEvropský parlament, jako jediný přímo volený orgán Evropské unie, hraje důležitou roli při dohledu nad demokratickým chováním ostatních unijních orgánů. Jak taková kontrola vypadá? Odpovědi najdete na pravidelně aktualizované stránce o kontrolních pravomocech Evropského parlamentu.
 Eurostat
Vyšla ročenka Eurostatu za rok 2012Odpovědi na různé otázky týkající se statistických dat Evropské unie můžete najít v 16. vydání ročenky Eurostatu, statistické kanceláře EU. Ročenka Eurostatu je k dispozici jako pravidelně aktualizovaná elektronická publikace na internetové stránce Eurostatu. Vývoj EU popisuje ve 13 kapitolách.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise pořádá 7. Evropské fórum o jaderné energetice a konferenci o eko-průmyslu jako podpoře pro růst, pracovní místa a udržitelnost. Přijme balíček o evropské politice sousedství v roce 2012 a vyšle zástupce na filmový festival v Cannes. V Parlamentu zasednou výbory a v Camp Davidu se EU zúčastní summitu G8.
 Kalendář
Datum: 9. – 17. května 2012
Místo: Praha
Datum: 14. května 2012
Místo: Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo nám. 18, Praha 1
Datum: 15. května 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 16. května 2012
Místo: PSP ČR, Sněmovní 1, Praha 1
Datum: 16. května 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 16. května 2012
Místo: Praha, Smíchov
Datum: 17. května 2012
Místo: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Datum: 23. května 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz