Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Kde lze najít podrobné informace o šampionát EURO 2012? (Odpověď najdete níže)
 
Balíček doporučení všem 27 zemím EU i pro eurozónu nabízí vodítko k tvorbě rozpočtu a hospodářské politiky jednotlivých zemí na období 2012–2013. Doporučení Komise jednotlivým zemím jsou reakcí na programy rozpočtových a hospodářských reforem na příštích 12 měsíců, které členské státy předložily na začátku roku. Doporučení berou v úvahu hospodářskou situaci každé země a poskytují konkrétní rady ohledně stimulace hospodářského růstu a vytváření pracovních příležitostí. Podle celkového hodnocení dosaženého pokroku přistoupily země k reformě svých rozpočtů, a to v souladu s prioritami stanovenými všemi 27 státy. Několik zemí provádí významné hospodářské reformy, které zahrnují strukturální změny na trzích práce. Mnoho z nich rovněž reformuje svá finanční odvětví.
 Evropská komise
Užitečné tipy pro fanoušky cestující na EURO 2012Komisař pro zdraví a spotřebitele John Dalli a předseda UEFA Michel Platini zahájili společnou informační kampaň pro fanoušky, kteří se vydají na fotbalový šampionát EURO 2012. Informace jsou dostupné na zvláštní stránce.
Další kroky pro stabilitu, růst a zaměstnanostEvropská komise přijala soubor doporučení pro rozpočtová opatření a hospodářské reformy na podporu finanční stability, posílení růstu a vytváření pracovních míst v celé EU. Doporučení jsou adresována jednotlivým zemím včetně ČR.
Světový den bez tabáku 2012V předvečer Světového dne bez tabáku Komise zveřejnila studii týkající se postojů k tabáku. V průměru 60 % občanů EU (v ČR o něco méně) podporuje opatření usilující o menší viditelnost a přitažlivost tabáku.
Informace o migraci, azylu a volném pohybu v EUKomise zveřejnila zprávu o vývoji v oblasti migrace a azylu za rok 2011 spolu s průzkumem Eurobarometr o postojích evropských občanů k přeshraniční mobilitě, migraci a bezpečnosti. Většina je pro azyl s jednotnými pravidly.
Nové posuzování toxických směsí chemických látekKomise chce řešit potenciální rizika spojená se směsmi chemických látek a zasazuje se o to, aby tato rizika byla náležitě pochopena a posouzena. Směsím chemických látek jsme vystaveni každý den včetně nebezpečných kombinací.
Výchova k občanství a učiteléPodle zprávy Komise začlenily výchovu k občanství do učebních osnov pro primární a sekundární vzdělávání všechny členské státy EU, liší se však přístupem. Zlepšování znalostí a dovedností učitelů je ovšem i nadále problematické.
EURODAC: dokončení evropského azylového systémuV roce 2011 obdrželo 27 členských států EU více než 300 000 žádostí o azyl, tj. o 16,2 % více než v roce 2010. I když je to méně než v roce 2001, nárůst počtu azylantů může vyvolat tlak na přijímací kapacitu některých členských států.
Kde v Evropě mají spotřebitelé nejlepší podmínkyJarní vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích zveřejněné u příležitosti Evropského spotřebitelského summitu 2012 ukazuje, že rok 2011 byl už druhým rokem v řadě, během něhož došlo v mnoha zemích ke zlepšení.

 Rada
Dlouhodobá podpora pro malé a střední podnikyRada dohodla na hlavních prvcích Programu pro konkurenceschopnost podniků a pro malé a střední podniky (COSME), jehož cílem je podpořit zakládání, růst a konkurenceschopnost těchto podniků v celé EU. Bylo dosaženo dohody o obsahu programu; o otázce rozpočtu se bude jednat.
Víceletý finanční rámec: zahájení diskusí o jednací osnověNa zasedání Rady pro obecné záležitosti konaném 29. května bylo dosaženo pokroku v pracích na víceletém finančním rámci. Ministři zahájili jednání na základě dokumentu obsahujícího ústřední témata a možnosti ohledně výdajů i příjmů. Tato jednací osnova vychází z orientačních rozprav a bude průběžně aktualizována.
 Evropský parlament
ACTA: tři parlamentní výbory se vyslovily proti kontroverzní dohoděKontroverzní dohoda ACTA vstoupila do rozhodující fáze své cesty Evropským parlamentem. 31. května o ní hlasovaly tři parlamentní výbory. Výbor pro právní záležitosti odmítl návrh stanoviska doporučujícího schválení ACTA, zatímco Výbor pro průmysl a Výbor pro občanské svobody schválily zprávy doporučující odmítnutí dohody.
Mezinárodní humanitární úsilí musí klást důraz na lidská právaVíce než dva roky po zemětřesení na Haiti tam téměř půl milionu lidí stále žije v provizorních táborech v otřesných podmínkách. Ukazuje se, že při likvidaci následků přírodních katastrof je potřeba lépe chránit lidská práva. Takový je závěr zprávy, kterou 29. května projednal Výbor pro rozvoj a Podvýbor pro lidská práva.
Poslanci požadují udržitelné hospodaření s vodouVoda je základem a nezbytným předpokladem života na Zemi. V úterý 29. května členové Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin schválili zprávu rakouského lidovce Richarda Seebera, jejímž cílem je vytvořit pevný a ambiciózní právní základ pro dlouhodobé integrované vodní hospodářství v EU.
Země EU a AKT: vzájemný obchod je to pravou cestou k růstuEvropa a 78 rozvíjejících se zemí africké, karibské a tichomořské oblasti nemají společnou jen temnou koloniální minulost. Jak potvrdili členové EP a poslanci národních parlamentů těchto zemí během 23. plenárního zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, společným zájmem se stala bezpečnost.
Pomohou chytré tachografy zvýšit bezpečnost na silnicích?Zabránit podvodům a omezit byrokracii – to jsou cíle navrhovaných změn pravidel pro tachografy v silniční dopravě, které schválil Dopravní výbor. Podpořil zavedení "chytrých tachografů". Ty umožní například sledovat prostřednictvím nových technologií, jak dlouho seděl řidič kamionu za volantem.
Přeshraniční ochrana obětí – orientační hlasováníJak se poslanci postaví k návrhu na posílení ochrany obětí před pachateli napříč EU? 30. května členové dvou výborů orientačně hlasovali o návrhu směrnice o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Návrh doplňuje směrnici o Evropském ochranném příkazu ve věcech trestních.
Moldavsko na cestě k demokracii a volnému trhuEvropská unie musí neustále řešit otázku, jak nejlépe pomoci sousedním zemím s přechodem k moderním demokraciím, schopným soutěže na globální úrovni. S Moldavskem EU nyní vyjednává liberalizaci víz a dohodu o volném obchodu. Moldavsku tak chce dát impuls k provedení nezbytných reforem.
 Evropský účetní dvůr
Opatření na modernizaci zemědělských podniků může mít větší přínosEvropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě (č. 8/2012) dospěl k závěru, že opatření 121 „modernizace zemědělských podniků“ může mít větší přínos, pokud by se prostředky zacílily lépe. Při tomto auditu výkonnosti se zjišťovalo, zda je podpora EU na modernizaci zemědělských podniků zaměřena správně.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 28. května – 3. června 2012Míra nezaměstnanosti dosáhla v dubnu 2012 v eurozóně na úrovni 11 % a v EU27 10,3 %. Rok 2011 zaznamenal výraznou obnovu obchodu se zbožím mezi Evropskou unií a Ruskem. Inflace v eurozóně v květnu 2012 odhadována na 2,4 %. Eurostat vydal publikaci porovnávající EU v různých statistických datech se státy BRIC.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise přijme návrh nařízení o elektronických průkazech a podpisech, zveřejní návrhy na zajištění hospodárného růstu, navrhne nový rámec pro obnovu bank. V Pavii uspořádá konferenci o budoucnosti evropské dopravy. Přijme sdělení o obnovitelných zdrojích energie a zhodnotí zavádění jednotného trhu a služeb.
 Kalendář
Datum: 5. června 2012
Místo: Městský úřad Nový Jičín
Datum: 5. června 2012
Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Datum: 6. června 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 6. června 2012
Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2
Datum: 9. června 2012
Místo: park Letná, Praha
Datum: 12. června 2012
Místo: Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1
Datum: 13. června 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 14. června 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 20. června 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 21. června 2012
Místo: Masarykovo náměstí, Nový Jičíně

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz