Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Co má tento týden na programu Kino Evropský dům? (Odpověď najdete níže)
 
Evropská komise zahájila provoz nového internetového portálu pro transparentnost. Učinila tak další krok v zpřístupňování a otevírání svého rozhodovacího procesu občanům. Portál poskytuje informace o široké řadě nástrojů, které byly v předcházejících letech vytvořeny k usnadnění veřejného dohledu a ke zlepšení možností, které mají občané k výkonu svých práv. Portál poskytuje rychlý a přímý přístup k informacím o právních předpisech, posouzeních dopadů, skupinách odborníků a poradních výborech, konzultacích, zastupování zájmů a lobbování, přístupu k dokumentům a příjemcích finančních prostředků z EU. „Komise jde příkladem při zajišťování větší otevřenosti a transparentnosti při přijímání rozhodnutí v EU. Stále však existuje prostor pro zlepšení,“ uvedl místopředseda Komise Maroš Šefčovič, který zodpovídá za interinstitucionální vztahy a administrativu.
 Evropská komise
Význam integrace energetických trhů a růstEU je odhodlána dosáhnout do roku 2020 20% podíl energií z obnovitelných zdrojů. K tomu je nutné, aby všechny stávající politiky byly uplatňovány ve všech členských státech a aby byly režimy podpor harmonizovány.
Krizovým řízením proti nutnosti zachraňovat bankyFinanční krize ukázala, že orgány veřejné správy nejsou dostatečně připraveny na to, aby se vypořádaly s bankami, které mají potíže a které působí na současném globálním trhu. Komise přijala návrhy, které by to měly změnit.
Zdravotnictví: Se smartphone bez stresuJako na zavolanou před začátkem prázdnin, mistrovství Evropy ve fotbale a olympijských her v Londýně spustila Evropská komise aplikaci pro smartphony, která objasňuje pravidla pro používání evropského průkazu zdravotního pojištění.
Elektronický podpis pro přeshraniční transakceKomise navrhla nová pravidla umožňující provádět v Evropě bezpečné přeshraniční elektronické transakce. Jednotlivci a podniky budou mít prostřednictvím národních elektronických identifikačních systémů přístup ke službám jiných států EU.
Lepší správa jednotného trhu a posílení služebJednotný trh je klíčovou hnací silou hospodářského růstu. K dosažení růstu a zaměstnanosti je však nezbytné lépe provádět stávající předpisy. Komise proto přijala opatření, která mají zajistit lepší fungování pravidel jednotného trhu v praxi.
Úkol: Více absolventů vysokých školPodle údajů Eurostatu za rok 2011 členské státy musí zabrat, má-li se jim podařit splnit cíle v oblasti vzdělávání vytyčené ve strategii Evropa 2020, konkrétně snížit míru předčasného ukončení školní docházky na méně než 10 %.
Právo na informace při zatčení platí v celé EU„Máte právo … – na písemné poučení o právech“. Nový právní předpis, který v celé Evropské unii zajišťuje právo obžalovaných na informace v trestním řízení, byl zveřejněn v Úředním věstníku – sbírce právních předpisů EU.
Větší pokrok s méně prostředkyKomisař pro životní prostředí Janez Potočnik představil platformu, jejímž cílem je zajistit vedení a poradenství na vysoké úrovni ohledně politických opatření, jejichž účelem je přeměnit evropskou ekonomiku a nasměrovat ji k udržitelnějšímu rozvoji.
 Rada
Nová pravidla pro dědictví v mezinárodním kontextuJelikož stále více a více lidí žije a pracuje v jiném členském státě EU, vyvstává stále častěji otázka volby země, podle jejíhož práva mají být vypořádány dědické záležitosti. Nová pravidla, která 8. června přijala Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, stanoví, že rozhodným právem má být právo místa obvyklého pobytu zůstavitele.
 Evropský parlament
Evropský parlament chce lépe fungující trh s hypotékamiV mnoha zemích byl jednou z příčin hospodářské krize přehřátý realitní trh, poháněný levnými půjčkami. Vina ale neleží výhradně na bankách; nezodpovědně se chovali i dlužníci nabírající si hypotéky, které nemohli splatit. Poslanci proto chtějí, aby finanční sektor dlužníkům poskytoval vysoce kvalitní poradenství o rizicích s úvěry spojených.
Evropský parlament podporuje zelenou ekonomikuZelená ekonomika: týká se to i vás? Evropský parlament na otázku letošního Mezinárodního dne životního prostředí může odpovědět kladně. V posledních měsících dal zelený nádech mnoha politikám, počínaje zemědělstvím, přes energetiku a dopravu, až k zeleným pracovním místům, která mohou být cestou ze současné krize.
 Evropský účetní dvůr
Řízení rizik je v Evropské centrální bance zřetelně oddělenoÚčetní dvůr ve své specifické výroční zprávě konstatoval, že ECB má komplexní organizační strukturu s jasně přidělenými rolemi a povinnostmi, ale že řízení finančních a provozních rizik je v bance zřetelně odděleno. Zvyšuje se tak riziko, že přehled o celkové rizikové expozici banky nebude ucelený.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 4. – 10. června 2012Účetní deficit EU v prvním čtvrtletí 2012 odhadován na 8,8 mld. €. HDP EU27 a eurozóny v prvním čtvrtletí 2012 zůstal v porovnání se stejným obdobím předchozího roku stabilní. Objem maloobchodního prodeje v dubnu 2012 klesl v porovnání s předchozím měsícem v eurozóně o 1,0 %, v EU27 o 1,1 %.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenV Bruselu se koná konference o endokrinních disruptorech. Komise udělí ceny nejlepším vynálezcům. Komisař Kallas poskytne vysvětlení k právům lidí s postižením v letecké dopravě. Budou uděleny ceny RegioStars inovativním projektům pro regionální rozvoj. Sejde se Forum o evropské strategii pro Pobaltí.
 Kalendář
Datum: 12. června 2012
Místo: Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1
Datum: 12. června 2012
Místo: Praha 1, Novotného lávce 5, Klub techniků, místnost č. 217 / Fontes Rerum
Datum: 13. června 2012
Místo: Literární salonek Památníku národního písemnictví, Pelléova 20/70, Praha 6
Datum: 13. června 2012
Místo: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno
Datum: 13. června 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 14. června 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 19. června 2012
Místo: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4
Datum: 19. června 2012
Místo: Praha 1, New York University Prague, Richtrův dům, Malé náměstí 11

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz