Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Kolik středisek sítě EUROPE DIRECT působí v České republice? (Odpověď najdete níže)
 
Podle nového průzkumu veřejného mínění Eurobarometr, který se týkal názorů na mnohojazyčnosti a studium cizích jazyků, se téměř devět z deseti občanů EU domnívá, že schopnost hovořit cizími jazyky je velmi užitečná, a 98 % z nich tvrdí, že ovládání cizích jazyků je pro děti přínosem z hlediska jejich budoucnosti. Od prohlášení přijatého v Barceloně v roce 2002, ve kterém hlavy států a vlád vyzvaly k tomu, aby od velmi raného věku probíhala výuka nejméně dvou cizích jazyků, již uplynulo deset let a Evropané jsou si dnes obecně vědomi, v čem je mnohojazyčnost přínosná.
 
 
 Evropská komise
5 150 subjektů v rejstříku transparentnostiSpolečný rejstřík transparentnosti Komise a Evropského parlamentu (určený pro subjekty, které hájí a zastupují zájmy určitých skupin, zabývají se lobbováním atd.) oslavil 23. června, první výročí svého vzniku. Je online dostupný veřejnosti.
Věda a inovace jako „holčičí záležitost“Evropská unie bude v roce 2020 potřebovat až milion dalších výzkumných pracovníků, a proto dnes Evropská komise zahájila kampaň, jejímž cílem je získat pro vědu více dívek a podporovat ženy, aby se výzkumem profesionálně zabývaly.
Boj proti novodobému otroctví: 40 nových opatření EUKaždý rok se v EU statisíce osob stávají oběťmi obchodu s lidmi. Účely, pro které se s ženami, muži, dívkami a chlapci pocházejícími z ohrožených skupin, obchoduje, jsou sexuální vykořisťování či vykořisťování pracovní síly a násilné adopce.
Odborná skupina na vysoké úrovni pro trestní právoDvacet právních expertů, vědců a odborníků z praxe bude diskutovat a radit Evropské komisi, pokud jde o klíčové otázky trestního práva v EU. Skupina zahrnuje soudce, státní zástupce a obhájce z třinácti různých členských států EU.
V EU jsou zapotřebí strukturální hospodářské reformyEvropští občané, podniky a autoři inovačních řešení vytvářejí dostatečnou poptávku po digitálních technologiích, avšak neschopnost zajistit dostatečně rychlý internet, on-line obsah a výzkum tento potenciál narušuje.
Postupné otevírání trhu EU se silniční přepravouPostupné otevírání domácích trhů se silniční přepravou je třeba považovat za klíčový krok při dotváření jednotného evropského dopravního trhu, jak vyplývá ze zprávy skupiny předních odborníků z řad akademické obce.
 Rada
Lepší zacházení se zvířatyMinistři na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov přijali závěry o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat. Tento krok je v souladu s článkem 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, v němž se stanoví, že zvířata jsou vnímající bytosti a EU a členské státy musí plně dbát na jejich ochranu.
 Evropský parlament
Meziparlamentní setkání k reformě zemědělské politikyTéměř deset let po poslední reformě se bude společná zemědělská politika EU znovu měnit. Je potřeba ji přizpůsobit novým výzvám, jako je změna klimatu a ochrana biodiverzity. Zároveň ale musí i nadále plnit své tradiční úlohy: zajišťovat potravinovou bezpečnost, spravedlivé příjmy zemědělcům a rozumné ceny spotřebitelům.
Záchranný systém eCall by měl být od roku 2015 ve všech nových autechOd roku 2015 by měly všechny nové typy osobních automobilů prodávané v EU být schopné v případě vážné nehody samy zavolat záchrannou službu. Tento požadavek je součástí zprávy, kterou 19. června společně přijali členové Výboru pro dopravu a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.
Shromáždění věnované digitální agenděJak daleko EU pokročila v přibližování výhod digitální společnosti a ekonomiky svým občanům? Co přijde dál? Poslanci, výzkumníci, zástupci institucí EU, průmyslu a občanů se těmito otázkami zabývali během shromáždění věnovaného dplán Evropské unie pro digitální společnost a hospodářství.
Parlament projednal petice proti ACTABěhem několika posledních měsíců sepsali občané po celé Evropě množství petic proti mezinárodní dohodě proti padělatelství ACTA. Ta největší z nich čítá na 2,8 milionu podpisů. V úterý 19. června ji za přítomnosti organizátorů projednával Petiční výbor a shodl se, že názory občanů je třeba respektovat.
Představitelé syrské opozice žádají podporu EU pro svržení Asadova režimuDiplomacie EU by měla pomoci svrhnout Asadův režim, vzkázali představitelé syrské opozice ve svém vystoupení na schůzi Zahraničního výboru 19. června. Vyjádřili podporu mírovému řešení a sdíleli vizi svobodné post-asadovské Sýrie. Zajímají vás názory dvou syrských disidentů na možnost dosažení změn v jejich zemi?
Světový den uprchlíků – co byste udělali vy?Co byste udělali? Zůstali ve své zemi nebo městě a riskovali svůj život v konfliktu, se kterým nemáte nic společného, nebo byste uprchli a riskovali únos, znásilnění, mučení nebo něco ještě horšího? Tyto položil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky u příležitosti Světového dne uprchlíků.
Na ratingové agentury čekají přísnější pravidlaV období před začátkem finanční krize ratingové agentury často udělovaly hvězdné hodnocení komplexním finančním nástrojům, které se později ukázaly být spíš bezcennými cáry papíru. Toto chování způsobilo obrovské ztráty finančním institucím, z nichž mnohé musely být zachráněny daňovými poplatníky.
Dánské předsednictví bude odpovídat na otázky výborů o SchengenuDánský ministr spravedlnosti Morten Bødskov jednal se členy Výboru pro právní záležitosti o právním základu pro právní předpisy o schengenském hodnotícím mechanismu a se členy Výboru pro občanské svobody diskutoval o úspěších dánského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 18. – 24. června 2012Maloobchodní ceny zboží a služeb v roce 2011 se v různých členských státech nacházely ve velmi širokém rozmezí, od 51 % průměru EU v Bulharsku po 142 % v Dánsku (v České republice 77 %). HDP na obyvatele se v členských státech pohybovalo v rozmezí 45 % až 274 % průměru EU (ČR 80 %).
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenV Bruselu se koná konference o elektronickém zadávání veřejných zakázek. Komise představí svou strategii o lepším využívání klíčových technologií a zveřejní sdělení o daňových podvodech. V platnost vstoupí nová pravidla pro roaming v zemích EU. Rotujícího předsednictví EU se ujme Kypr.
 Kalendář
Datum: 9. května – 9. září 2012
Místo:
Datum: 26. června 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 27. června 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 28. června 2012
Místo: České Budějovice
Datum: 29. června 2012
Místo: Poslanecká sněmovna PČR, Praha 1
Datum: 1. července 2012
Místo: Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz