Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Pokolikáté se Kypr ujímá předsednictví Rady EU? (Odpověď najdete níže)
 
Kyperské předsednictví, které povede práci Rady Evropské unie ve druhém pololetí roku 2012, bude usilovat především o efektivnější a udržitelnější Evropu s výkonnější ekonomikou založenou na růstu, jíž budou její občané přikládat větší význam a jež bude aktivně působit na světové scéně, říká prezident předsedající Kyperské republiky Demetris Christofias.
 Evropská komise
Nové logo EU pro bioproduktyDvouleté přechodné období, během něhož se měli bioproducenti přizpůsobit novým pravidlům EU pro označování potravin, končí. Od 1. července 2012 je nové označení biopotravin povinné na všech balených bioproduktech.
Končí nehorázné ceny za mobilní internetPoužívání mobilního internetu pro přístup k mapám, videím, fotografiím, sociálním sítím a e-mailu z jiných členských států EU je od 1. července 2012 mnohem levnější. Vůbec poprvé je stanoven maximální poplatek za datový roaming.
Boj s daňovými podvody a únikyStanovení minimálních postihů trestné činnosti týkající se daní, přeshraniční daňové identifikační číslo, charta daňových poplatníků v EU a silnější společná opatření proti daňovým rájům . To jsou příklady návrhů Komise v boji s daňovými podvody.
Klíčové technologie a zaměstnanostEvropská komise vyzvala k celoevropskému úsilí o podporu klíčových technologií (KET). Na globálním trhu klíčových technologií se očekává růst z 646 miliard eur na více než 1 bilion eur, což představuje nárůst o více než 54 %.
 Evropská rada
Evropská rada jednala o finančním rámci na období 2014–2020Jedním z témat, o kterém jednali hlavy států a předsedové vlád ve dnech 28. a 29. června 2012, byl nový víceletý finanční rámec EU. Tuto vůbec první diskusi o dané otázce na nejvyšší úrovni připravila Rada pro obecné záležitosti dne 26. června. Delegace dostaly i otázky jako podklad k summitové debatě.
Jednotný patent EU – historický průlomEvropská rada uzavřela jednání o budoucím jednotném patentovém systému EU. Zejména malým a středním podnikům tím otevírá toto dlouho očekávané rozhodnutí cestu k levnější, jednodušší a účinnější patentové ochraně. Jednotný systém navíc sníží náklady, které podnikům vyvstávají v souvislosti s vedením případných sporů.
 Rada
Prohlášení při příležitosti Mezinárodního dne na podporu obětí mučeníEU je odhodlána se ve všech částech světa zasazovat o předcházení mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Mučení je nejen tragédií pro jeho oběti, ale ponižuje a zraňuje i ty, kdo jej provádějí, a společnosti, které takové zavrženíhodné jednání tolerují.
Rada dala zelenou rozhovorům o členství s Černou HorouRada pro obecné záležitosti rozhodla, že Černá Hora je připravena k zahájení rozhovorů o přistoupení k Evropské unii. Černá Hora podala žádost o členství v EU v prosinci roku 2008. Pokrok zemí na cestě k přistoupení k EU závisí na úsilí, jaké jednotlivé země vynakládají na splnění tzv. kodaňských kritérií.
Prohlášení ze summitu eurozónyPotvrzujeme, že je naprosto nezbytné prolomit bludný kruh mezi bankami a státy. Komise v brzké době předloží návrhy jednotného mechanismu dohledu na základě čl. 127 odst. 6. Žádáme Radu, aby tyto návrhy posoudila do konce roku 2012. Jsme pevně odhodláni učinit vše, co je nezbytné, abychom zajistili finanční stabilitu eurozóny.
EU zintenzivní svou činnost v oblasti lidských práv ve světěRada pro zahraniční věci přijala strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii. Rámec přispěje k prosazování lidských práv ve dvoustranných i mnohostranných vztazích s jinými zeměmi. Doplňuje akční plán, který obsahuje 97 opatření, jež mají členské státy a orgány EU provést do konce roku 2014.
 Evropský parlament
Přísnější pravidla pro bonusy bankéřů jsou potřebaCo největší krátkodobý zisk bez ohledu na dlouhodobé důsledky: tak pracovali v dobách hospodářského boomu někteří bankéři. A za své služby byli bohatě odměňováni. Vidina bonusů je vedla k tomu, aby se vrhali do nadměrně riskantních operací. Ty potom způsobily bankám problémy, které museli hasit daňoví poplatníci.
EU teď musí být jednotná, vzkázal Martin Schulz summitu EU„Jednejte rozhodně a rychle,“ vzkázal předseda Evropského parlamentu Martin Schulz hlavám států a vlád ve svém projevu při zahájení dvoudenního jednání Evropské rady. Martin Schulz během hodinové výměny názorů představitele vlád vyzval, aby „přijali všechna uskutečnitelná krátkodobá opatření na podporu růstu“.
Prevence a spolupráce jsou klíčem k úspěšnému boji proti mučeníPředstavte si, že vás svázali, nutí vás po několik hodin zůstat ve fyzicky nepohodlných polohách, bijí vás, nenechají vás několik dní spát, nedají vám jíst. Noční můra? Každý den jsou v různých částech světa ženy, muži i děti mučeni nebo vystaveni špatnému zacházení. Jak tomu zabránit? Může s tím EU něco udělat?
Za krizi platíme i pochroumaným duševním zdravímFinanční krize, nejistota, která z ní vyplývá, a vysoká zadluženost mohou mít špatný vliv na vaše (duševní) zdraví. Podle evropských studií vede nárůst nezaměstnanosti o 1 procentní bod ke zvýšení sebevražd o 0,8 procentního bodu. Chrání nás silné sociální sítě, neměli bychom je proto rušit ani v současné době úsporných opatření.
 Evropský účetní dvůr
Zvláštní zpráva EÚD – Kontrolní systém ekologické produkceAudit výkonnosti se soustřeďuje na účelnost systému dohledu nad ekologickou produkcí a na to, jak různé zainteresované orgány (EK a orgány členských států, akreditační subjekty a kontrolní subjekty) dostály svým povinnostem v souvislosti s kontrolním systémem v rámci EU a s řízením aktuálně platných dovozních režimů.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 25. června – 1. července 2012Inflace v eurozóně odhadována na 2,4 %. Počet cest za rekreací uskutečněných občany EU zůstal mezi lety 2008 a 2011 stabilní. Úrovně cen zboží a služeb v EU se nacházejí v rozmezí od 51 % průměru EU v Bulharsku po 142 % v Dánsku. Nejblíže středu je Itálie, Spojené království a Španělsko.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenV Bruselu se uskuteční Fórum o nejodlehlejších regionech. OLAF představí výroční zprávu za rok 2011. Komise seznámí s legislativní iniciativou pro finanční služby, která by měla obnovit důvěru v bankovní sektor. Proběhne informační den k výzvě k předkládání projektů z energetického výzkumu. Celá Evropská komise navštíví Kypr.
 Kalendář
Datum: 9. května – 9. září 2012
Místo:
 
Datum: 14. května – 31. července 2012
Místo: Evropský dům, Praha 1, Jungmannova 24
 
Datum: 23. května – 2. září 2012
Místo: Europe Direct Pardubice
 
Datum: 1. – 30. července 2012
Místo: Europe Direct Nový Jičín
Datum: 18. srpna 2012
Místo: Europe Direct Pardubice
 
 

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz