Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Jak učit o EU?
OTÁZKA: Kolik již bylo vypuštěno satelitů pro evropský navigační systém Galileo? (Odpověď najdete níže)
 
Na summitu 18.–19. října se nejvyšší představitelé dohodli na tom, že je třeba ekonomice urychleně poskytnout účinné stimuly a podniknout kroky v zájmu užší hospodářské a měnové unie. Na brífinku před zasedáním předseda Komise José Manuel Barroso uvedl, že je třeba v rámci nedávno vyhlášeného Paktu pro růst a zaměstnanost (protikrizová opatření v hodnotě 120 miliard eur) udělat více a pomoci členským států se vymanit z krize. O 60 miliard eur se rozšiřuje kapacita Evropské investiční banky pro poskytování úvěrů. Z nevyužitých regionálních fondů EU bude přesměrováno dalších 55 miliard eur na podporu malých podniků a na vytvoření pracovních míst pro mladé lidi.
 Evropská komise
Vnitrozemské vodní cesty a ochrana přírodyKomise vydává nové pokyny pro vnitrozemskou plavbu a ochranu přírody ve snaze pomoci tomuto významnému odvětví při uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí "Vnitrozemská vodní doprava a Natura 2000".
Jak minimalizovat dopad výroby biopaliv na klimaKomise zveřejnila návrh, kterým by se omezila globální přeměna půdy za účelem výroby biopaliv a zvýšil přínos pro klima. Využívání biopaliv z potravinářských plodin bude omezeno na 5 % ve prospěch biopaliv druhé generace.
Evropský den boje proti obchodování s lidmiPři příležitosti šestého Evropského dne boje proti obchodování s lidmi se 18. října uskutečnila konference s cílem nastavit budoucí opatření proti obchodu s lidmi a zajistit spolupráci všech aktérů tak, aby byl tento fenomén vymýcen.
Občané podporují větší solidaritu85 % občanů EU (a 86 % občanů ČR) se domnívá, že by Evropa měla pokračovat v pomoci rozvojovým zemím navzdory hospodářské krizi. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění zveřejněného v rámci Evropských dnů rozvojové pomoci.
Konzultace doporučení o telekomunikačních trzíchKomise zahájila veřejnou konzultaci s cílem aktualizovat stávající seznam relevantních telekomunikačních trhů, které současných pravidel EU podléhají tzv. postupu podle článku 7 (tj. přístup k veřejné telefonní síti a širokopásmový přístup.)
Malé a střední podniky v Evropě stojí na rozcestíEvropské malé a střední podniky i nadále zápasí o své oživení. Podíváme-li se na celou EU, vedly zatím jejich veškeré snahy k růstu bez vytvoření nových pracovních míst. O tom svědčí rozdílný vývoj v rámci 27 členských států EU.
Celosvětový přehled o výrobcích stažených z oběhuNový mezinárodní portál umožní orgánům na celém světě výměnu informací o výrobcích, které nejsou bezpečné a které byly staženy z trhu. Projekt s názvem Global Recalls Portal je společným dílem EU a zemí OECD.
10. ročník cen „European Border Breakers Awards“Komisařka Androulla Vassiliou a pořadatelé hudebního festivalu Eurosonic Noorderslag oznámili vítěze cen European Border Breakers Awards (EBBA) pro rok 2013, udělovaných největším novým talentům evropské populární hudby.
Johannes Hahn navštívil ŘeckoKomisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn navštívil Řecko, aby představil neúčinnější způsob využití regionálních fondů EU v příštím dlouhodobém rozpočtu EU. Jde o výchozí bod diskuze o budoucím nasměrování fondů i investic.
Otázky týkající se programu Erasmus a jeho rozpočtuProgram Erasmus umožňuje studentům vysokých škol strávit tři až dvanáct měsíců v jiné evropské zemi, ať už se jedná o studijní pobyty nebo pracovní stáže. Přihlásit se mohou všichni studenti zapsaní na některé ze zapojených vysokých škol.
Posílení zájmu veřejnosti o kulturní dílaKomise představila své nové plány, v nichž hodlá upřednostnit v rámci svého nového programu Tvůrčí Evropa pro kulturní a tvůrčí odvětví publikum a umělce. Rozvoj publika bude klíčovým prvkem v rámci projektů podporovaných z fondu EU.
Dvacet oceněných mladých lidí v tvůrčí soutěžiDvacet mladých lidí ve věku dvacet let obdrží dnes ocenění za umístění v tvůrčí soutěži „Generace 1992“, v níž měli mladí lidé z celé Evropy narození ve stejném roce jako jednotný evropský trh prezentovat, co pro ně otevřený velký trh znamená.
 Evropská rada
Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy po vrcholné tripartitní schůzce"V současné době, více než kdy předtím, má sociální dialog v našich členských státech i na evropské úrovni významnou úlohu. Naše opatření mohou být úspěšná pouze tehdy, pokud v eurozóně znovu nastolíme finanční stabilitu. Od Evropské rady jsem obdržel mandát, abych vypracoval plán dokončení hospodářské a měnové unie."
 Rada
Podpora EU určená MaliMinistři zahraničních věcí EU dne 15. října projednali situaci v Mali a přijali závěry zabývající se způsoby, jak může Evropská unie přispět k podpoře Mali při jeho úsilí o znovunastolení právního státu a demokratické vlády s plně svrchovanou mocí nad celým území státu, včetně uvolnění finančních zdrojů pro rozvoj a bezpečnost.
 Evropský parlament
Martin Schulz na Evropském summitu: Lidé musí dostat přednost před trhyEU by se měla víc zaměřit na zájmy občanů a dát jim přednost před zájmy trhů. Měla by také odolat všem tlakům na vytvoření zvláštních pravidel pro země eurozóny. To hlavám států a vlád členských zemí EU ve svém projevu při zahájení Evropského summitu připomenul předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.
Poslanci si berou pod drobnohled práva cestujícíchMiliony Evropanů každoročně cestují po EU i mimo ni, a mnoho z nich si k dopravě vybírá letadla, vlaky, autobusy nebo lodě. Často ale dobře neznají svá práva. 23. října budou poslanci Evropského parlamentu hlasovat o posílení práv cestujících a zejména o požadavku, aby dopravci cestující o jejich právech informovali.
Jednotný trh slaví 20. výročíVětší práva pro cestující, pomoc přeshraničním poskytovatelům služeb, levnější telefonování ze zahraničí, lepší ochrana úspor občanů a jednoduchý, levný a rychlý mechanismus odškodnění spotřebitelů. To jsou jen některé z výhod prosazených Evropským parlamentem během dvacetileté existence jednotného trhu.
Mladí novináři diskutují o tom, jak by měla média informovat o kriziO krizi eura dnes slyšíme ze všech stran. Hlavní výzvou pro média je, jak o ní informovat co nejsrozumitelněji, a jak občanům vysvětlit evropské politiky v čase úsporných opatření. 111 mladých novinářů z celé Evropy se tyto otázky snažilo rozlousknout v rámci European Youth Media Days, které od 16. do 18. října hostil Evropský parlament.
Odvážný krok, nebo vtip? Názory politických lídrů na Nobelovu cenu za mír pro EUNobelova cena zažila ve své historii několik bouřlivých debat, a ta letošní, Nobelova cena za mír, kterou získala Evropská unie, není výjimkou. Mnozí poslanci ji ocenili jako vítané povzbuzení v  obě krize, další byli naopak dost skeptičtí. Předsedové parlamentních politických skupin se podělili o své názory na udělení ceny a jeho význam.
Rok poté: co přinesla Sacharovova cena 2011 aktivistům arabského jara?Nositelé Sacharovovy ceny za rok 2011 v rámci výročního setkání diskutovali s Evropany o demokracii a občanství. S Ahmadem as-Sanusím a Alím Farzatem jsme si povídali o tom, jak Sacharovova cena ovlivnila jejich činnost, o situaci v jejich zemích a o tom, jak se vyhnout konfliktům a dosáhnout vzájemného porozumění.
 Evropský soudní dvůr
Zákaz agresivních praktik obchodníkůUnijní právo zakazuje vytváření klamného dojmu, že spotřebitel již vyhrál nebo vyhraje, popřípadě že vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, cenu nebo jinou výhodu, ačkoli ve skutečnosti pro získání ceny nebo jiné obdobné výhody musí spotřebitel vynaložit finanční prostředky nebo mu vznikají výdaje.
Pomazánkové máslo klame spotřebiteleČeská republika nesplnila své povinnosti, když povolila uvádění tohoto výrobku na trh pod tímto označením. Podle nařízení EU mohou být pod označením „máslo“ uváděny na trh pouze výrobky s obsahem mléčného tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %, s obsahem vody nejvýše 16 % a s obsahem mléčných netuků v sušině nejvýše 2 %.
Slovensko neporušilo unijní právo odepřením vstupu prezidentovi MaďarskaNa pozvání sdružení se sídlem na Slovensku plánoval prezident Maďarska László Sólyom navštívit dne 21. srpna 2009 slovenské město Komárno. Okolnost, že občan Unie vykonává funkci hlavy státu, může odůvodnit omezení výkonu práva pohybu na základě mezinárodního práva a nemění to ani unijní právo.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 15. – 21. října 2012Vládní deficit v rámci eurozóny a EU27 na úrovni 4,1 a 4,4 %. Schodek běžného účtu EU27 6,8 mld. €. Výkon stavebnictví v srpnu 2012 eurozóně vzrostl o 0,7 %, v EU27 o 0,2 %. Roční inflace v eurozóně v září 2012 stabilní na úrovni 2,6 %. Přebytek mezinárodního obchodu se zbožím v eurozóně 6,6 mld. €.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise pořádá konference o síti Enterprise Europe a inovacích. V Parlamentu představí strategické priority pro rok 2013 a plány na posilování rovnováhy pohlaví v představenstvech firem. Navrhne Fond pro evropskou pomoc nejvíce deprivovaným. V Radě zasedají ministři zemědělství, životního prostředí a spravedlnosti.
 Kalendář
Datum: 1. – 31. října 2012
Místo: Europe Direct Most
Datum: 3. října – 3. listopadu 2012
Místo: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno
Datum: 16. – 23. října 2012
Místo: Praha, Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem
Datum: 23. října 2012 11:00-18:00
Místo: Mírové náměstí, Ústí nad Labem
Datum: 24. října 2012 19:00
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 25. října 2012 17:00
Místo: Informační centrum vlády, Vladislavova 4, Praha 1
Datum: 29. října 2012 18:00
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 30. října 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 31. října 2012
Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, 31. října 2012
Datum: 31. října 2012
Místo: Europe Direct Most

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz