Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Jak učit o EU?
Nový interaktivní seminář pro učitele "Občanem v EU: budoucnost a výzvy"
OTÁZKA: Kdy se koná příští slavnostní udílení Ceny EU za literaturu? (Odpověď najdete níže)
 
Evropská komise přijala opatření k prolomení „skleněného stropu“, který nadále brání talentovaným ženám dosáhnout na nejvyšší funkce v největších evropských společnostech. Komise navrhla právní předpisy, jejichž cílem je dosáhnout 40% zastoupení doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů společností kotovaných na burze, s výjimkou malých a středních podniků. V současnosti dominují v řídících orgánech muži: představují 85 % nevýkonných členů řídících orgánů a 91,1 % výkonných členů řídících orgánů, zatímco u žen jsou tyto podíly 15 % a 8,9 %.
 
 Evropská komise
Akční plán na ochranu mořských ptákůEvropská komise dnes přijala akční plán k vyřešení problému náhodných odchytů mořského ptactva rybolovnými zařízeními. Z vědeckých důkazů vyplývá, že se do rybolovných zařízení chytí každý rok velké množství mořských ptáků.
Úsilí o omezení odpadků v mořiOdpadky v moři vážně ohrožují pobřežní a mořské prostředí na celém světě. Mořská stanoviště jsou znečišťována odpadky vyprodukovanými člověkem i jinými odpady, jež rostoucí měrou představují problémy pro oblast životního prostředí.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin oslaví 10 letÚřad EFSA slaví desáté výročí svého vytvoření. Při této příležitosti, která se časově shoduje rovněž s desetiletým výročím zavedení obecného potravinového práva EU, uspořádal EFSA ve spolupráci konferenci na vysoké úrovni.
Boj proti nezákonnému rybolovuKomise zintenzivnila své kroky v boji proti nezákonnému rybolovu po celém světě a varovala osm třetích zemí, že jim hrozí zařazení mezi země, které považuje za nespolupracující v boji proti nezákonnému a neregulovanému rybolovu.
Je načase dokončit vnitřní trh s energiíEfektivní, propojený a transparentní evropský vnitřní trh poskytne občanům i podnikům spolehlivé a udržitelné dodávky energie při nejnižších možných nákladech. K tomu vyzývá Komise ve sdělení o zajištění fungování vnitřního trhu s energií.
Nobelova cena podpoří děti postižené válkouEvropská komise jménem Evropské unie formálně přijala finanční obnos za udělení Nobelovy ceny míru a oznámila, že má v úmyslu tuto finanční částku věnovat dětem postiženým válkou a konflikty na celém světě.
Varianty reformy evropského trhu s uhlíkemKomise podniká dva důležité kroky k řešení narůstající nerovnováhy mezi nabídkou emisních povolenek v systému EU obchodování s emisemi (EU ETS) a poptávkou po nich – úpravu harmonogramu dražeb a strukturální řešení přebytku.
Nová pravidla na ochranu obětíNový evropský právní předpis, který posílí práva asi 75 milionů osob, jež jsou ročně v Evropské unii obětmi trestné činnosti, vyšel v Úředním věstníku – sbírce zákonů EU. Směrnici o právech obětí přijala 4. října Rada a 12 září Parlament.
 Rada
Rozpočet EU na rok 2013: jednání ještě nekončíRada byla nucena konstatovat, že zatím nebylo možné dosáhnout s Evropským parlamentem dohody o rozpočtu na rok 2013 a o dalších souvisejících otázkách. Kyperské předsednictví v průběhu celého dohodovacího řízení vyvíjelo velké úsilí o smíření postojů zúčastněných stran a členské státy prokázaly značnou otevřenost.
Rada dosáhla pokroku v otázkách správy ekonomických záležitostíMinistři financí EU projednali na zasedání dne 13. listopadu pokrok ve věci legislativních návrhů určených ke zdokonalení správy ekonomických záležitostí. Na pořadu jednání byl balíček dvou legislativních aktů, revidované předpisy pro kapitálové požadavky (CRD IV) a mechanismus bankovního dohledu.
 Evropský parlament
K zamezení praní špinavých peněz je nutná účinnější spolupráceNavzdory mezinárodním doporučením i dosavadním směrnicím EU je praní špinavých peněz každodenní realitou. Veškeré snahy o prosazování práva naráží na rychlý pohyb zločinců a jejich využívání nejmodernějších technologií. Poslanci spolu s odborníky o tomto problému jednali 12. listopadu během veřejného slyšení.
Parlament zmrazil jednání o rozpočtu kvůli chybějící shoděČlenské státy se nedohodly na zásadním doplnění rozpočtu EU na rok 2012, kterého je potřeba k placení účtů a úhrad členským státům za již uskutečněné platby pro schválené projekty, jako je program Erasmus.Parlament se rozhodl pozastavit jednání, protože neexistuje dohoda o financování projektů.
Systém pro obchodování s emisemi potřebuje další strukturální změny1. ledna 2013 vstupuje systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) do třetí fáze, kdy se emisní povolenky začnou dražit. Bude se ale muset vyrovnat s předpokládaným přebytkem 1,4 miliardy povolenek ke konci letošního roku a se snižujícími cenami uhlíku, které vedou k menším investicím do nízkouhlíkových technologií.
Silná politika soudržnosti pomůže tvorbě pracovních míst a růstuEvropský parlament je jednotný v názoru, že politika soudržnosti je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro podporu růstu a zaměstnanosti, uvedl předseda Evropského parlamentu po včerejší schůzce s představiteli 16 evropských zemí a zástupci sociálních partnerů v rámci skupiny "Přátel politiky soudržnosti".
Obchod mezi EU a Čínou: zajímavá příležitost, i když s překážkamiTento týden na kongresu, který se odehrává jednou za deset let, volí Komunistická strana Číny nové vedení země. Přinesou noví vůdci změny ve vztazích k ostatním zemím? Čínský trh nabízí nepřeberné množství příležitostí, ale pro zahraniční firmy je často obtížné se k nim dostat. Přitom evropské firmy mají zájem investovat.
Tonio Borg: Parlament hodnotil kandidáta na komisaře pro zdravíTonio Borg má nahradit Johna Dalliho na pozici komisaře pro zdraví. Podle smluv musí současný maltský ministr zahraničí před svým jmenováním projít hodnocením v Evropském parlamentu. Poslanci využili slyšení kandidáta na komisaře k tomu, aby se dozvěděli více o jeho názorech než budou oficiálně hlasovat o svém doporučení.
Emailové aktualizace: parlamentní novinky z první rukyChcete být informováni o práci Evropského parlamentu z první ruky? Práce v Parlamentu jde kupředu svižným tempem a zveřejňují se další a další dokumenty, a tak může být těžké s nimi udržet krok. Nový systém emailových upozornění vám pomůže sledovat novinky o tématech, která vás zajímají.
Podpořte lidská práva: aplikace o Sacharovově ceněChcete se dozvědět víc o Sacharovově ceně? Chcete vyjádřit svou podporu lidským právům? Pak je tu pro vás nová aplikace Evropského parlamentu na Facebooku. Přináší informace nejen o letošních vítězích Sacharovovy ceny, Nasrín Sotúde a Džafaru Panahím z Íránu, ale i o nositelích ceny z předchozích let.
Soutěž: Vyhraj cestu do Osla a zúčastni se předávání Nobelovy cenyČtyři mladí Evropané ve věku 8–24 let, kteří se zúčastní soutěže vyhlášené Evropskou unií, vyhrají cestu do Osla, kde se zúčastní slavnostního předání Nobelovy ceny míru za rok 2012. Všichni čtyři vítězové budou, společně s předsedy Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise, součástí oficiální delegace EU.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 12. – 18. listopadu 2012Zahraniční obchod se zbožím v eurozóně zaznamenal přebytek 9.8 mld. €. Členské státy EU udělily v roce 2010 občanství zhruba 810 000 osob. HDP klesl o 0,1 % v eurozóně a o 0,1 % v EU27. Roční inflace v eurozóně klesla na 2,5 %. Průmyslová výroba v eurozóně poklesla o 2,5 %.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise pořádá konferenci o produktivitě a udržitelnosti zemědělství, přijme strategii o dovednostech pro budoucnost a měsíční balíček řízení o porušení smlouvy a v kyperské Nikosii uspořádá summit o rovnosti 2012. V Evropské parlamentu zasedá plénum a v Radě ministři zahraničí.
 Kalendář
Datum: 1. – 30. listopadu 2012
Místo: Europe Direct Olomouc
Datum: 21. listopadu 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 22. listopadu 2012
Místo: Informační centrum vlády, Vladislavova 4, Praha 1
Datum: 26. listopadu 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 26. listopadu 2012
Místo: Fakulta filozofická ZČU, zasedací místnost SP-319, Sedláčkova 15, Plzeň
Datum: 27. listopadu 2012
Místo: Literární salonek Památníku národního písemnictví, Pelléova 20/70, Praha 6-Bubeneč
Datum: 28. listopadu 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 28. listopadu 2012
Místo: Slezská univerzita Opava, Hradecká 17, učebna H3
Datum: 4. – 5. prosince 2012
Místo: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 224/32, Praha
Datum: 5. prosince 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 11. prosince 2012
Místo: Břevnovský klášter, Markétská 1, Praha 6
Datum: 12. prosince 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz