Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Kdy vzniklo Generální ředitelství pro opatření v oblasti klimatu? (Odpověď najdete níže)
 
Evropská komise oficiálně spustila portál Přehled dovedností EU. Jde o internetové stránky s kvantitativními a kvalitativními informacemi o poptávce a nabídce dovedností na pracovním trhu v krátkodobém i střednědobém horizontu a o nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. Tento portál, který vychází z údajů a předpovědí sestavovaných na úrovni EU a členských států, bude upozorňovat na profese, u nichž poptávka po pracovnících roste nejrychleji, stejně jako na profese, u nichž nabídka pracovní síly neuspokojuje poptávku. Ačkoli míra nezaměstnanosti dosahuje vysokých čísel, jsou dnes v celé EU zhruba dva miliony neobsazených pracovních míst. Portál obsahuje podrobné informace členěné podle jednotlivých oborů, profesí a zemí.
 
 Evropská komise
Posouzení nástrojů pro vymáhání právaVýměna informací je důležitým prostředkem, který donucovací orgány používají při vyšetřování závažné trestné činnosti, například terorismu, obchodování s lidmi, drogami nebo střelnými zbraněmi, nebo trestných činů v jiném státě.
Digitální budoucnost pro zdravotní péčiEvropská komise zveřejnila akční plán na překonání překážek, které brání plnému využití digitálních řešení v evropských systémech zdravotní péče. Cílem je zkvalitnit zdravotní péči pro pacienty, poskytnout pacientům více nástrojů.
Pozor při nakupování na internetuPrávě v čase předvánoční nákupní horečky a blížících se svátků dnes Evropská komise zveřejnila výsledky celoevropského průzkumu internetových stránek, na nichž lze zakoupit a do počítače nebo mobilu stáhnout hry, knihy, video a hudbu.
Méně byrokracie při přeshraničních soudních sporechPodniky i spotřebitelé budou moci řešit přeshraniční právní spory snadněji díky reformě, kterou přijali evropští ministři spravedlnosti. Reforma sníží administrativní zátěž pro tisíce spotřebitelů a firem v celé Evropě.
Balíček opatření k zaměstnanosti mladých lidíEvropská komise navrhuje opatření, jež členským státům pomohou snížit nepřijatelnou míru nezaměstnanosti mladých lidí a jejich sociálního vyloučení. Řešením je nabídka pracovních míst, vzdělávání a odborné přípravy.
Kupní síla úředníků EU nižší o 1,1 %Vzhledem ke složité hospodářské situaci klesne úředníkům EU v roce 2012 jejich kupní síla o 1,1 % podle vzorce pro každoroční úpravu platů. Snížení následuje po faktickém snížení kupní síly o 3,6 % v roce 2011.
48 zemí proti pohlavnímu zneužívání dětíEvropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová a americký ministr spravedlnosti Eric Holder zahájili 5. prosince konferenci Globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu.
Přístup pro všechny na internetové stránky úřadůPro více než 100 milionů občanů EU by se díky novým pravidlům, která u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením navrhla Evropská komise, zjednodušilo využívání veřejných služeb prostřednictvím internetu.
Whistleblowing povinností všech zaměstnancůKomise přijala nové pokyny týkající se whistleblowingu. Chce jimi zaměstnance podnítit k tomu, aby aktivně vystupovali a nahlašovali jakékoli informace ukazující na korupci, podvody a jiné závažné nesrovnalosti ve svém okolí.
Nové pokyny pro akvakulturu a ochranu přírodyKomise vydává nové pokyny, které umožní navrhovat udržitelné akvakulturní projekty, které dosahují požadované produkce při respektování ekologických hodnot oblastí Natura 2000 a zlepší spolupráci mezi zapojenými subjekty.
Jednotné evropské nebe ohroženoŘada členských států vykazuje výrazné zpoždění a dosud v plné míře nesplnila požadavky týkající se devíti funkčních bloků vzdušného prostoru, které měly být vytvořeny a plně uvedeny do provozu do 4. prosince 2012.
Boj proti daňovým únikůmKaždým rokem vznikají v EU kvůli daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem ztráty ve výši zhruba jednoho bilionu eur. Nejedná se pouze o významnou ztrátu potřebných příjmů, ale je tím také ohroženo spravedlivé zdanění.
Přehled investic do výzkumu a vývojeVýznamné společnosti se sídlem v EU nadále spatřují v investicích do rozvoje a výzkumu i v době, kdy pokračuje hospodářská a finanční krize, konkurenční výhodu. V roce 2011 zvýšily své investice do této oblasti o 8,9 %.
Cenu Access City Award za rok 2013Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová předala městu Berlín cenu Access City Award za rok 2013. Berlín ocenění získal za svůj komplexní a strategický přístup k otázce zpřístupnění města občanům.
 Rada
Boj proti násilí páchanému na základě pohlaví6. prosince přijala Rada závěry o boji proti násilí páchanému na ženách a poskytování služeb podpory obětem domácího násilí. „Chtěli jsme jasně ukázat, že je nutné učinit rázný krok směrem k opatřením mnohem více zaměřeným na konkrétní cíle,“ prohlásila předsedající kyperská ministryně Sotiroula Charalambousová.
Dohoda o přísnějších pravidlech EU pro ratingové agenturyRatingové agentury v EU začnou brzy fungovat podle pozměněného souboru pravidel, na němž se nedávno dohodly Rada a Evropský parlament. Některé ze změn se týkají ratingů státního dluhu. Ministři financí EU byli o této dohodě informování na zasedání Rady dne 4. prosince. Cílem je zvýšit transparentnost v odvětví.
EU stanovila pokyny pro politiku v oblasti energie z obnovitelných zdrojůMinistři zasedající v Radě pro energetiku přijali pokyny o energii z obnovitelných zdrojů, které nastiňují možná budoucí opatření, jejichž cílem by bylo usnadnit podnikům i investorům dlouhodobé plánování, což by mělo mít pozitivní vliv na investice a současně zajistit ekonomickou i environmentální udržitelnost.
 Evropský parlament
Parlament pro větší ochranu rozvojových zemí proti biopirátstvíSlyšeli jste už někdy o barvínku růžovém? Tato skromná rostlinka z Madagaskaru se využívá k výrobě léku na leukémii. Je příkladem rostlin s léčivými látkami, kterých se v poslední době začalo široce využívat pro výrobu léků. Ale ti, kteří léčivé vlastnosti rostlin objevili jako první, přicházejí často zkrátka, profit zůstane jiným.
Vaše hlasy poslaly do Osla pro Nobelovu cenu míru Larkina"Pro mé prarodiče to byl sen. Pro mé rodiče proces. Pro mne to je každodenní realita!" Takto popsal 23letý Malťan Larkin Zahra, co pro něj znamená mír Evropě. Tato slova také získala ve facebookové soutěži nejvíc hlasů a Larkinovi umožnila zúčastnit se v Oslu slavnostního předávání letošní Nobelovy ceny míru.
Evropský parlament zdravotně postižených: posilujme práva lidí s postižením5. prosince se v Evropském parlamentu v Bruselu sešlo více než 450 delegátů z evropských organizací lidí s postižením na 3. zasedání Evropského parlamentu zdravotně postižených. Účastníci zasedání ses představiteli evropských institucí a jednali o způsobech, jak v Evropě zajistit ochranu práv lidí s postižením.
Ocelářský průmysl v EU: co s ním dál?Evropské ocelářské firmy na tom nejsou zrovna růžově. Poptávka po oceli klesá, náklady na suroviny a energie rostou a konkurence ze třetích zemí se zvyšuje. Jak daleko by měla EU zajít ve snahách pomoci odvětví, které stálo v počátcích evropské integrace před šedesáti lety? Parlament k tomu připravuje usnesení pléna.
Ministři financí Francie a Německa jednali s poslanci Evropského parlamentuNěmecký ministr financí Wolfgang Schäuble a jeho francouzský kolega Pierre Moscovici jednali v pondělí se členy Hospodářského a měnového výboru o výzvách, kterým čelí evropská ekonomika v době, kdy unijní instituce tvrdě pracují na zavedení opatření na oživení hospodářského růstu a stabilizaci finančního systému.
 Evropský soudní dvůr
1952–2012: Šedesáté výročí Soudního dvora Evropské unieV sídle Soudního dvora Evropské unie konalo slavnostní zasedání k oslavě šedesátého výročí vzniku tohoto orgánu za přítomnosti Jejich Královských Výsostí velkovévody a velkovévodkyně Lucemburských, představitelů lucemburských orgánů, diplomatického sboru, předsedů mezinárodních soudních orgánů a dalších hostů.
Sociální plán může snižovat odstupné, ale nemůžee znevýhoďňovat postiženéSociální plán dohodnutý německým podnikem Baxter a jeho radou zaměstnanců stanoví, že výše odstupného při propuštění zaměstnanců z provozních důvodů závisí mimo jiné na době jejich příslušnosti k podniku. Podle rozsudku překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cílů sociální politiky, které sleduje.
 Evropský účetní dvůr
Jsou Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond užitečné?Integrace státních příslušníků třetích zemí je velmi důležitým politickým cílem pro Evropskou unii a její členské státy a EU v minulém desetiletí v této oblasti výrazně rozšířila svou činnost. V této zprávě se posuzuje, zda Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond účelně přispívají k integraci státních příslušníků třetích zemí v EU.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 3. – 9. prosince 2012Přebytek běžného účtu EU27 28.4 mld. €. HDP kleslo o 0.1 % v eurozóně i v EU27. Objem maloobchodního prodeje klesl v eurozóně o 1,2 %. Cena průmyslové výroby vzrostla v eurozóně i EU27 o 0,1 %. 24 % obyvatelstva bylo v roce 2011 v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenV Bruselu se uzavře kampaň k 50 letům společné zemědělské politiky. Evropská unie převezme Nobelovu cenu míru. Komise předloží akční plán o evropském podnikovém právu a správě firem a uspořádá konferenci o fondu Marie Curie. V Parlamentu zasedne plénum a předsednictví uspořádá konferenci k Evropskému roku 2012.
 Kalendář
Datum: 26. září 2012 – 31. ledna 2013
Místo:
Datum: 12. prosince 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 12. prosince 2012 09:00
Místo: Techmania Science Center, Tylova 1/57, Plzeň
Datum: 13. prosince 2012
Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice
Datum: 13. prosince 2012
Místo: Nový Jičín, Masarykovo náměstí
Datum: 18. prosince 2012 16:00
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 19. prosince 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz