Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Hezké svátky a šťastný nový rok
OTÁZKA: Kolikátý v pořadí je nový akční program pro životní prostředí? (Odpověď najdete níže)
 
Jaké jsou hlavní číselné údaje v rozpočtu EU na rok 2013, který byl dnes přijat? Výše prostředků na závazky (maximální hodnota závazků na platby budoucích účtů – zejména dlouhodobé projekty financované z prostředků EU) činí 151 miliard eur, zatímco celková výše prostředků na platby (skutečné částky na platby předcházejících závazků – především dokončené projekty v celé Evropě financované z prostředků EU) činí 132,8 miliardy eur. Rozpočet EU na rok 2013, tak jak byl přijat, se vší pravděpodobností nevystačí na příštích dvanáct měsíců. Již v září 2013 by mohla vyvstat potřeba požádat o dodatečné finanční prostředky.
 Evropská komise
Druhá šance pro slušné podnikatelePodnikatelům, kteří se potýkají s následky hospodářské krize, by podle představ Komise měla být podána pomocná ruka. Komise představila návrh na modernizaci pravidel EU pro úpadky podniků, jež mají dopady ve více členských státech.
Kvalita právních předpisů EUZjednodušit a zlevnit podnikání a usnadnit občanům využívání výhod jednotného trhu. Posílit a zlepšit evropský regulační rámec a zvýšit kvalitu právních předpisů EU. To jsou cíle rozsáhlého balíčku opatření, který ohlásila Komise.
Modernější právo obchodních společnostíKomise přijala akční plán vycházející z konzultací, který stanoví budoucí iniciativy v oblasti práva obchodních společností a jejich správy a řízení společností tak, aby evropské firmy byly konkurenceschopné a udržitelné.
Databáze žen pro správní radySeznam se jmény osmi tisíc žen z celého světa připravených na práci v řídících a dozorčích orgánech (Global Board Ready Women) se díky iniciativě obchodních škol stává online databází. Všechny ženy splňují přísná kritéria.
Partnerství škol pomáhá žákům i učitelůmZ nové studie o dopadu partnerství škol v různých zemích vyplynulo, že žáci a zejména studenti středních škol díky tomuto programu výrazně zlepšili své dovednosti, včetně kulturních a sociálních, znalosti IT a cizích jazyků.
Jak zlepšit politiku kvality ovzduší v EU?Evropská komise pořádá veřejnou konzultaci o postupech, jak zvýšit kvalitu ovzduší. Během příštích dvanácti týdnů mohou zainteresované subjekty vyjádřit svůj názor na to, jakým způsobem lze v úplnosti provést nebo doplnit stávající rámec.
Proti terorismu: záruky na ochranu občanů fungujíProgram sledování financování terorismu běží již přes dva roky a po celou dobu byly jeho záruky řádně dodržovány. Takový je závěr druhého přezkumu EU a USA, který analyzuje provádění programu od 1. února 2011.
Copernicus: program pozorování Země nověProgram Evropské komise pro pozorování Země, dříve známý jako Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti, který slouží k monitorování stavu životního prostředí a k zvýšení bezpečnosti občanů, má nový název.
Český návrh na regulaci sazeb pozastavenKomise vyjádřila vážné pochybnosti o novém návrhu Českého telekomunikačního úřadu, pokud jde o sazby za ukončení volání, které by měly nepříznivý dopad na spotřebitele v České republice, neboť jsou dvakrát vyšší než jinde.
„Od války k míru : příběh Evropy“Děkovná řeč předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye a předsedy Evropské komise José Manuela Durão Barrosau příležitosti udělení Nobelovy ceny míru Evropské unii 10. prosince 2012 v norském Oslo.
 Evropská rada
Závěry zasedání Evropské rady, Brusel, 13-14/12/2012Evropská rada se dohodla na plánu pro dotvoření hospodářské a měnové unie na základě hlubší integrace a posílené solidarity. Tento proces bude zahájen dovršením, posílením a zavedením nové, zlepšené správy ekonomických záležitostí a přijetím jednotného mechanismu dohledu a nových pravidel.
 Rada
Prohlášení Catherine Ashtonové u příležitosti Dne lidských práv10. prosince si připomínáme Den lidských práv. Podpora lidských práv, demokracie a právního státu se jako červená nit vine veškerou činností EU v oblasti vnějších vztahů. Tento rok byl pro EU z hlediska lidských práv rokem produktivním. EU přijala strategii v oblasti lidských práv, která má zvýšit účinnost a soudržnost politiky EU.
Euroskupina potvrdila uvolnění druhé části pomoci ŘeckuPoté, co řecká vláda počátkem tohoto týdne úspěšně dokončila operaci zpětného odkupu dluhu a proběhly příslušné vnitrostátní postupy, Euroskupina schválila uvolnění další části finanční pomoci Řecku (celkem 49,1 miliardy eur). Operace zpětného odkupu dluhu byla jedním z opatření dohodnutých v listopadu.
EU zahajuje vojenskou výcvikovou misi v MaliEU je nadále hluboce znepokojena bezpečnostní situací v severní části Mali, která se stala útočištěm teroristů a skupin páchajících organizovanou trestnou činnost. Ministři zahraničních věcí schválili koncepci řešení krize pro výcvikovou misi EU v Mali (EUTM Mali) s cílem obnovení územní celistvosti a demokratického pořádku.
Evropská unie převzala Nobelovu cenu míruVedoucí představitelé Evropské unie na radnici v norském Oslu převzali Nobelovu cenu míru. Kromě předsedů tří hlavních orgánů EU, kteří obdrželi diplom a medaili, se slavnostního předání zúčastnilo na dvacet hlav států a předsedů vlád zemí EU. Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy zahájil první část projevu.
 Evropský parlament
Přijetí konkrétních opatření s okamžitým dopademPředseda Evropského parlamentu Martin Schulz na summitu EU 13. prosince apeloval na členské státy, aby opustily svou metodu "rychlých záplat" a přišly s "konkrétními praktickými opatřeními". Zdůraznil, že je čas konat. "Nesmíme dovolit, aby nekonečné debaty o revizi smluv odvrátily naši pozornost od řešení skutečných problémů."
Jednotný digitální trh: Jak plně využít možností digitální revoluceOnline obchodování podnikům otevírá nové obzory pro růst a spotřebitelům nabízí širší výběr. Nejednotné předpisy na národní úrovni týkající se DPH a ochrany spotřebitele a nedostatečná důvěra v platební a dodavatelské systémy ale brání evropským spotřebitelům a podnikům v plném využití možností digitální revoluce.
Více pravomocí pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnostEvropská agentura pro námořní bezpečnost EMSA bude členským státům EU na jejich žádost pomáhat bojovat proti znečištění z ropných plošin a plošin pro těžbu zemního plynu. Posílí také členské země v boji proti pirátství a pomůže snižovat byrokracii v přístavech EU. Nařízení vstoupí v platnost ve všech členských státech.
Sacharovova cena zástupcům obhájců lidských práv v ÍránuSacharovova cena za svobodu myšlení letos patří dvěma Íráncům – právničce Nasrín Sutúde a režisérovi Džafaru Panahímu. Ani jednomu z nich ale íránský režim nepovolil převzít cenu osobně a tak ji 12. prosince z rukou předsedy Evropského parlamentu převzalo pět laureáty vybraných zástupců.
Lídři Evropského parlamentu kritizovali "zbytečné" unijní summitováníBěhem plenární rozpravy poslanci kritizovali způsob, jakým se lídři EU pokouší vytvořit hospodářskou a měnovou unii. Podle Parlamentu tato cesta nikam nevede a velmi se vzdálila duchu a ambicím, které EU získaly Nobelovu cenu za mír. Jednotlivé skupiny vyjádřily své výhrady ke způsobu mezivládního systému rozhodování.
Daň z finančních transakcí: Parlament rozhodl o využití posílené spolupráce11 zemí se rozhodlo zavést daň z finančních transakcí, která má zajistit spravedlivý příspěvek finančního sektoru k řešení současné krize. Parlament návrh na zavedení daně podpořil už letos v květnu, ale Rada nebyla schopná ho jednohlasně schválit. 11 zemí se proto rozhodlo požádat o použití postupu posílené spolupráce.
Ocelářský průmysl v EU: co s ním dál?Evropské ocelářské firmy na tom nejsou zrovna růžově. Poptávka po oceli klesá, náklady na suroviny a energie rostou a konkurence ze třetích zemí se zvyšuje. Jak daleko by měla EU zajít ve snahách pomoci odvětví, které stálo v počátcích evropské integrace před šedesáti lety? Rozhodovali o tom poslanci EP ve svém usnesení.
"Váš mír, vaše cena": Nobelova cena za mír v rukou evropských občanůLetošní Nobelova cena za mír, která byla udělena Evropské unii, patří všem občanům EU. Zástupci institucí EU ji proto symbolicky předali zástupcům občanů, 20 Evropanům různého věku i národností. "Důvodem toho, že máme mír, je to, že máme EU," uvedl Martin Schulz v projevu během slavnostního ceremoniálu ve Štrasburku.
 Evropský soudní dvůr
Pět členských států porušilo povinnosti směrnice o železniční dopravěV důsledku liberalizace železniční dopravy jsou členské státy povinny zajistit podnikům působícím v tomto odvětví spravedlivý a nediskriminační přístup k železniční síti. Proto již nemůže být výkon některých „hlavních funkcí“ zajišťován tradičními železničními podniky, nýbrž musí být svěřen nezávislým provozovatelům.
Zrušení usnesení EP o rozvrhu parlamentních zasedání na roky 2012 a 2013Smlouvy ukládají Evropskému parlamentu povinnost zasedat na dvanácti měsíčních plenárních zasedáních za rok, včetně zasedání o rozpočtu, avšak neupřesňují délku těchto plenárních zasedání. Na základě dvou pozměňovacích návrhů Parlament změnil 9. března 2011 rozvrh zasedání na rok 2012 a 2013.
 Evropský účetní dvůr
Zpráva Evropského účetního dvora o komunikaci s KomisíZe zprávy vyplývá, že Komise podniká kroky směřující k realizaci doporučení Účetního dvora. Většina doporučení byla realizována v plném rozsahu nebo ve většině ohledů. Pouze v jednom případě nebylo doporučení realizováno vůbec. Komise má systém pro kontrolu plnění doporučení Účetního dvora.
Problémy programů EU na integraci státních příslušníků třetích zemíPomoc osobám, které pocházejí ze zemí mimo EU, s plnou integrací do společnosti je pro EU a její členské státy velmi důležitým politickým cílem. V nové zvláštní zprávě Evropského účetního dvora se posuzuje, zda Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond účelně přispívají k integraci těchto státních příslušníků třetích zemí.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 10. – 16. prosince 2012Roční míra inflace v eurozóně klesla na 2,2 %, zaměstnanost v EZ a EU27 klesla o 0,2 %. V HDP na obyvatele byl mezi členskými státy v roce 2011 až šestinásobný rozdíl. Příjem pracovníků v zemědělství v EU27 vzrostl o 1,0 %. Průmyslová výroba klesla v EZ o 1,4 %. Téměř 40 mld. eur odeslali migranti do jejich zemí původu.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise zveřejní digitální priority na období 2013–2014, přijme hlavní směry politiky širokopásmového přístupu a návrh na změnu směrnice o tabákových výrobcích. V Parlamentu zasedají výbory a v Radě se schází ministři životního prostředí, rybolovu a dopravy, aby jednali o rozpočtovém rámci na roky 2014–2020.
 Kalendář
Datum: 26. září 2012 – 31. ledna 2013
Místo:
Datum: 19. prosince 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 16. ledna 2013
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz