Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Evropský rok je pokaždé věnován jiné prioritě. Jaké je věnován rok 2013? (Odpověď najdete níže)
 
Předsednictví v Radě Evropské unie přebírá po Kypru Irsko. Jeho prioritami na příštích šest měsíců budou hospodářská stabilita, růst a zaměstnanost. Irsko bude záležitosti Unie řídit již posedmé. Shodou okolností je to v době, kdy slaví 40. výročí svého vstupu do Evropské unie. Šestiměsíční předsednictví Irsku umožní, aby se zaměřilo na otázky, které považuje za prioritní – na hospodářskou stabilitu, růst a zaměstnanost.
 Evropská komise
Komise zahájila veřejnou diskuzi o břidlicovém plynuKomise zahájila veřejnou konzultaci o budoucím využití nekonvenčních fosilních paliv v Evropě, jako je plyn z břidlic, k níž zve všechny zainteresované fyzické osoby, organizace a orgány veřejné správy s návrhy řešení konkrétních problémů.
Jednotné ceny pojištění pro obě pohlavíPodle nových pravidel budou muset pojišťovny v Evropě za totéž pojištění účtovat stejné ceny ženám i mužům bez ohledu na jejich pohlaví. Tato změna přichází v reakci na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.
Větší zdravotní varování a zákaz silných příchutíKomise po dlouholetých přípravách přijala návrh revize směrnice o tabákových výrobcích. Zakazuje tabákové výrobky s charakteristickými příchutěmi a zavádí povinné používání velkých zdravotních varování ve formě obrázku.
Modernizace českého energetického odvětvíKomise dospěla k závěru, že plán České republiky týkající se modernizace energetického odvětví, který počítá s přidělováním povolenek pro obchodování s emisemi CO2 zdarma, je v souladu s pravidly EU pro státní podporu.
Iniciativa EU „děti míru“Z odměny, kterou Evropská unie získala v souvislosti s Nobelovou cenou, se budou financovat čtyři projekty v rámci iniciativy EU „děti míru“. Podrobnosti o těchto projektech představil předseda José Manuel Barroso.
1,2 miliardy eur na zahájení 23 inovativních projektůEvropská komise na základě první výzvy k předkládání návrhů v rámci tzv. programu financování NER300 rozdělila prostředky ve výši přes 1,2 miliardy eur mezi 23 vysoce inovativních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Nový žebříček pěti set vysokých školNového mezinárodního hodnocení vysokých škol U-Multirank, které iniciovala Komise, se zúčastní na pět set vysokých škol z Evropy a celého světa. Nový žebříček má být přesnějším a přívětivějším průvodcem po vysokých školách.
Podpora pro špičkové výzkumné pracovníkyV rámci pilotního programu Evropské komise budou univerzitám a výzkumným institucím v méně rozvinutých regionech Evropy poskytnuty granty ve výši až 2,4 milionu eur. Cílem je přilákat vynikající odborníky do klíčových oborů.
Marseille a Košice: evropská hlavní města kulturyMarseille a Košice jsou evropskými hlavními městy kultury pro rok 2013. Program bude oficiálně zahájen 12. 1. v Marseille a 19. 1. v Košicích. Obě města získala i cenu Meliny Mercouriové ve výši 1,5 milionu eur.
Evropská komise zahajuje Evropský rok občanůRok 2013 Evropská komise pod heslem „Evropský rok občanů“ zasvětila občanům a jejich právům. Téma pro letošní rok přichází v zásadním okamžiku evropské integrace: v roce 2013 si připomeneme dvacáté výročí občanství EU.
Výzkumný projekt EU: naděje na zdravější svátkyEvropští výzkumní pracovníci dosáhli pokroku při hledání alternativy k přidávání oxidu siřičitého do červeného vína a jiných potravin, jako je například sušené ovoce, a doufají, že tak v budoucnu budou pro miliony lidí svátky zdravější.
INTERPOLU proti poškozování přírodyPříspěvkem téměř 2 miliony eur podpoří Komise snahu INTERPOLu bojovat proti nelegální činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy a chránit světové přírodní zdroje před nelegálním mezinárodním obchodem.
Evropské filmové záznamy pod zámkemKomise zjistila, že většina evropských institucí filmového dědictví ještě nepřizpůsobila digitální revoluci a nearchivuje filmové záznamy digitálně. Budoucí generace tak navždy přicházejí o část současných filmů.
Pravidelný Eurobarometr: světlo na konci tunelu?Podle nejnovějších průzkumů si většina Evropanů (85 %) myslí, že by členské státy měly při boji s krizí více spolupracovat. 41 % Evropanů (o procento víc než na jaře) se domnívá, že EU je na správné cestě z krize.
Podpora obchodu s Novým ZélandemEvropská komise formálně uznala, že osobní údaje jsou na Novém Zélandu dostatečně chráněny. Svým rozhodnutím Komise uznává, že standardy platné na Novém Zélandu v oblasti ochrany údajů jsou slučitelné se standardy EU.
Komise přijala plán pro reformu agenturKomise přijala plán, který decentralizovaným agenturám pomůže dosáhnout větší účinnosti, odpovědnosti, soudržnosti a transparentnosti a vyváženější způsob správy. Dokument přináší konkretizaci „společného přístupu“.
Hledá se příští předseda Evropské rady pro výzkumEvropská komise jmenovala sedm odborníků, aby provedli výběr příštího předsedy Evropské rady pro výzkum, agentury Evropské unie pro financování hraničního výzkumu. V čele výběrové komise bude lord Sainsbury z Turville.
Seznam digitálních prioritKomise přijala sedm nových priorit pro digitální hospodářství a společnost. Digitální hospodářství roste oproti ostatním odvětvím sedmkrát rychleji, avšak tento potenciál je omezen roztříštěností politiky.
40 milionů EUR na inovace v hospodaření vodouByl učiněn důležitý krok k řešení hlavních problémů, s kterými se Evropa potýká při hospodaření s vodou. Strategický prováděcí plán přijatý evropským inovačním partnerstvím v oblasti hospodaření s vodou stanoví prioritní oblasti.
Nová pravidla pro čistější lodní palivaNová pravidla v oblasti životního prostředí týkající se čistějších lodních paliv, která vstupují v platnost, podstatně sníží znečištění ovzduší a jeho vliv na lidské zdraví. Látky znečišťující ovzduší jsou přepravovány na dlouhé vzdálenosti.
 Evropská rada
Projev Hermana Van Rompuye v Evropském parlamentuZávěr roku byl celkově pro Evropskou unii velmi úspěšný a utkví nám navždy v paměti. Současně jsme si však nadále plně vědomi sociálních a hospodářských problémů, jimž čelíme. Máme více důvodů k většímu optimismu než před několika týdny, ale cesta, jíž se Unie, eurozóna a členské státy ubírají, je ještě dlouhá.
 Rada
Dne 1. ledna 2013 vstoupil v platnost „rozpočtový pakt“Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (známá jako „rozpočtový pakt“) vstoupila dne 1. ledna 2013 v platnost poté, co byla ratifikována Finskem. Jejím cílem je posílit fiskální kázeň v eurozóně zavedením „pravidla vyrovnaného rozpočtu“ a automatického mechanismu nápravy.
Jednotný patent EU významně povzbudí inovace17. prosince Rada odsouhlasila vytvoření jednotné patentové ochrany v Evropě. Vytvoření jednotného patentového systému po 30 letech diskuzí výrazně sníží náklady spojené se získáním patentu v EU a přispěje k větší patentové činnosti podniků. Nový patent povzbudí podniky k větší aktivitě v oblasti inovací.
 Evropský parlament
Irští poslanci o nadějích, které vkládají do předsednictví své země v Radě EUStabilita, zaměstnanost a růst: to jsou priority právě odstartovaného šestiměsíčního irského předsednictví v Radě EU. Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz spolu s předsedy politických skupin probral plány irské vlády během loňské listopadové návštěvy Dublinu, teď je řada na irských poslancích.
Co čeká Evropský parlament v roce 2013?V roce 2013 se bude EP zabývat reformami ekonomiky, vyjednávat s členskými zeměmi dlouhodobý rozpočet EU, který určí priority EU do roku 2020, a rozhodovat o zásadních legislativních návrzích (např. o právech cestujících, emisních limitech pro automobily nebo pravidlech pro geneticky modifikované potraviny).
Rok 2013 - rok obnovených nadějí, aneb co nám přejí parlametní lídřiAť je rodící se nový rok lepší, než ten končící. Tradiční a věčné přání, ať už se v tom starém roce přihodilo cokoli. Lepší budoucnost v roce 2013 občanům EU přeje předseda Evropského parlamentu i většina předsedů politických skupin. Doufají, že neprožijeme další rok krize, že se ji konečně podaří zažehnat.
Evropský rok občanů 2013: občané by se měli stát jádrem diskuze o EUObčané byli vždy ve středu procesu evropské integrace a rok 2013 bude v Evropské unii věnován právě jim. Bude pro evropské občany příležitostí, aby se dozvěděli víc o právech, která jim právní předpisy EU zaručují. V tom může pomoci i Evropský parlament, který může Evropanům zajistit prostor pro vyjádření názorů.
Jak šel rok 2012 na parlamentní stránce na Facebooku ...V právě končícím roce jste měli možnost diskutovat s předsedy parlamentních politických skupin, chatovat se zpravodaji i se zvláštními hosty. Spustili jsme několik aplikací, s některými z vás jsme se setkali osobně. Potěšil nás stále rostoucí zájem z vaší strany, počet příznivců se přehoupl před 600 tisíc.
Ohlédnutí za rokem 2012 v Evropském parlamentuRok 2012 začal zvolením Martina Schulze 28. předsedou Evropského parlamentu a skončil úspěšným zakončením tvrdých jednání o rozpočtu na rok 2013 a, po 30 letech debat, schválením jednotného unijního patentu. Ale to samozřejmě není všechno, co se v Evropském parlamentu během 12 měsíců odehrálo.
Erasmus je prozatím zachráněnVýměnný program pro studenty a učitele Erasmus, jehož pokračování ohrozil nedostatek prostředků v rozpočtu EU na rok 2012, je pro tuto chvíli mimo nebezpečí. Počítá s ním opravný rozpočet na rok 2012 i nový rozpočet na rok 2013. Programu se od konce 80. let zúčastnily téměř 3 miliony studentů a učitelů.
Rozpočet EU: všechno, co byste o něm měli vědět přehledně v infografikách12. prosince Parlament přijal opravný rozpočet na rok 2012 a celkový rozpočet EU na rok 2013. Dohoda podepsaná předsedy Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise, zajišťuje doplnění chybějících prostředků na již schválené projekty v roce 2012 a záruky Rady a Komise, proti schodkům v rozpočtu na rok 2013.
Nad Evropským parlamentem se rozsvítilo srdce na počest Václava Havla"Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!" Nejznámější heslo bývalého disidenta a později československého a českého prezidenta Václava Havla zaznělo při slavnostním rozsvícení neonového srdce, instalovaného na jedné z budov Evropského parlamentu v Bruselu, jako pocta Havlovu boji proti totalitě.
 Evropský soudní dvůr
Status uprchlíka pro Palestince z oblasti působení agentury UNRWAOsoby, které v současné době požívají podpory ze strany agentury UNRWA, nelze uznat za uprchlíky s výjimkou případu, kdy je osoba je nucena opustit oblast působení agentury UNRWA, nachází se ve stavu závažné nejistoty a UNRWA jí není schopna zajistit životní podmínky odpovídající úkolu, kterým byl pověřena.
Potvrzená pokuta pro Heineken a Bavaria NV za kartelovou dohoduEvropský soudní dvůr potvrdil rozhodnutí Evropské komise z roku 2007, kterým uložila pokuty více než 273 milionů eur několika nizozemským pivovarům, včetně společnosti Heineken NV a její dceřiné společnosti Heineken Nederland BV, jakož i společnosti Bavaria NV, za kartelovou dohodu na nizozemském trhu s pivem.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 17. prosince 2012 – 6. ledna 2013Inflace v eurozóně odhadována na 2,2 %. Každý šestý zaměstnanec měl v roce 2010 nízký příjem. Schodek v obchodě se zbožím mezi EU27 a Ruskem klesl v prvních devíti měsících roku 2012 na 65 mld. €. Souhrnné údaje o zemědělství, rybolovu a lesnictví. Přes polovinu uživatelů internetu posílá zprávy přes sociální sítě.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise vydává Zprávu o zaměstnanosti a sociálním pokroku v Evropě 2012 (dlouhodobá nezaměstnanost, polarizace mezd a funkčnost sociální ochrany). Představí nové Centrum pro kybernetickou kriminalitu, seznámí s Aktem na podporu podnikání a zahájí Evropský rok občanů 2013. Předsednictví v Radě se ujme Irsko.
 Kalendář
Datum: 26. září 2012 – 16. ledna 2013
Místo:
Datum: 9. ledna 2013
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 16. ledna 2013
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 23. ledna 2013
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 30. ledna 2013
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 6. února 2013
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz