Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Co je EPSO? (Odpověď najdete níže)
 
Podle doporučení Evropské komise by v příštích evropských volbách měly evropské politické strany navrhnout kandidáta na pozici předsedy Komise a politické strany členských států by měly deklarovat svou příslušnost k některé evropské politické straně. Voliči by tak měli být lépe informováni, o co půjde ve volbách do Evropského parlamentu. Komise také vyzývá členské státy, aby se dohodly na společném termínu voleb, které jsou obvykle rozloženy do čtyř dnů. Doporučení podpořily výsledky průzkumu Eurobarometru, podle nichž si většina lidí myslí, že účast ve volbách bude vyšší, pokud budou mít více informací o vlivu EU na jejich každodenní život a příslušnosti kandidátů k evropským politickým stranám, a že by volební účasti také prospěli straničtí kandidáti na předsedu Komise a jediný volební den.
 Evropská komise
Úplný zákaz testování kosmetiky na zvířatechUplynula poslední lhůta pro postupné ukončování zkoušek kosmetických přípravků na zvířatech. Kosmetické přípravky, které byly testovány na zvířatech, se nyní již nesmějí uvádět na trh. Komise k tomu přijala zvláštní sdělení.
227 milionů eur na výzkumné projektyKomise vyzývá výzkumné pracovníky k předložení žádostí o financování z programu Marie Curie, které je v rámci současného sedmého rámcového programu pro výzkum na období 2007–2013 uskutečňováno naposledy a rozdělí 227 mil. eur.
Červená karta marketingovým podvodůmKomise v hlavních rysech představila soubor akcí pro boj proti agresivním obchodním praktikám napříč Unií, tj. například proti falešným „bezplatným“ nabídkám, vábivé a matoucí reklamě na na výrobky, které nelze dodat, či navádění dětí k nákupu.
Nejlepší přeshraniční školní projekty rokuNejlepší školní twinningové projekty roku byly vyhlášeny v Lisabonu u příležitosti udílení eTwinningových cen za rok 2013. První cenu získal projekt s názvem „Rainbow Village“ (Duhová vesnice) s účastí dětí z 8 států EU.
Udržitelné řízení mořských a pobřežních oblastíKomise představila návrh jak zlepšit plánování námořních činností a řízení pobřežních oblastí. Předložený text je návrhem směrnice, jejímž cílem je vytvořit společný evropský rámec pro územní plánování v námořních oblastech.
Krize: Roste nelegální obchod s drogami v EUHospodářská krize se pravděpodobně významně projeví na trhu s drogami, mimo jiné v podobě zvýšené poptávky po nelegálních drogách, zejména doma pěstované marihuany. To vyplývá z nové studie Evropské komise.
Posilování práv cestujících v letecké dopravěKomise oznámila soubor opatření, jejichž účelem je zajistit cestujícím v letecké dopravě v případě zdržení na letišti nová a lepší práva na informace, péči a přesměrování. Zároveň budou zavedeny lepší postupy pro vyřizování stížností
Práva cestujících v letecké dopravě – časté otázkyÚspěch Evropy při zajišťování a dodržování práv cestujících je jedním ze zásadních výsledků dopravní politiky EU. Nařízení EU o právech cestujících v letecké dopravě (ES) č. 261/20041 v únoru 2005 a stanovilo minimální úrovně pomoci.
Pravidla realizace Iniciativy na podporu mladýchKomise navrhla pravidla k provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, která je zaměřena na boj s nezaměstnaností mládeže. Má rozpočet 6 miliard eur na období 2014–2020 a předložila ji Evropská rada v únoru.
Po 16. březnu bez pozdních platebV celé Evropě každý den zkrachují desítky malých a středních podniků, protože jim nejsou proplaceny faktury. Tím ubývá pracovních míst a obchodní příležitosti zůstávají nevyužity. Návrat k hospodářskému růstu se tím komplikuje.
Novinka pro spotřebitele v EUAlternativní řešení sporů pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky v případě problémů týkajících se zakoupeného výrobku nebo služby, např. nechce-li obchodník výrobek opravit nebo vrátit peníze, i když na to má spotřebitel nárok.
Železniční doprava: změny pro osoby s postiženímEvropská komise považuje přístupnost za základní požadavek na železniční infrastrukturu, ať již nově vybudovanou, modernizovanou nebo obnovenou. Tohoto cíle může být dosaženo různými způsoby.
 Evropská rada
Závěry summitu Evropské rady – Brusel, 14.–15. března 2013V uplynulých letech jsme vykonali mnoho, abychom reagovali na naléhavé výzvy spojené s finanční krizí a krizí státních dluhů s cílem připravit návrat k udržitelnému růstu doprovázenému tvorbou pracovních míst a dosáhnout pokroku na cestě k posílené správě ekonomických záležitostí na úrovni EU i eurozóny.
 Rada
Úřední věstník EU plně digitalizovánOd 1. července 2013 budou online přístupné právní předpisy EU autentické a právně závazné. Již nyní je možné bezplatně nahlížet do Úředního věstníku EU na webové stránce EUR-Lex. Texty jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU po neomezenou dobu. Novinkou však je, že elektronické vydání nahradí tištěnou verzi.
Zelená Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II)Na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci přijali ministři dva legislativní akty týkající se SIS II. Tento nový systém bude uveden do provozu 9. dubna 2013. SIS II bude uchovávat informace o osobách a předmětech. Dané informace budou uspořádány ve formě záznamů, které orgánům umožní identifikovat osoby i předměty.
Zasedání Rady pro zahraniční věci předcházející Evropské radě11. března 2013 se v Bruselu konalo zasedání Rady pro zahraniční věci. Na pořadu jednání bylo mimo jiné Rusko, Japonsko, Irák a jižní sousedství. V reakci na závažné porušování lidských práv v Íránu Rada přezkoumala omezující opatření EU a následně je prodloužila a zpřísnila. Ministři jednali také o situaci v Sýrii.
Evropský semestr: Priority hospodářských politik v EU na rok 2013Před zasedáním Evropské rady posoudila Rada pro obecné záležitosti souhrnnou zprávu o prioritách hospodářských politik v EU na rok 2013. Zpráva shrnuje jednání jednotlivých složení Rady o roční analýze růstu na rok 2013, je součástí každoročního cyklu koordinace politik, který dostal název „evropský semestr“.
EU jedná o čisté dopravěDne 11. března 2013 se na půdě Rady uskutečnila výměna názorů na iniciativu Komise nazvanou „Čistá energie pro dopravu“. Cílem iniciativy je prolomit závislost na fosilních palivech a snížit emise skleníkových plynů z dopravy rychlejším uváděním alternativních paliv a vozidel upravených pro využití těchto paliv na trh.
 Evropský parlament
Předseda EP Martin Schulz na jarním summitu: "Musíte začít seriózní jednání"Krizí postiženou Evropou se šíří chudoba a nezaměstnanost, což přináší vážné ekonomické, sociální a politické dopady, varoval předseda Evropského parlamentu Martin Schulz vrcholné představitele EU. Dodal, že úsporná opatření a rozpočtové škrty nemohou být pro tvůrce politik jediným nástrojem.
Migrace: "Potřebujeme bodový systém, který přiláká ty nejlepší"Migrační politika EU se musí změnit tak, aby se EU podařilo získat ty nejlepší. Těm pak musíme usnadnit jejich integraci. Tyto požadavky přijal Evropský parlament ve zprávě, která požaduje koordinaci systémů sociálního zabezpečení pro lidi pracující v zahraničí a bodový systém, který by do Evropy přilákal prvotřídní pracovníky.
Evropský parlament po příštích volbách zeštíhlí na 751 poslancůZeštíhlením ze 766 na 751 poslanců projde Evropský parlament při nadcházejících volbách v roce 2014. Jak by se o těchto 751 křesel mělo podělit 28 členských zemí? Poslanci hledali co nejspravedlivější systém. Počet poslanců volených za Českou republiku se podle něj sníží ze současných 22 na 21.
Evropský parlament dlouhodobý rozpočet neschválí, má své podmínkyEvropský parlament neakceptuje navrhovaný dlouhodobý rozpočet, známý jako víceletý finanční rámec, dokud nebudou vykonány všechny platby za rok 2012 a nebude dosaženo dohody o budoucí zdrojích financování a o komplexní revizi dlouhodobého rozpočtu EU, prohlásil předseda Martin Schulz.
V zájmu lepší ochrany před látkami způsobujícími hormonální poruchyV posledních 20 letech se celosvětově prudce zvýšil výskyt hormonálních poruch. Jedním z důvodů mohou být chemikálie. "I když nemáme všechny odpovědi, víme toho dost na to, bychom tyto látky regulovali v souladu se zásadou předběžné opatrnosti," tvrdí švédská europoslankyně Åsa Westlundová.
ŽIVĚ: Rychlejší, levnější a účinnější pomoc pro zklamané zákazníkyZklamání po nákupu, ať už internetovém nebo v kamenném obchodě, občas potká každého. Svůj případný spor se můžete samozřejmě pokusit vyřešit u soudu. To je ale pro nakupující jednotlivce nebo malé obchodníky často příliš zdlouhavé a drahé. Alternativní řešení sporů, třeba mediace, nabízí rychlejší a levnější cestu k cíli.
Výroba jaderné energie v EU by se měla držet nejpřísnějších noremProvozovatelé jaderných zařízení v EU by měli uskutečnit všechna opatření pro zlepšení bezpečnosti, doporučená po uskutečnění zátěžových testů jaderných reaktorů, a měli by také nést náklady těchto opatření. To jsou hlavní požadavky usnesení poslanců schváleného plénem Evropského parlamentu.
 Evropský ombudsman
Evropský veřejný ochránce práv P. Nikiforos Diamandouros oznámil odchodEvropský veřejný ochránce práv P. Nikiforos Diamandouros informoval předsedu Evropského parlamentu Martina Schulze o svém záměru odejít 1. října 2013 do důchodu. V dopise vysvětlil, že na konci března 2013 dovrší deset let svého působení coby Evropský veřejný ochránce práv.
 Evropský soudní dvůr
Dohody mezi pojišťovnami a autoopravnami mají protisoutěžní cílDohody o cenách za opravy pojištěných vozidel, uzavřené mezi pojišťovnami a autoopravnami, mají protisoutěžní cíl, a jsou tedy zakázány, jsou‑li již ze své povahy škodlivé pro řádné fungování normální hospodářské soutěže. Škodlivost je třeba posoudit u každého z dotčených trhů, tedy u trhu s pojištěním i trhu s opravami vozidel.
Neprovedené posouzení vlivů na životní prostředí a odpovědnost státuTato odpovědnost může vzniknout, zejména pokud vnitrostátní soud dospěje k závěru, že je dána přímá příčinná souvislost mezi neprovedením posouzení a způsobenou újmou, jako je například snížení hodnoty nemovitosti způsobené rozšířením letiště, jako se stalo na letišti ve Vídni, které bylo po vstupu do EU několikrát přestavováno.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 11. – 17. března 2013Roční míra inflace v eurozóně klesla na 1,8 %. Hodinová cena práce v eurozóně a EU27 vzrostla o 1,3 %, nejvíce v Rumunsku a Estonsku, cena práce naopak poklesla ve Španělsku a Slovinsku. Zaměstnanost klesla o 0,3 % v eurozóně a o 0,2 % v EU27. Objem průmyslové výroby klesl v eurozóně i EU27 o 0,4 %.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise pořádá Evropský spotřebitelský summit 2013 a zasedání dárcovské koordinační skupiny pro Palestince. Oznámí statiky úmrtí v silniční dopravě a představí první kroky ke strategii předcházení zranění. Bude pokračovat v posilování hospodářské a měnové unie a přijme balíček o Evropské politice sousedství na rok 2013.
 Kalendář
Datum: 4. března – 17. května 2013
Místo:
Datum: 20. března 2013
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 20. března 2013
Místo: Richtrův dům, první patro, Malé náměstí 11, Praha 1
Datum: 20. března 2013
Místo: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Datum: 20. března 2013
Místo: Hradec Králové
Datum: 20. března 2013 19:00
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 21. – 22. března 2013
Místo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Datum: 22. března 2013
Místo: Richtrův dům, Malé náměstí 11, Praha 1
Datum: 25. března 2013
Místo: Sál Univerzitní knihovny TUL, Voroněžská 13, Liberec
Datum: 27. března 2013
Místo: Učebna A3, Objekt společné výuky Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227, Hradec Králové
Datum: 27. března 2013
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 28. března 2013 16:30
Místo: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno
Datum: 3. dubna 2013
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 10. dubna 2013
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 18. dubna 2013
Místo: Zelený salonek Senátu Parlamentu ČR
Datum: 19. dubna 2013
Místo: VŠE v Praze

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz