Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Uzávěrka přihlášek do konkursů EPSO se blíží!

Androulla Vassiliouová: Největší překážkou rovnosti žen a mužů v oblasti vzdělávání zůstávají tradiční stereotypy

 
OTÁZKA: Víte, co je Zelený týden? (Odpověď najdete níže)
 
S návrhem právního předpisu o ratingových agenturách se už počítalo jako se součástí nového systému EU pro dohled nad finančním sektorem, jehož realizaci schválili vedoucí představitelé EU loni. V současné době se však znovu objevují výzvy k tomu, aby nad těmito soukromými agenturami vládl přísnější dohled. Ratingové agentury poskytují důležitý zdroj informací o investičních rizicích. Mají velký význam pro stabilitu finančních trhů a značně ovlivňují dostupnost a cenu úvěrů. V současné době jsou kritizovány za to, že přispěly k finanční krizi tím, že rizika podcenily, a zcela nedávno také za to, že jejich chování přispělo k řecké dluhové krizi. V rámci nového systému by byl vytvořen evropský orgán dohledu. Ten by vykonával přímý a výhradní dohled nad ratingovými agenturami, které jsou v EU registrovány, což znamená i nad evropskými pobočkami agentur, které sídlí mimo EU.

Souhlasíte s dohledem nad ratingovými agenturami?

 Evropská komise
Na telekomunikačním trhu v EU panuje konkurenceKomise vydala zprávu o vnitrostátní regulaci v odvětví telekomunikací, která dospěla k závěru, že konkurence na telekomunikačních trzích v EU se ve sledovaném období zvýšila, a to i zásluhou působení Komise a jejího "postupu podle článku 7".
Výroční konference o biologické rozmanitostiV Bruselu proběhla největší evropská výroční konference o životním prostředí. V letošním roce, který je mezinárodním rokem biologické rozmanitosti, se pozornost soustředila zejména na úbytek rozmanitosti druhů a ekosystémů.
Dvě nová opatření pro udržení biologické rozmanitostiU příležitosti zahájení Zeleného týdne byla představena dvě nová opatření zaměřená na zastavení úbytku biologické rozmanitosti, webový portál Evropského informačního systému a základní srovnávací ukazatele pro biologickou rozmanitost.
Daňové systémy a životní prostředíKomise spolu s Programem OSN pro životní prostředí vydala zprávu s mimořádným důrazem na nutnost provést radikální změnu způsobu, jakým velké ekonomiky využívají nedostatkové zdroje, neboť s prosperitou roste i zatížení životního prostředí.
Informační a komunikační technologie a seniořiV rámci společného programu pro asistovaný život v domácím prostředí byla zahájena konzultace s občany, podniky i vědci o nejlepších možnostech využití informačních a komunikačních technologií pro nezávislý život evropských seniorů.
EU již popáté snížila emise skleníkových plynůEvropská agentura pro životní prostředí zveřejnila nejnovější bilanci emisí skleníkových plynů v EU, ze které vyplývá, že emise v  roce 2008 – prvním roce prvního kontrolního období Kjótského protokolu – opět významně poklesly.
 Evropský parlament
Izraelské zadržení konvoje je  "neospraveditelné", říká Jerzy BuzekPředseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, stejně jako europoslanci, kteří navštívili Gazu s oficiální průzkumnou delegací Evropského parlamentu, jsou šokování nepřiměřeností akce, kterou podnikly izraelské úřady, a silně odsuzují útok na šest lodí přivážejících humanitární pomoc do pásma Gazy.
Přeshraniční rozvody: 12 členských států EU může brzy dát párům na vybranouRozvádějící se mezinárodní páry by měly mít možnost si vybrat právní systém, podle nějž se bude postupovat při rozvodu. Úpravu schválil legislativní výbor EP a po schválení plénem začne platit ve 12 členských státech EU, které se zapojily do zesílené spolupráce v oblasti rozvodového práva.
Globalizační fond: Ropočtový výbor podpořil pomoc Španělsku a Irsku2157 bývalých stavebních dělníků ze Španělska a 598 zaměstnanců irské sklářské společnosti Waterford Crystal by mohlo dostat až 11 milionů eur z evropského globalizačního fondu. Prostředky jsou určené na vzdělávání, rekvalifikaci a podporu vlastního podnikání. Plán musí schválit plénum EP a Rada ministrů.
 Evropský parlament
EU–Rusko: partnerství pro modernizaciEvropská unie a Ruská federace se na summitu, který se ve dnech 31. května a 1. června konal v Rostově na Donu, dohodly na oblasti působnosti a prioritách nového partnerství pro modernizaci. „Věřím, že tímto podpoříme reformu a dodáme našemu partnerství nový impuls,“ uvedl předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.
 Rada
Digitální agenda pro EvropuRada přijala 31. května závěry potvrzující návrhy Komise týkající se nové strategie založené na digitálních technologiích. Digitální agenda pro Evropu může Evropanům poskytnout lepší zdravotní péči, bezpečnější dopravu, nové mediální příležitosti a snadnější přístup ke zboží a službám.
 Evropský soudní dvůr
Pravidla zřizování nových lékáren v Asturii: omezení svobody usazováníVe Španělsku je zřízení nové lékárny podmíněno předchozím vydáním správního povolení. Tyto právní předpisy jsou provedeny na úrovni samosprávných společenství. Tato omezení jsou však slučitelná s právem Unie za podmínky, že mohou být upravena způsobem, který nebrání zřízení dostatečného počtu lékáren.
Členský stát může zakázat provozování hazardních her po internetuTento zákaz může být vzhledem ke zvláštnostem nabízení hazardních her na internetu považován za zákaz odůvodněný cílem bojovat proti podvodům a trestné činnosti. Nizozemská právní úprava hazardních her je založena na systému výhradních povolení, v němž vnitrostátní orgány udělují pouze jediné povolení pro každou z her.
Soudní přezkum nepřiměřené povahy smluvních podmínekČlenské státy mohou v celé oblasti působnosti směrnice o nepřiměřených podmínkách přijímat přísnější pravidla, než jsou pravidla upravená ve směrnici. Směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách se v zásadě vztahuje na všechny smluvní podmínky, které nebyly sjednány individuálně.
 Hospodářský a sociální výbor
EHSV zvažuje budoucí podob železničních stanicNěkolik týdnů po výbuchu sopky, která paralyzovala leteckou dopravu po celé Evropě a oživila volání po lepším železničním dopravním systému v Evropě, pokračuje EHSV ve spolupráci s organizací pro městskou výstavbu a architekturu Cobaty International v plánování budoucnosti železnice.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 31. – 6. června 2010Podle prvních odhadů hrubý domácí produkt v eurozóně a EU27 v prvním čtvrtletí 2010 vzrostl o 0,2 %. Objem maloobchodního prodeje v dubnu 2010 v eurozóně a EU27 klesl o 1,2 %. Dubnová míra nezaměstnanosti v eurozóně vzrostla na 10,1 %, v EU27 na 9,7 %. Inflace v eurozóně v květnu 2010 odhadována na 1,6 %.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise spolupořádá v Portugalsku zemědělský veletrh a ve Španělsku konferenci o transevropských dopravních sítích. Vyjde každoroční zpráva o kvalitě vod pro koupání. V Lucemburku se schází ministři práce a sociálních věcí, financí a životního prostředí. V EP zasedá společná schůze se španělským parlamentem na téma energetiky.
 Kalendář
Místo: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Datum: 9. června 2010
Místo: Europe Direct Plzeň
Datum: 9. června 2010
Místo:
Datum: 14. června 2010
Místo: Nábřeží J. Wolkera 132, Dvůr Králové n.L.
Datum: 15. června 2010
Místo: 28. října 165, Ostrava
Datum: 15. – 16. června 2010
Místo: Hotel Crowne Plaza v Praze
Datum: 17. června 2010
Místo: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno
Datum: 20. června 2010
Místo: Most
Datum: 26. června 2010
Místo: Olomouc
 Akce ZEK
Promítá se každou druhou středu od 19 hodin
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 10. června 2010 13:00
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 16. června 2010
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 19. června 2010
Místo: BAHNA u Strašic, okres Rokycany
Datum: 26. června 2010
Místo: Janáčkovo nábřeží, Praha

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz