Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Kdo v posledních dnech řekl "fotbal je univerzální jazyk"? (Odpověď najdete níže)
 
Nedávné opravy dříve ohlášeného schodku veřejných financí oznámené jedním z členských států poukázaly na potřebu posílit monitorování kvality rozpočtových statistických údajů sdělovaných Eurostatu v rámci postupu při nadměrném schodku. 8. června se Rada pro hospodářské a finanční věci dohodla na obecném přístupu ohledně nařízení, které to usnadní. Cílem tohoto nástroje je umožnit členským státům a Komisi spolupracovat efektivněji při zvyšování kvality a spolehlivosti statistických údajů, které se používají při určování výše schodku veřejných financí a veřejného dluhu. Nové nařízení přinese Komisi (Eurostatu) více pravomocí při ověřování kvality údajů.
 Evropská komise
Veřejná konzultace o dětských právechI když je u dětí daleko nižší pravděpodobnost než u dospělých, že budou mít co do činění se soudy a orgány veřejné správy, jsou jejich práva stejně důležitá. Děti mají právo na ochranu před chudobou a násilím a také právo být vyslyšeny.
Systém certifikace pro udržitelná biopalivaKomise podpoří odvětví, vlády a nevládní organizace při zavádění režimů certifikace pro všechny druhy biopaliv, včetně biopaliv dovážených do EU za určitých podmínek – biopaliva mimo jiné nesmí pocházet z lesů, mokřadů a chráněných přírodních oblastí.
Konzultace o uplatnění pravidel pro státní podporyKomise zahájila veřejnou konzultaci o uplatňování balíčku o službách obecného hospodářského zájmu (SOHZ), který uvádí podmínky, za nichž je státní financování SOHZ slučitelné s pravidly pro státní podpory EU. Balíček platí od července 2005.
Voda ke koupání v EU je i nadále kvalitní96 % míst ke koupání v pobřežních oblastech a 90 % těchto míst v říčních a jezerních lokalitách splňovalo v roce 2009 předepsané minimální požadavky. Čistota vody ke koupání je důležitá nejen pro cestovní ruch, ale i pro faunu a flóru.
Pravidla zaměstnávání ve službě pro vnější činnostKomise schválila změnu služebního řádu v důsledku zřízení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Cílem je zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci ESVČ, ať jsou vysláni Radou, Komisí nebo diplomatickými službami členských států.
Komisařka Kroesová chválí mobilní operátoryNeelie Kroesová uvítala pokrok, kterého operátoři mobilních telefonů dosáhli k zajištění větší bezpečnosti dětí při používání mobilního telefonu. Zároveň je vyzvala, aby upozorňovali rodiče na nebezpečí u smart telefonů (např. snadnější přístup k internetu).
Modernizace systému odborného vzdělávání a přípravyKomise představila novou koncepci odborného vzdělávání, které si v průměru volí asi 50 % všech studentů vyššího sekundárního vzdělávání. Odvětví musí projít modernizací a nabízet atraktivní a vysoce kvalitní alternativu k jiným typům studia.
„Dny TEN-T“ podpořily klíčové evropské projektyPodpisem tří memorand o porozumění byly podpořeny tři klíčové evropské dopravní projekty – Rail Baltica z Estonska do Polska, tratě mezi Francií, Španělskem a Portugalskem, a východozápadní železniční osa Lyon–Budapešť.
Sekretariát Partnerství severní dimenzeJedenáct zemí patřících do Partnerství severní dimenze pro dopravu a logistiku (NDPTL) na konferenci TEN-T schválilo vytvoření svého sekretariátu, který bude sídlit v prostorách banky Nordic Investment Bank (NIB) v Helsinkách.
Komise povolila převzetí Tarmacu EuroviouKomise povolila společnosti Eurovia, která je součástí francouzské skupiny Vinci, převzít část společnosti Tarmac, výrobce a dodavatele drceného kameniva, který patří ke koncernu Anglo American se sídlem ve Spojeném království.
Ceny EU za kulturní dědictvíTéměř 30 mimořádných projektů v oblasti kulturního dědictví získalo v Aya Irini v tureckém Istanbulu cenu Evropské unie za kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra. Šest projektů získá hlavní cenu a každý z nich obdrží 10 000 eur.
 Evropský parlament
Jednání o Evropském energetickém společenstvíÚčastníci dvoudenního společného parlamentního setkání o Evropském energetickém společenství se shodli na tom, že by Evropská unie měla rychleji zavádět do praxe pravidla společné energetické politiky, založená na zásadě konkurenceschopnosti, bezpečnosti dodávek a udržitelnosti.
 Evropská rada
Prohlášení o připojení třetích zemí k omezujícím opatřením vůči EritrejiRada přijala rozhodnutí o omezujících opatřeních vůči Eritreji v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Evropská unie bere na vědomí a vítá závazek dalších států připojit se k omezujícím opatřením. Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s rozhodnutím Rady.
 Rada
Omezme solení!Většina Evropanů přijímá v každodenní stravě nadměrné množství soli. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin převyšuje denní spotřeba soli u většiny Evropanů výrazně doporučené množství. Většina soli, již sníme, pochází ze zpracovaných potravin. Nadměrné množství soli přispívá k vysokému krevnímu tlaku.
 Evropský soudní dvůr
Nařízení o roamingu je platnéNařízení o roamingu stanoví maximální ceny, které mohou být účtovány mobilními operátory za hlasová volání přijatá a uskutečněná uživatelem mimo jejich síť. Nařízení stanoví rovněž strop pro velkoobchodní ceny. Společenství mělo právo stanovit omezení cen účtovaných mobilními operátory za roamingová volání v zájmu vnitřního trhu.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 7. – 13. května 2010Podle prvních odhadů deficit běžného účtu EU27 v prvním čtvrtletí roku 2010 dosáhl 23,4 mld. €, v porovnání s deficitem 50,6 mld. € v prvním čtvrtletí roku 2009. Přebytek zahraničního obchodu EU27 se službami v prvním čtvrtletí 2010 činil 13,2 mld. €, ve srovnání s 13,3 mld. € v prvním čtvrtletí roku 2009.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise pořádá Veterinární týden 2010. Uskuteční se zasedání Rady spolupráce mezi EU a zeměmi Perského zálivu. V Radě EU zasednou ministři odpovědní za informační společnost a ministři zahraničí. V Parlamentu probíhá plenární zasedání. Ve Vilniusu bude otevřen Ústav EU pro studium rovnosti pohlaví.
 Kalendář
Místo: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Datum: 15. června 2010
Místo: 28. října 165, Ostrava
Datum: 15. – 16. června 2010
Místo: Hotel Crowne Plaza v Praze
Datum: 17. června 2010
Místo: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno
Datum: 20. června 2010
Místo: Most
Datum: 26. června 2010
Místo: Olomouc
 Akce ZEK
Datum: 16. června 2010
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 19. června 2010
Místo: BAHNA u Strašic, okres Rokycany
Datum: 26. června 2010
Místo: Janáčkovo nábřeží, Praha

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz