Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

 

Jan Michal jmenován vedoucím Zastoupení Evropské komise v ČR

Práci v zahraniční stále brání řada překážek

Navštivte instituce EU

OTÁZKA: Víte, kolik bylo na konci června v oběhu eurobankovek s nominální hodnotou 100 euro? (Odpověď najdete níže)
 
Poté, co vstup této pobaltské země do eurozóny schválil Parlament, centrální banka a další orgány EU, potvrdili přechod na euro i ministři financí členských států. Rozhodnutím se uzavírá proces, který započal v květnu, kdy Evropská komise konstatovala, že Estonsko splnilo podmínky pro přijetí společné evropské měny. Tato země nyní může od 1. ledna 2011 přejít z koruny na euro a stát se 17. zemí eurozóny. Estonsko loni zaznamenalo rozpočtový schodek ve výši 1,7 % HDP a jeho veřejný dluh činí 7,2 % HDP. Ekonomika Estonska je flexibilní a prokázala svou životaschopnost a v rámci plnění podmínek pro vstup do eurozóny se po dobu téměř dvaceti let byla schopna přizpůsobit pevnému směnnému kurzu. Přijetím eura však tato cesta nekončí. Jako člen eurozóny bude muset nadále provádět politiky zaměřené na podporu růstu a nést riziko vysokého tlaku domácí poptávky. V příštích měsících bude ve spolupráci s Komisí a centrální bankou dohlížet na to, aby přijetí eura proběhlo hladce.
 Evropská komise
Ochrana spotřebitele a důvěra ve finanční službyKomise navrhla změny stávajících evropských právních předpisů, které mají zvýšit ochranu majitelů bankovních účtů a drobných investorů. Snaží se tak vytvořit bezpečnější a zdravější finanční systém, zabránit další krizi a obnovit důvěru spotřebitelů.
Posílená spolupráce na pomoc mezinárodním párůmVlády čtrnácti členských států EU se rozhodly spolupracovat na pravidlech, umožňujících mezinárodním párům zvolit si právo země, které by bylo použito při jejich rozvodu, a vyhnout se emocionálně i finančně náročným procedurám.
O pěstování GMO rozhodnou jednotlivé státyKomise navrhla, aby se členské státy mohly svobodně rozhodovat, zda umožní, omezí nebo zakážou pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na celém svém území nebo jeho části. Systém EU pro povolování GMO se tím nemění.
Biologická rozmanitost a postupy podnikáníZpráva financovaná Komisí prosazuje začlenění biologické rozmanitosti do podnikatelských plánů. Poukazuje na pozoruhodný rozvoj ekologicky šetrné výroby a služeb i rostoucí obavy spotřebitelů o udržitelný rozvoj.
Migrace kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemíKomise navrhuje novou směrnici, jež má za cíl usnadnit nadnárodním společnostem dočasné převedení kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí ze společnosti nacházející se mimo EU do poboček nebo dceřiných společností v EU.
Společné podmínky pro sezónní pracovníkyKomise předložila návrh směrnice o sezónním zaměstnání, která stanovuje společný postup pro vstup a pobyt v EU a vymezuje práva sezónních pracovníků ze třetích zemí, kteří jsou nepostradatelní v zemědělství a cestovním ruchu.
Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EUKomise zveřejnila výroční zprávu o ochraně finančních zájmů EU a boji proti podvodům. Zpráva uvádí důležitá opatření přijatá v roce 2009 Komisí a členskými státy s cílem podvodům a nesrovnalostem zabránit, odhalovat je a bojovat proti nim.
Nový nástroj pro vytváření vlakových jízdních řádůDíky výzkumnému projektu s podporou 2,6 milionu eur byl vyvinut počítačový program, který sestavuje jízdní řády efektivněji a umí se účinně, v reálném čase a při zachování stejné úrovně bezpečnosti vypořádat s narušeními provozu.
Veřejná konzultace o právech obětí trestných činůKomise zahájila veřejnou konzultaci shromažďující podněty pro soubor pravidel a opatření, která mají podpořit oběti v průběhu celého soudního řízení i nad jeho rámec, aby byly chráněny jak před pachatelem, tak před další zátěží během řízení.
Dohoda o boji proti nezákonnému obchodu s tabákemKomise uzavřela víceletou dohodu se společností British American Tobacco (BAT) o spolupráci při potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky. BAT bude spolupracovat s různými institucemi EU v boji proti pašování a padělání cigaret.
Právo daňových poplatníků na vrácení DPHKomise přijala návrh, který prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o vrácení DPH vztahující se k roku 2009 a vyrovnává tak zpoždění, s nímž členské státy zavedly nový postup při vracení DPH platný od 1. ledna 2010.
Eurobarometr o mobilitě pracovního trhuSpeciální Eurobarometr 337 mapuje názory občanů EU na téma mobility pracovního trhu. Podle něj v případě nezaměstnanosti a nesnázích při hledání zaměstnání by pouhých 37 % Čechů uvažovalo o stěhování do jiného regionu či země.
 Rada
Evropský internetový portál e-Justice nabízí občanům odpovědi na právní otázkyItal cestující po Německu potřebuje advokáta. Francouzský podnikatel si chce něco vyhledat v maďarském katastru nemovitostí. Estonský soudce má otázky týkající se soudního systému ve Španělsku. Získání odpovědí na takové otázky může v současnosti zabrat týdny, nyní ale budou – a to ve 22 jazycích EU – dostupné na pouhé kliknutí.
Lepší fungování mlékárenského řetězceVytváření vyrovnanějších smluvních vazeb mezi producenty mléka a mlékárnami, posílení vyjednávací síly zemědělců a vypracování nástrojů na snížení nestability trhu – to byly některé z otázek projednávaných na zasedání Rady pro zemědělství zaměřeném na stabilizaci trhu s mlékem a příjmů producentů.
 Evropský parlament
Systémy zdravotní péče v subsaharské AfriceSkončilo mistrovství světa ve fotbale a život v Africe se vrací do normálu. Co je ale "normál"? Očekávaná délka života se v mnohých afrických zemích pohybuje třicet až čtyřicet let pod evropským průměrem, příčinou je extrémní chudoba, války a chamtivost místních hodnostářů, dopady přírodních katastrof, finanční krize a špatné vlády.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 12. – 18. července 2010Schodek obchodní bilance EU s Brazílií loni činil 4 mld. eur. Obnovitelné zdroje se v roce 2008 podílely na energetické spotřebě EU 10,3 %. V eurozóně v červnu klesla meziroční míra inflace na 1,4 % a v květnu meziměsíčně vzrostla průmyslová produkce o 0,9 %. Schodek zahraničního obchodu eurozóny v květnu dosáhl 3,4 mld.eur.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenV Bruselu se uskuteční Evropský zemědělský veletrh a konference SZP po roce 2013. Komise vyhlásí dosud největší tender v oblasti výzkumu. V ECB se sejde řídicí rada. Ve Vídni proběhne konference o AIDS. Do Ruska vyjedou mladí odborníci. Evropský parlament zahajuje letní prázdniny.
 Kalendář
Datum: 22. června – 22. srpna 2010
Místo: Alšovo nábřeží, Praha 1
Datum: 13. – 25. července 2010
Místo: Praha – Domažlice – Plzeň – Tábor – Brno – Prachatice – České Budějovice
Datum: 30. července 2010
Místo: Malá scéna Slováckého divadla, Uherské Hradiště
Datum: 21. srpna 2010
Místo: Ždánice, zámecký park
 

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz