Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Filmová cena LUX 2010: Zaostřeno na evropský film
OTÁZKA: Víte, co je "Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa"? (Odpověď najdete níže)
 
Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie zahrnuje 41 akcí zaměřených na nejnaléhavější hrozby pro bezpečnost, jimž Evropa čelí. Mezi ně patří sdílený program, jehož cílem je ničit mezinárodní zločinecké a teroristické sítě, chránit občany, podniky a společnost před kyberkriminalitou, zvýšit bezpečnost EU lepší správou hranic a posílit Unii, pokud jde o její připravenost a reakci na krize.
 
 Evropská komise
Komise uspíšila předložení nového návrhu rozpočtuKomise schválila nový návrh rozpočtu EU na rok 2011 poté, co dohodovací řízení mezi Evropským parlamentem a Radou skončilo 15. listopadu 2010 neúspěchem. Nový návrh rozpočtu vyčleňuje na platby částku 126,5 miliardy eur (+ 2,9 % oproti roku 2010).
Evropský podpůrný úřad pro otázky azyluEvropský podpůrný úřad pro otázky azylu uspořádal v maltském hlavním městě Vallettě první zasedání správní rady a zvolil Roba Vissere výkonným ředitelem. EU tak příspívá ke komplexnějšímu společnému evropskému azylovému systému.
Unie inovací: Konzultace o aktivním a zdravém stárnutíKomise požádala veřejné i soukromé organizace a jednotlivce o názor, jak by Evropa mohla rozšířit inovace, aby se vypořádala s problematikou stárnoucího obyvatelstva, zejména z hlediska evropského partnerství pro inovace.
Širokopásmové připojení rychlejší, ale ne pro všechnyPodle statistiky Evropské komise je širokopásmové připojení v Evropě mnohem rychlejší než před rokem. Cílem je ale zajisit všem Evropanům přístup k základnímu širokopásmovému připojení do roku 2013. Zlepšit by to měla opatření přijatá v září.
Eurobarometr: Problém africké chudobyZvláštní průzkum Eurobarometru zaměřený na vztahy mezi EU a Afrikou ukázal, že evropští občané z velké části souhlasí se zaměřením vzájemné spolupráce. Pro Evropany je hlavní výzvou spolupráce řešení chudoby (38 %).
Nebezpečné látky v elektrozařízeníchKomise uvítala schválení revize právních předpisů o používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Evropským parlamentem. Novela zjednoduší postup omezování látek a sladí předpis s ostatní legislativou.
Výzva České republice o EIAKomise vyzývá Českou republiku, aby splnila rozhodnutí Evropského soudního dvora o účasti veřejnosti na posuzování vlivů na životní prostředí. Komise zaslala formální výzvu v rámci probíhajícího řízení o nesplnění povinnosti.
Kvalita ovzduší: Výzva k provedení právního předpisuEvropská komise vyzývá devět členských států, aby zajistily soulad svých právních předpisů s právním předpisem EU pro oblast životního prostředí, který se týká kvality vnějšího ovzduší. Jedná se také o Českou republiku.
Nový seznam zakázaných leteckých dopravcůKomise přijala šestnáctou aktualizaci seznamu, který uvádí letecké společnosti se zákazem provozování letů v EU. Zakázány jsou mimo jiné všichni letečtí dopravci s osvědčením Afghánistánu a společnost Mauritania Airways.
Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomociKomise přijala sdělení týkající se zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci, jak se předpokládá v Lisabonské smlouvě. Dokument se zabývá dobrovolnickou činností v Evropě a zdůvodňuje potřebnost sboru.
Agenda pro nové dovednosti a pracovní místaV EU je nyní 23 milionů osob (10 % aktivní populace) bez práce: tento stav má vážné důsledky pro evropský růst a systémy sociálního zabezpečení. Zároveň však zaměstnavatelé poukazují na obtíže při hledání nových zaměstnanců.
Dokážeme být neviditelní?Díky výzkumu v oblasti nanotechnologií financovanému Evropskou komisí je „neviditelný plášť“ Harryho Pottera o krok blíže skutečnosti. Vědcům z Německa, Řecka, UK a Turecka se s použitím nanotechnologií podařilo upravit tok světla.
Náctiletí z EU se chystají na překladatelskou soutěžAž 3 300 mladých lidí z celé Evropy si 23. listopadu otestovalo své jazykové dovednosti ve čtvrtém ročníku soutěže mladých překladatelů „Juvenes Translatores“, kterou pro školy pořádá Evropská komise. Soutěž se koná souběžně po celé Evropě.
 Evropský parlament
ECB musí podle EP i nadále aktivně řešit hospodářskou kriziPo diskusi s prezidentem Evropské centrální banky Jeanem-Claudem Trichetem o roli ECB během krize přijali europoslanci usnesení, v němž hodnotí postup této banky v roce 2009 a navrhují, jaká další opatření by měla přijmout. Vyzvali ECB, aby po vzoru UK a USA akceptovala jako záruku státní dluhopisy zemí eurozóny.
EP klade podmínky pro schválení antipadělatelské dohody ACTASchválená, stále však nepodepsaná dohoda o boji proti padělání (ACTA) podstoupila křest ohněm. Evropský parlament schválil usnesení, ve kterém vítá její uzavření jako krok správným směrem. Zároveň žádá Evropskou komisi, aby potvrdila, že provádění dohody ACTA nebude mít žádný dopad na základní práva ani na stávající legislativu EU.
EP požaduje zpřísnit pravidla pro informování o lécích na předpisPacienti musí mít lepší přístup ke kvalitním informacím o lécích na předpis, stojí v návrhu zákona, který schválil Evropský parlament. Poslanci konkrétně požadují, aby veřejnosti byly poskytovány objektivní informace o vlastnostech léků na předpis a jejich účincích a aby veškerá nevyžádaná či skrytá reklama na ně byla zakázána.
Vítězem filmové ceny EP LUX za rok 2010 se stal film CizinkaPředseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek vyhlásil vítěze letošního ročníku soutěže o filmovou cenu Evropského parlamentu LUX, německý film Cizinka (Die Fremde). Režisérka Feo Aladag v něm líčí příběh turecké rodiny žijící v Německu a upozorňuje na problém "vražd ze cti". Vítězka je vůbec první ženou, která se o tuto cenu ucházela.
Rozpočet EU na rok 2011: Evropský parlament trvá na svémV rozpravě o rozpočtu EU na příští rok dali europoslanci najevo, že na krach jednání s členskými státy mají stále stejný názor. Rozpravy se kromě předsedy Komise José Manuela Barrosa zúčastnil také Malchior Wathelet coby zástupce belgického předsednictví EU a komisař pro rozpočet Janusz Lewandowski.
Zachraňme včely v Evropě, volá Evropský parlamentÚmrtnost včel v Evropě neustále roste a počet včelařů se stále snižuje, varuje Evropský parlament. Obojí přitom může mít vážný dopad na produkci potravin, neboť naprostá většina rostlin a plodin musí být opylená včelami. Proto poslanci vyzvali, aby EU lépe podporovala včelaře a pamatovala na ně i při reformě společné zemědělské politiky.
 Evropský soudní dvůr
Nástup nového soudce Tribunálu Evropské unie18. listopadu 2010 jmenovali zástupci vlád členských států na období od 26. listopadu 2010 do 31. srpna 2016 soudcem Tribunálu Evropské unie Andreie Popesca, který nahradí pana Valeria M. Ciucă. Andrei Popescu se narodil v roce 1948 a je absolventem právnické fakulty univerzity v Bukurešti. Zastával řadu vládních i akademických funkcí.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 22. – 28. listopadu 2010Prvních devět měsíců roku 2010 zaznamenalo oživení v obchodu se zbožím mezi EU27 a Afrikou, největší podíl na obchodu s africkými zeměmi má Francie. Objem průmyslových zakázek v eurozóně se v září 2010 snížil o 3,8 %, v EU27 o 2,5 %. Zahraniční obchod se službami se v roce 2009 v porovnání s předchozími dvěma lety zpomalil.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenV Tripolisu se sejde 3. summit EU-Afrika. Komise zahájí konzultaci o budoucnosti DPH. Začne Týden bezpečnosti výrobků. EU oslaví Den lidí s postižením. Bude spuštěn web Roku dobrovolnictví 2011. V Radě se sejdou ministři zemědělství, vnitra a spravedlnosti a dopravy. V Parlamentu proběhne společné shromáždění EU a zemí AKP.
 Kalendář
Promítá se každou druhou středu od 19 hodin
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 30. listopadu 2010
Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum: 1. prosince 2010
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 2. prosince 2010
Místo: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
Datum: 3. prosince 2010
Místo: KÚ JMK, Cejl 73, Brno
Datum: 15. prosince 2010
Místo: Jungmannova 24, Praha 1


Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz