Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Výbor regionů čeká rušný rok

Výběrové řízení: Produkce open air festivalů k oslavě Dne Evropy

Euroregiony v České republice

Facebook
OTÁZKA: Platí se v Estonsku estonskou korunou? (Odpověď najdete níže)
 
Maďarsko v čele EU
Od 1. ledna 2011 Maďarsko převzalo po Belgii předsednictví v Radě Evropské unie. Maďarsko přebírá předsednictví poprvé od roku 2004, kdy stejně jako Česká republika vstoupilo do EU. Mezi priority jeho programu patří stabilizace evropské ekonomiky, rozšíření Unie, energetika a integrace romského obyvatelstva. Maďarské předsednictví začíná v době, kdy oživení ekonomiky v EU stále probíhá nerovnoměrně. V reakci na problémy eurozóny se členské státy dohodly na změně Lisabonské smlouvy, aby mechanismus finanční stabilizace získal právní podklad.
 
 Evropská komise
Maření kontroly u českých energetických firemKomise zaslala společnostem Energetický a průmyslový holding a J&T Investment Advisors, které podnikají v odvětví elektrické energie v ČR, prohlášení o námitkách. Podle jejího předběžného stanoviska tyto společnosti bránily kontrole.
Jak je možno snížit emise z námořní dopravyNámořní doprava produkuje zhruba 4  % celosvětových emisí CO2 způsobených lidskou činností. Její uhlíková stopa se tak téměř vyrovná uhlíkové stopě Německa. Přesto je námořní doprava nejšetrnějším druhem dopravy.
Proti přeshraničním daňovým překážkámKomise zveřejnila sdělení, v němž se nastiňují nejzávažnější problémy v daňové oblasti, s nimiž se občané EU setkávají při přeshraničních záležitostech, a navrhla, jak je řešit např. např. přeshraniční příjem, dědická daň, daň z dividend aj.
Šetření spojení Sara Lee a SC JohnsonKomise zahájila hloubkové šetření navrhované celosvětové akvizice podniku na výrobu domácích insekticidů společnosti Sara Lee, kterou plánuje společnost SC Johnson z USA. Obává se porušení hospodářské soutěže.
Zpráva o provádění směrnice EU o pracovní doběKomise v rámci přezkumu směrnice EU o pracovní době zahájila povinnou druhou etapu konzultací se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů na úrovni EU. Představila rovněž podrobnou zprávu o uplatňování směrnice o pracovní době.
Pravidla pro bezpečnost v evropských chemičkáchKomise předložila návrh právního předpisu, který má zpřísnit pravidla kontroly rizik závažných havárií způsobených chemickými látkami. Revizí bude mj. zvýšena úroveň a kvalita informací poskytovaných veřejnosti.
Komisařka Hedegaardová k obchodování s emisemiEvropský trh s uhlíkem je poměrně mladý, ale během prvních šesti let své existence se rychle rozvinul co do velikosti i propracovanosti. Vzhledem ke klimatické a hospodářské krizi svět nyní o to více potřebuje nákladově efektivní prostředky.
 Evropská centrální banka
Estonsko vstoupilo do eurozóny1. ledna 2011 bylo v Estonsku úspěšně zavedeno euro. Počet členských států eurozóny tak vzrostl na 17 a počet obyvatel Evropy, kteří sdílejí euro, dosáhl zhruba 331 milionů. Evropská centrální banka toto další rozšíření eurozóny vítá. Se zavedením eura v Estonsku se národní centrální banka Estonska Eesti Pank stává členem Eurosystému.
 Rada
Jak zajistit úspěch strategie Evropa 2020Všichni si přejí silnou Evropu. V tomto duchu maďarské předsednictví v Radě EU učiní v první polovině roku 2011 vše pro to, aby byla strategie „Evropa 2020“ úspěšnou, prohlašuje maďarský premiér Viktor v exkluzivním rozhovoru pro webovou stránku Rady. Evropu podle něj čeká nejobtížnější rok od pádu komunismu.
Bezpečnější přípravky proti škůdcůmBiocidy jsou látky používané v přípravcích, jako jsou insekticidy, dezinfekční a repelentní přípravky, konzervační přípravky pro dřevo a antivegetativní nátěrové barvy pro lodě. Ministři životního prostředí se 20. prosince dohodli na nových pravidlech, jejichž cílem je omezit rizika spojená s chemikáliemi používanými právě v biocidních přípravcích.
 Předsednictví
V Budapešti bude zahájen Evropský rok dobrovolnictvíEvropský rok dobrovolnictví má čtyři hlavní cíle: odstranit překážky dobrovolnictví v Evropě, zvýšit jeho kvalitu, ocenit a zviditelnit dobrovolnické aktivity a zvýšit uznání významu dobrovolnické práce jako prostředku pro prosazování sociální soudržnosti a solidarity napříč Evropou v ekonomice postavené na rostoucí konkurenci a globalizaci.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v době 20. prosince 2010 – 2. ledna 2011Celková hmotnost zboží odbaveného v námořních přístavech EU klesla v roce 2009 o 12 %. Největší nákladní přístavy jsou Rotterdam a Antverpy. Průměrný příjem pracovníků v zemědělství v EU27 v roce 2010 vzrostl o 12,3 %; reálné příjmy v zemědělství vzrostly o 9,9 % a současně se snížil podíl práce v zemědělství o 2,2 %.
 Evropská unie a vy v roce 2010
Shrnutí dosažených výsledků EUBrožura "Evropa a vy" bilancuje uplynulý rok a připomíná některé iniciativy, s nimiž v tomto roce EU přišla. Eurozónu a celou evropskou ekonomiku poznamenaly především problémy Řecka a Irska. EU zareagovala rychle. Odsouhlasila finanční pomoc těmto zemím, čímž se podařilo udržet kredibilitu společné měny a znovunastolit důvěru trhu.

5. ledna 2011 19:00
Movimentos Perpétuos

Portugalsko, 2006, 68 minut
Režie: Edgar Pêra
 
 
Dokument natočený jako hudební kompozice o sedmnácti větách je poctou portugalskému kytarovému virtuózovi Carlosovi Paredesovi. Movimentos Perpétuos je dialogem mezi umělcovou kytarou a kamerou, která díky použitému formátu Super 8 evokuje intimní náladu starých rodinných filmů. Odrazovým můstkem pro vyprávění o Paredesově životě, o jeho boji s nepřátelským režimem, o vězení, o úspěších a pádech je záznam koncertu z roku 1984 .

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz