Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Lze v EU záskat mikropůjčku? (Odpověď najdete níže)
 
Výzkumní pracovníci, inženýři, podnikatelé, inovátoři, studenti a jiné tvořivé osobnosti mohou do 10. května navrhnout vhodný, přitažlivý a chytlavý název nového programu EU pro výzkum a inovace, který bude zahájen po roce 2013. Soutěž, kterou vyhlásila Evropská komise, souvisí s probíhající veřejnou konzultací o zelené knize Komise, která se týká nového programu, jenž bude jádrem iniciativy Unie inovací a strategie Evropa 2020. Komise chce výzkumné pracovníky a inovátory v Evropě podporovat efektivněji. Cílem je neustále podněcovat vynikající výkony a zajistit, aby se dobré nápady dostaly na trh, kde se postarají o udržitelný hospodářský růst a nová pracovní místa.
 Evropská komise
Školní projekty přeshraničního učení eTwinningDo aktivity Komise eTwinning, který běží sedmým rokem, je zapojeno více než 130 000 učitelů z 31 zemí, kteří s pomocí informačních a komunikačních technologií vytvářejí přeshraniční vzdělávací projekty. eTwinning je součástí programu Comenius.
Pokrok při prosazování základních práv v EUListina základních práv Evropské unie je nyní déle než rok právně závazná především pro orgány EU (Evropský parlament, Rada a Evropská komise) při přípravě nových evropských právních předpisů a také pro vnitrostátní orgány při provádění práva EU.
Kdy odpad přestává být odpadem?Odpad, který produkuje evropský průmysl a spotřebitelé, je ve stále větší míře znovu zpracováván na druhotné suroviny a nové produkty, místo aby končil na skládkách. Dosud však neexistovala kritéria, kdy takto získaný materiál přestává být odpadem.
Zpráva o vývoji letectví do roku 2050Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, předložil na Leteckých dnech 2011 novou dlouhodobou vizi skupiny na vysoké úrovni pro výzkum v letectví. Vize do roku 2050 určuje, jak stanovit priority evropského výzkumu.
3. ročník novinářské soutěže na téma zdravíByla zahájena registrace do třetího ročníku soutěže o Novinářskou cenu EU v oblasti zdraví. Soutěž a oficiální ocenění talentovaných novinářů z 27 zemí EU zabývajících se zdravotní problematikou by mělo zvýšit povědomí o otázkách zdraví.
Přidělování bezplatných emisních povolenekPočínaje třetí fází systému EU pro obchodování s emisemi bude sektor energetiky muset všechny své povolenky kupovat. Do roku 2019 však deset členských států včetně ČR může elektrárnám přidělovat omezené množství povolenek bezplatně.
Směrnice o audiovizuálních mediálních službáchEvropská komise si od 16 členských států EU, včetně České republiky, písemně vyžádala informace o provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Komise členské státy vyzvala, aby odpověděly do 10 týdnů.
Ambiciózní plán na zvýšení mobility a snížení emisíKomise přijala strategii Doprava 2050, která zvýší mobilitu, odstraní největší překážky v klíčových oblastech a podpoří růst a zaměstnanost. Návrhy zároveň dramaticky sníží závislost Evropy na dovozu ropy a emise uhlíku klesnou o 60 %.
Ochrana členských států před kybernetickými útokyZpráva o pokroku, jehož bylo dosaženo při plnění akčního plánu EU z roku 2009, oceňuje úsilí členských států na ochranu kritických informačních infrastruktur, ale zdůrazňuje, že v této oblasti je nutno přijmout další opatření.
24,2 milionu eur na rozvoj elektromobility v EvropěKomise podpoří spolu se čtyřiceti dvěma partnery z odvětví průmyslu, služeb, výrobců elektrických vozidel, obcí, univerzit, technologických a výzkumných institucí celoevropskou iniciativu v oblasti elektromobility – Green eMotion.
 Evropský parlament
Smírčí řízení o nových potravinách zkrachovaloCelou noc trvající smírčí jednání k aktualizaci nařízení o nových potravinách skončilo bez dohody poté, co Rada odmítla nabídku konečného kompromisu Evropského parlamentu. To znamená, že v současné době platné nařízení o nových potravinách, které bylo přijato v roce 1997, zůstává v platnosti.
Aliance EP bude chránit děti v Evropě i ve zbytku světaDěti tvoří třetinu světové populace, přesto nemají místo mezi prioritami světových politiků. Přímo v Evropě žije 20 % dětí pod hranicí chudoby. Mnohé nemají přístup k základním právům. Lisabonská smlouva zavedla ochranu nezletilých jako jeden z cílů, který by měly zohlednit všechny politiky EU. Minulý týden založil EP "Alianci pro děti".
Hospodářská správa: diagnóza stanovena; léčba musí jít na dřeňAčkoli je v několika posledních měsících Evropa svědkem povzbuzujícího, i když křehkého vzkříšení ekonomiky, poslanci nezavírají oči před faktem, že těžké časy ještě nejsou za námi. Proto soustředí svou pozornost na balíček nových pravidel, které se věnují kořenům krize: rostoucím hospodářským nerovnováhám uvnitř EU.
 Rada
Evropa je odhodlána pokračovat ve svých programech družicové navigaceDne 31. března Rada opětovně potvrdila význam, jejž Evropa přikládá vývoji a financování svých programů družicové navigace (EGNOS a Galileo), a vyzvala Komisi, aby zvážila, jakým způsobem lze v budoucnu předejít přečerpání nákladů. Rada k takovýmto závěrům dospěla v návaznosti na analýzu střednědobého přezkumu obou programů.
 Evropský soudní dvůr
Komise nemůže posuzovat soulad vnitrostátních právních předpisů s právem EURozsudkem ze dne 14. října 2004 Soudní dvůr určil, že Portugalsko tím, že nezrušilo své vnitrostátní právní předpisy, které podmiňují přiznání náhrady škody osobám poškozeným porušením práva Unie v oblasti veřejných zakázek předložením důkazu o zavinění z nedbalosti nebo úmyslu, nesplnilo své povinnosti.
Rozsudek Tribunálu týkající se zápisu označení „BUD“V období 1996–2000 požádal americký pivovar Anheuser-Busch Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu o zápis obrazového a slovního označení BUD jako ochranné známky Společenství pro určité druhy výrobků, mezi nimi pro piva. Český pivovar Budĕjovický Budvar podal proti zápisu ochranné známky Společenství námitky.
 Výbor regionů
Výbor regionů předkládá návrhy ohledně budoucí politiky soudržnostiVýbor regionů nastínil své návrhy reformy regionální podpory EU a Evropského sociálního fondu. V Bruselu se sešli představitelé regionů a starostové z celé Evropy. Zdůraznili, že budoucí politika soudržnosti EU musí disponovat dostatečnými zdroji a varovali před navázáním dostupných prostředků na malý počet vnucených priorit.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 28. března – 3. dubna 2011Demografická zpráva za rok 2010: Populace Evropy stárne, ale počet dětí na jednu ženu se opět začal zvyšovat, nejvíce v Bulharsku, Slovinsku, České republice a Litvě. Počet žadatelů o azyl v EU stabilní kolem 260 000 v roce 2010. Nezaměstnanost v eurozóně na úrovni 9,9 %, v EU27 9,5 %. Inflace v eurozóně v březnu 2011 činila 2,6 %.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise zveřejní sdělení ke strategii využívání vesmíru v zájmu občanů, zahájí veřejnou konzultaci o korporátním vedení firem, sejde se u kulatého stolu o udržitelném rozvoji s BIllem Gatesem a přijme balík rozhodnutí o porušení Smlouvy. U Evropského hospodářského a sociálního výboru bude slyšení mladých farmářů a v EP zasedne plénum.
 Kalendář
Promítá se každou druhou středu od 19 hodin
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 5. dubna 2011
Místo: CERGE-EI, Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1
Datum: 6. dubna 2011
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 6. – 29. dubna 2011
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 8. dubna 2011 10:00
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 11. – 20. dubna 2011
Místo: Velký klub Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1, Plzeň
Datum: 12. dubna 2011
Místo: Europe Direct Plzeň
Datum: 14. dubna 2011
Místo: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice
Datum: 14. dubna 2011
Místo: Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, Jihlava
Datum: 18. dubna 2011
Místo: Knihovna Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
 

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz