Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.


OTÁZKA: Jaká budova letos získala Cenu Miese van der Roheho? (Odpověď najdete níže)
 
Podle evropského komisaře pro finanční plánování a rozpočet Janusze Lewandowského představuje návrh rozpočtu, který Komise přijala 20. dubna, "citlivé hledání rovnováhy mezi úspornými opatřeními a opatřeními, jež mají pro 500 milionů Evropanů zajistit ekonomický růst." I když skutečné platby plánované na rok 2012 dosahují 132,7 miliardy eur, rozpočtové závazky na příští rok, tj. peníze vyhrazené na platby podle finančního programu na období 2007–2013, činí 147,4 miliardy eur (3,7% navýšení oproti roku 2011).
 Evropská komise
Návrh rozpočtu EU v čase úsporných opatření„Chceme-li jednat v zájmu 500 milionů evropských občanů, musíme jemně vyvážit úsporná opatření na straně jedné a stimulaci hospodářského růstu na straně druhé.“ Těmito slovy popsal komisař J. Lewandowski návrh rozpočtu EU na rok 2012.
Komise revidovala Kodex chování komisařůKomise rozhodla o revizi Kodexu chování komisařů. Změny mají upevnit etický rámec a zpřísňují některá z dřívějších ustanovení. Revize je založena na studiích Komise a Parlamentu a na dokumentu OECD o střetu zájmů.
Komise aktualizovala seznam leteckých dopravcůEvropská komise přijala 17. aktualizovaný seznam leteckých společností, které nesmějí provozovat dopravu v Evropské unii. Ze seznamu byly vyškrtnuty některé společnosti, jejichž problémy s bezpečností byly úspěšně vyřešeny.
Komise zdůraznila zásady otevřeného internetuJe třeba zajistit snadný přístup k otevřenému a neutrálnímu internetu, zdůraznila ve své zprávě Evropská komise. Hodlá proto dbát na uplatňování nových telekomunikačních předpisů, které vstoupí v platnost 25. května 2011.
Komise hodnotila směrnici o uchovávání údajůKomise schválila hodnotící zprávu o směrnici o uchovávání údajů. Směrnice stanovila uchovávání údajů v reakci na naléhavé bezpečnostní výzvy po teroristických útocích v Madridu v roce 2004 a v Londýně v roce 2005.
Děti nevědí o nebezpečí na sociálních sítíchPodle celoevropského průzkumu vypracovaného pro Evropskou komisi má 77 % mladých lidí (v ČR 90 %) ve věku 13 až 16 let a 38 % dětí (v ČR 52 %) ve věku 9 až 12 let profil na stránkách sociální sítě. Čtvrtina dětí uvádí, že jejich profil je přitom „veřejný“.
 Rada
Revize politiky jakosti zemědělských produktůEU začala s přezkumem politiky jakosti zemědělských produktů. Cílem je sjednotit pravidla a postupy, zajistit, aby spotřebitelé dostávali vysoce kvalitní zemědělské produkty, a podpořit rozmanitost zemědělských činností, zejména tradiční produkci. Rada projednala první část balíčku, návrh nařízení o režimech jakosti zemědělských produktů.
 Evropský parlament
Označování potravin: Výbor pro životní prostředí stanovil jasná pravidlaEtikety na potravinách musí obsahovat povinné informace o výživové hodnotě, mezi jinými o umělých nenasycených tucích a zemi původu. Výbor pro životní prostředí pozměnil návrh legislativy EU, aby zaručil, že etikety budou čitelné, nezavádějící a budou poskytovat informace, které spotřebitel potřebuje pro výběr vhodných potravin.
Jednání europoslanců s kolegy ze Srbského parlamentuSoučasná politická nestabilita v Srbsku podkopává vyhlídky Srbska na přijetí do EU, varovali europoslanci své srbské kolegy na 5. meziparlamentním jednání. Na pořadu jednání byly nedávné kroky Srbska na cestě ke vstupu do EU a politická situace v Bělehradě. Poslanci společně vyzvali vůdce opozice Tomislava Nikoliće k ukončení hladovky.
Pokrok v označování textilu: zvířecí původ musí být uvedenVyjednávači Parlamentu a Rady dosáhli kompromisu při projednávání nového nařízení EU o označování textilu. Parlament ujišťuje, že jakékoli použití materiálů ze zvířat bude uvedeno na oděvních visačkách. Rada rovněž svolila, že požádá Komisi, aby do roku 2013 vypracovala hodnotící zprávu o možnostech značení původu textilií.
 Výbor regionů
Den otevřených dveří 7. května: Festival evropských regionů a městV rámci letošních oslav Dne Evropy se veřejnosti otevřou dveře evropských institucí. Ve Výboru regionů představí na 50 místních a regionálních reprezentací své kulturní dědictví a projekty financované z prostředků EU, turistické informace, vzdělávací a investiční příležitosti. součástí budou i ochutnávky pokrmů a ukázek uměleckých vystoupení.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 18. – 24. dubna 2011Výkon stavebnictví v únoru 2011 v porovnání s předchozím měsícem v eurozóně poklesl o 0,7 %, v EU27 vzrostl o 0,7 %. Podle zpřesněných odhadů činil schodek běžného účtu EU27 ve čtvrtém čtvrtletí 2010 18,2 mld. eur a přebytek v obchodě se službami dosáhl 20,8 mld. eur.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenV Bruselu proběhne Evropský informační den 2011 na téma financování ekoinovací. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá na přání maďarského předsednictví veřejné slyšení o integraci Romů. Komise chystá v Bruselu konferenci k Evropskému roku aktivního stárnutí a maďarské předsednictví v Pécsi konferenci o energetické bezpečnosti.
 Kalendář
Promítá se každou druhou středu od 19 hodin
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 6. – 29. dubna 2011
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 26. dubna 2011
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 27. dubna 2011 10:00
Místo: Praha, kino Lucerna
Datum: 29. dubna 2011
Místo: NTK, Technická 6, Praha 6
Datum: 29. dubna 2011
Místo: Senát PČR
Datum: 30. dubna 2011
Místo: Krajský úřad, Hradec Králové
Datum: 2. května 2011
Místo: Ministerstvo kultury ČR

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz