Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Facebook
OTÁZKA: Kdo je Antonio Tajani? (Odpověď najdete níže)
 
Evropská komise každé zemi doporučila postup, jak podnítit hospodářský růst, zvýšit zaměstnanost a udržet dobrý stav veřejných financí. Doporučení jsou odpovědí na plány, které vlády předložily začátkem roku a v nichž uvedly, jak chtějí dosáhnout společných ekonomických cílů EU. Jsou součástí prvního evropského semestru – šestiměsíčního období, během kterého budou vlády členských států každoročně konzultovat své strategie při tvorbě rozpočtů a hospodářských politik. Doporučení projedná na svém zasedání ve dnech 23. a 24. června Evropská rada a vrátí se k nim v červenci k jejich schválení. Poté bude na členských státech, aby je zapracovaly do svých rozpočtů na období 2011–2012.
 Evropská komise
Nutnost inovací v EvropěKomise ve zprávě o konkurenceschopnosti Unie inovací z roku 2011 dochází k závěru, že pokud má strategie Evropa 2020 skutečně přinést inteligentní a udržitelný růst, musí EU inovaci v mnoha oblastech výrazně zlepšit.
Portál Europa v internetovém protokolu verze 6U příležitosti světového dne IPv6 (World IPv6 Day) zpřístupňuje Evropská komise své internetové stránky Europa uživatelům internetového protokolu verze 6 (IPv6) (a uživatelům IPv4). Rozšíření IPv6 je hlavním cílem Digitální agendy pro Evropu.
Právo podezřelých hovořit s obhájcemDvaadvacetiletý muž vyrazil na dovolenou v zahraničí podívat se na fotbalový zápas. Po zápase šel se svými přáteli do baru. Strhla se rvačka a on byl zatčen. Policie jej pak vyslýchala několik hodin, aniž byl přítomen advokát...
Nákladní auta budou platit za znečištění a hlukKomisař pro dopravu Siim Kallas přivítal rozhodnutí EP, podle nějž budou členské státy EU moci těžkým nákladním automobilům ukládat poplatky nejen za náklady na infrastrukturu, jak je tomu v současnosti, ale i za znečištění ovzduší a za hluk.
Růst a zaměstnanost: Doporučení na rok 2011Evropská komise přijala 27 doporučení pro členské státy EU a jedno pro eurozónu jako celek, aby státům pomohla zlepšit hospodářskou a sociální politiku a dosáhnout pokroku, pokud jde o růst, zaměstnanost a veřejné finance.
Erasmus: Rekordní počet studentů získal grantV akademickém roce 2009/10 získalo grant na studium nebo stáž v zahraničí z programu Erasmus více než 213 000 studentů. Je to nový rekord a nárůst o 7,4 % oproti předchozímu roku. V ČR to bylo 4616 studentů, podobně jako v předchozím roce.
Iniciativa na vypracování evropského jízdního řáduMístopředseda EK Siim Kallas vyzval odvětví dopravy, aby vypracovalo skutečně evropský jízdní řád. Ačkoliv již existuje více než 100 jízdních řádů, žádný neumožňuje najít informace či zarezervovat jízdenku kamkoliv v Evropě.
Boj proti korupci: angažovanost vede k výsledkůmKomise navrhla soubor opatření, která umožní ráznější řešení otázek spojených s ekonomickými, sociálními a politickými škodami způsobovanými korupcí. Čtyři z pěti občanů EU považují korupci za jeden z hlavních problémů své země.
Normy posílí konkurenceschonostNormy jsou rozhodujícím nástrojem mezinárodní konkurenceschopnosti. Dobrá norma může nepochybně zjednodušit život spotřebitele, podpořit udržitelný rozvoj a posílit vedoucí postavení v technologiích na světových trzích.
Národní parlamenty úspěšně plní svoji úlohuPolitický dialog Evropské komise s národními parlamenty se v roce 2010 dále posiloval. Díky iniciativě, kterou zahájil předseda Barroso v roce 2006, mají národní parlamenty na základě Lisabonské smlouvy nové důležité kompetence.
Ocenění Europa Nostra za rok 201127 vítězů ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra za rok 2011 převzalo svá ocenění při slavnostním ceremoniálu pořádaném v amsterodamském historickém koncertním sále „Concertgebouw“.
Francie nepřijala dostatečně nechrání křečka polníhoSměrnice o stanovištích ukládá členským státům zajistit přísnou ochranu, která musí umožnit, aby bylo účinně zabráněno poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku. Komise předložila věc Soudnímu dvoru.
 Rada
Posílení bezpečnosti na vnějších hranicích EURada projednává navrhované změny nařízení Frontex (agentura pro spolupráci na vnějších hranicích EU), které mají podpořit fungování agentury. Dne 9. června jednali ministři o nevyřešených otázkách za účelem dosažení dohody o pozměněném nařízení s Evropským parlamentem.
Šíření nákazy bakterií E. coli: podpora pěstitelům zeleninyNa mimořádném zasedání Rady pro zemědělství konaném v Lucemburku dne 7. června ministři projednali kompenzace pro pěstitele zeleniny zasažené krizí vyvolanou šířením bakterie E.coli a z ní vyplývajícím poklesem spotřeby. Komise předběžně navrhla částku 150 milionů eur z rozpočtu EU pro zemědělství.
 Evropský parlament
Zahájení plenárního zasedání: připomínka historických událostíV úvodu plenárního zasedání předseda EP Jerzy Buzek přivítal prezidenta Tádžikistánu Rahmona. Připomněl dále, že 4. června bylo 22. výročí prvních částečně svobodných voleb v Polsku, ale také masakru na náměstí Nebeského klidu v Číně. Dále připomněl sovětské deportace z pobaltských států v roce 1941.
Parlament vymezil hranice pro budoucí dohodu EU-RuskoS ohledem na summit EU-Rusko vyslaly politické skupiny EP jasný vzkaz vládám členských států. Poslanci říkají ano ambicióznějšímu obchodu, dohodě vízech a o spolupráci s Ruskem, ale pouze tehdy, pokud Moskva dá záruky zlepšení dodržování základních lidských práv v zemi, včetně "politicky motivovaných rozhodnutí soudů".
Rozpočet EU 2014-2020 není možné zmrazit bez dohodyEP vyzval členské státy, které chtějí zmrazit příští dlouhodobý rozpočet EU (2014-2020), aby upřesnily, jaké politiky mají být v důsledku tohoto zmrazení omezeny. Pokud mají být realizovány všechny cíle a politiky odsouhlasené členskými státy EU, je třeba minimální nárůst o 5 % ve srovnání s rozpočtem pro rok 2013.
Podpora pro volitelnou úpravu celoevropského smluvního právaEvropský parlament na svém plenárním zasedání velkou většinou hlasů podpořil možnost, aby si podnikatelé a spotřebitelé při vstupování do smluvních vztahů na jednotném trhu mohli zvolit pravidla EU platná pro celou Unii. Na zasedání bylo 521 poslanců pro návrh, 145 proti návrhu a 8 poslanců se hlasování zdrželo.
Bulharsko a Rumunsko jsou připravené vstoupit do schengenského prostoruParlament dal zelenou vstupu Bulharska a Rumunska do schengenského bezhraničního prostoru. Podle hodnotících zpráv tyto státy splnily nezbytné podmínky, nicméně Parlament musí být informován o dalších opatřeních, která mají být přijata v bulharsko-řecko-turecké oblasti kvůli případnému nárůstu migračních tlaků.
Evropský parlament zavádí zásadu "znečišťovatel platí"Změna stávajících pravidel o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (tzv. "Eurovignette") umožní fakturovat dopravcům náklady vznikající v důsledku znečištění ovzduší provozem a hlukem z provozu, a to nad rámec běžných poplatků za užívání dálnic.
 Evropský účetní dvůr
Zvláštní zpráva o účelnosti záručního mechanismu MSPMalé a střední podniky představují v EU 99 % všech podniků a zajišťují 75 milionů pracovních míst. Podle observatoře pro evropské malé a střední podniky je pro ně problémem omezený přístup k financování. Mechanismus SMEG je finanční nástroj řízený jménem Evropské komise Evropským investičním fondem.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 6. – 12. června 2011Členské státy udělily v roce 2009 občanství 776 tisícům osob. Deficit běžného účtu EU27 činí 32,8 mld. €. V roce 2010 posílil obchod se zbožím mezi EU27 a Ruskem. Očekává se, že obyvatelstvo EU27 dosáhne nejvyššího počtu v roce 2040. HDP v eurozóně a EU27 se v prvním čtvrtletí 2011 zvýšil o 0,8 %.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenV Bruselu se koná konference o komoditách a surovinách, ve Varšavě o internetu a mobilních komunikacích, v Helsinkách o GMES a změnách klimatu, v Grenoblu o strategii rozvoje Alp. Evropský ochránce údajů představí zprávu o činnosti. Sejde se Shromáždění k digitální agendě. Bude vydána zpráva o kvalitě vody ke koupání.
 Kalendář
Promítá se každou druhou středu od 19 hodin
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 26. května – 31. července 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 15. června 2011
Místo: Krajský úřad kraje Vysočin, Jihlava
Datum: 16. června 2011
Místo: Informační centrum vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1
Datum: 21. června 2011
Místo: Nový Jičín
Datum: 21. června 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 22. června 2011
Místo: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum: 3. – 4. října 2011
Místo: Varšava
Datum: 5. října 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
 

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz