Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Summit EU se zaměřil na ekonomiku, přistěhovalectví a vstup Chorvatska do Unie

OTÁZKA: Víte, jak zní tzv. evropské motto? (Odpověď najdete níže)
 
Nejlevnější energií je ta, kterou nespotřebováváme. Nadešel čas pro dosažení evropského cíle zvýšit energetickou účinnost o 20 % do roku 2020. Pokud se v příštích letech nic nezmění, Evropská unie tento cíl splní jen napůl. To ohrožuje naši konkurenceschopnost, náš boj za snížení emisí CO2 a naši bezpečnost dodávek energie. Pro každého spotřebitele to stále znamená vysokou cenu. Aby Evropská komise tento nedostatek napravila a vrátila EU zpět do hry, navrhla dnes nový soubor opatření pro větší energetickou účinnost.
 
 Evropská komise
Modernizace směrnice o odborných kvalifikacíchKomise se ve spolupráci se zúčastněnými stranami snaží modernizovat směrnici o odborných kvalifikacích. Zelená kniha navrhuje možnosti dalšího postupu na základě dosažených výsledků a zároveň rozvíjí nové přístupy ke zvýšení mobility.
Společný rejstřík transparentnosti,Evropský parlament a Evropská komise zavádějí v zájmu větší transparentnosti společný veřejný rejstřík transparentnosti, jenž bude lépe než dosud informovat o těch subjektech, které se snaží ovlivňovat evropskou politiku.
Nová právní úprava EU plateb výživnéhoPodle nové právní úpravy platné v EU budou platby výživného v případě rozdělení rodin prováděny rychleji, z čehož budou mít prospěch zejména děti. V EU je 16 milionů mezinárodních párů, ročně se rozvádí 1 milion dvojic.
Ochrana osobních údajů nezletilých v sociálních sítíchPouze dvě ze sociálních sítí působících na internetu, které testovala Evropská komise, Bebo a MySpace, mají předem nastavenou ochranu tak, aby do profilů nezletilých osob měli přístup pouze ti, kdo jsou uvedeni na schváleném seznamu kontaktů.
113 milionů EUR na podporu nejchudších osobCelková výše finančních prostředků na podporu programu pro dodávky potravin nejchudším osobám v roce 2012 byla v EU stanovena na 113 milionů eur. Přesně přidělené částky jsou rozděleny podle členských států, na ČR připadá 122 600 eur.
Na cestě ke globální zelené ekonomice a lepší správěEvropská komise přijala sdělení představující základ pro postoj EU na konferenci OSN o udržitelném rozvoji Rio+20, která se bude konat v Rio de Janeiru v červnu 2012 a bude se zabývat ekologickou ekonomickou a lepší správou pro udržitelný rozvoj.
Většině občanů EU záleží na životním prostředíOtázky životního prostředí jsou důležité pro více než 90 % obyvatel EU, včetně ČR. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Evropské komise. Velká většina Evropanů si myslí, že hospodářský růst lze podpořit účinnějším využíváním přírodních zdrojů.
Konzultace o podpoře filmového odvětvíEvropská komise zahájila veřejnou konzultaci, která je úvodním krokem v revizi kritérií používaných v evropských pravidlech státní podpory pro posuzování finanční pomoci poskytované členskými státy výrobě a distribuci filmů.
Cena Miese van der Roheho 2011 má své vítězeV Barceloně byli vyhlášeni vítězové Evropské ceny za současnou architekturu (Ceny Miese van der Roheho). David Chipperfield obdržel hlavní cenu za rekonstrukci Nového muzea v Berlíně. B. Capdeferro a R. Bosch se stali držiteli zvláštního uznání.
Představitelé EU podpořili plán pro integraci RomůRámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů byl podpořen na nejvyšší politické úrovni. Čelní evropští představitelé na svém zasedání v Bruselu podpořili plán, kterým má skončit staletí trvající vyloučení romské komunity na evropském kontinentu.
 Evropská rada
Úvodní slovo předsedy Evropské rady Hermana VAN ROMPUYEZahajovací projev na zasedání Evropské rady 23. června 2010: Čeká nás důležité jednání. Nejprve budeme diskutovat o evropském semestru, fiskální konsolidaci, hospodářském růstu a tvorbě pracovních míst. Později ze zaměříme na aktuální problémy v eurozóně, řečeno diplomaticky.
 Evropský parlament
Co se peče v Evropském parlamentu: den věnovaný potravinámV úterý 21. června se v Evropském parlamentu spousta událostí točila kolem jídla. Zemědělský výbor hlasoval o zprávě o kvalitě potravin. V Parlamentu se představily regionální potraviny. Poslanci diskutovali o nadcházejícím hlasování o značení potravin a geneticky modifikovaných potravinách.
 Rada
Třetí země by měly platit poplatky za emise z letecké dopravyMinistři životního prostředí dne 21. června zhodnotili zprávu Komise, v níž se uvádí, že se letecké společnosti ze třetích zemí zdráhají platit za vypouštění oxidu uhličitého v rámci začlenění letecké dopravy do nového systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) a že mohou být na základě jednání stanoveny výjimky.
Posílení koordinace hospodářských politikNa zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) konaném dne 20. června schválili ministři financí hlavní směry pro jednotlivé země, které byly vydány v rámci prvního evropského semestru a které se týkají strukturálních reforem členských států a jejich rozpočtových politik zaměřených na dosažení růstu a stability.
 Evropský účetní dvůr
Zpráva o jednotných platbách pro zemědělcePrvní zpráva Evropského účetního dvora o největším režimu podpory příjmů pro zemědělce (známém pod jménem režim jednotné platby) podrobně posuzuje hlavní nedostatky a rozpory tohoto režimu, týkající se např. „aktivních“ zemědělců, nového typu příjemců, překážek pro vstup začínajících zemědělců apod.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 20. – 26. června 2011Objem průmyslových zakázek v dubnu 2001 vzrostl proti předchozímu měsíci v eurozóně o 0,7 %, v EU27 o 0,2 %. HDP jednotlivých členských států se nachází v rozmezí od 43 % (Bulharsko) do 283 % (Lucembursko) průměru EU. Cena hodinové práce v prvním čtvrtletíí 2011 vzrostla v eurozóně o 2,6 %, v EU27 o 2,7 %.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise pořádá konference o inovacích (Turín), vědě a výzkumu (Edinburgh), malých a středních podnicích na mezinárodních trzích (Brusel) a základních sociálních právech (Brusel). Představí první certifikaci biopaliv a návrh finančního rámce na období po roce 2013. Výbor regonů pořádá konferenci ke konkurenceschopnosti průmyslu.
 Kalendář
Promítá se každou druhou středu od 19 hodin
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 26. května – 31. července 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 28. – 29. června 2011
Místo: Praha
Datum: 29. června 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 30. června 2011
Místo: Eurocentrum Praha - Vladislavova 4, Praha 1
Datum: 3. – 4. října 2011
Místo: Varšava
Datum: 5. října 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz