Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Jaké má Evropská unie pravomoci? (Odpověď najdete níže)
 
Evropská unie má malý rozpočet, ale velký dopad na evropské občany. Návrh Komise na víceletý rozpočet 2014–2020 odpovídá na dnešní problémy a potřeby zítřka. Zaměřuje se na prioritní oblast financování na úrovni EU, která poskytuje skutečnou přidanou hodnotu. Například nástroj Connecting Europe, který hradí přeshraniční projekty v oblasti energetiky, dopravy a informačních technologií, které mají posílit páteř našeho vnitřního trhu; výrazně více peněz na výzkum a inovace pro investice do naší konkurenceschopnosti a více prostředků pro evropskou mládež – toto jsou pouze některé z nových prvků v návrhu Komise. Tento inovativní rozpočet Evropské unie je současně zaměřen na investice. Celková částka pro příštích sedm let je 1 025 miliard závazků (1,05 % HND EU) a 972,2 miliard (1 % HND EU) plateb.
 Evropská komise
Komise vítá pokrok makroregionálních strategiíEvropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn kladně zhodnotil dvě oblasti, ve kterých je úspěšná politika makroregionálních strategií EU. Pozitivní vývoj dokládá zpráva o pokroku při uplatňování strategie EU pro region Baltského moře.
Evropa investuje do fotonického výzkumuS cílem vyvinout technologie, které by měly umožnit superrychlý přístup z domova na internet přesahující 1 gigabit za vteřinu, bylo s podporou Evropské komise spuštěno třináct fotonických výzkumných projektů v oblasti sítí z optických vláken.
Harmonizované informace o životním prostředíSystémem INSPIRE – Prostorovou informační infrastrukturou v Evropě – vytváří EU společné standardy, aby informace o životním prostředí byly rychleji a snadněji dostupné. Evropským občanům to přinese jednoznačné výhody.
Dohoda mezi EU a Jižní Koreou sníží celní poplatky1. července 2011 vstoupila v platnost Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, která je první obchodní dohodou mezi EU a asijskou zemí. Dohoda přináší liberalizaci celních sazeb, jež je nebývale rozsáhlá a rychlá.
Jak zlepšit politiku EU týkající se kvality ovzduší49 % Evropanů žije v oblastech, kde cíle EU ohledně kvality ovzduší nejsou stále splněny. Znečištění ovzduší je tak jedním z hlavních ekologických problémů, s nimiž se občané EU potýkají. EU proto zahajuje veřejnou konzultaci na toto téma.
Digitální agenda: Od 1. července nižší ceny za roamingOd 1. července 2011 do 30. června 2012 budou mobilní operátoři Evropské unie opět muset snížit maloobchodní ceny za roamingové volání, a to v souladu s předpisy EU, které byly poprvé zavedeny v roce 2007 a novelizovány v roce 2009.
 Evropská rada
Otevření cesty k členství ChorvatskaEvropská rada potvrdila, že očekává, že Chorvatsko bude pokračovat v reformě svého justičního systému a ve zlepšování situace ohledně základních práv. Splnění těchto podmínek pomůže Chorvatsku „plně dostát všem závazkům vyplývajícím z členství od data svého přistoupení“. EU bude toto úsilí i nadále sledovat.
 Rada
Další krok na cestě k jednotnému patentuDíky schválení návrhu o vytvoření celounijního titulu patentu a návrhu o jazykovém režimu patentu na zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 27. června se realizace jednotného patentu přiblížila. Po vstupu v platnost bude celounijní patent platit ve 25 členských státech, které se účastní posílené spolupráce na tomto systému.
Změna ve funkci generálního tajemníkaUwe Corsepius nahradil dne 26. června 2011 Pierra de Boissieu ve funkci generálního tajemníka Rady Evropské unie a stanul tak v čele generálního sekretariátu Rady, jenž je nápomocen jak Evropské radě (tvořené hlavami států a předsedy vlád), tak i Radě (tvořené ministry členských států).
Výzva veřejnosti k diskusi na téma řízení rybolovu EUEvropští občané, společnosti a jiné zúčastněné strany se vyzývají, aby vyjádřili názor a připomínky k plánu Komise zlepšit na rok 2012 současný systém přidělování rybolovných kvót a „celkových přípustných odlovů“, což jsou nástroje určené na řízení rybích populací, které mají zároveň zajistit živobytí rybářů.
Donald Tusk: Poláci věří v evropský projektNejlépe kvalifikovány k vyřešení stávající krize jsou podle polských občanů evropské orgány. Výsledky, jichž Polsko dosáhlo, jsou živoucím důkazem úspěšnosti evropského ideálu, říká polský premiér Donald Tusk. Polsko bude v druhé polovině roku 2011 předsedat Radě Evropské unie.
 Evropský parlament
Parlament schválil nová pravidla pro nakupování on-line platná v celé EUPrávo spotřebitelů v celé EU rozmyslet si do dvou týdnů od obdržení zboží svůj nákup on-line a nový požadavek, podle nějž musí internetoví prodejci poskytovat přesné informace o celkové ceně a objednaném zboží a kontaktní informace obchodníka, patří mezi nová pravidla, která schválil Evropský parlament.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 27. června – 3. července 2011V roce 2010 silně poklesl objem investic. Cenové hladiny se v EU27 liší až trojnásobně. Ceny elektřiny pro domácnosti vzrostly mezi lety 2009 a 2010 o 5,1 %, ceny plynu o 7,7 %. Zaměstnanost v EU27 poklesla v roce 2010 na 68,8 %. Recese snížila všeobecné příjmy z daní v roce 2009 na 38,4 % HDP. Nezaměstnanost v eurozóně je 9,9 %.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise zveřejní balíček opatření pro zlepšení života v blízkosti velkých letišť a nový návrh na snižování cen roamingu. Ve Varšavě se koná konference o východním rozměru mobility. V Bruselu proběhne informační den o výzkumu v energetice. Neformálně se sejdou ministři zdravotniství, práce a sociálních věcí, v EP zasedne plénum.
 Kalendář
Datum: 26. května – 31. července 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 21. června – 10. července 2011
Místo: Městské evropské informační středisko Přerov
Datum: 12. – 30. července 2011
Místo: Městské evropské informační středisko Přerov
Datum: 21. září 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 3. – 4. října 2011
Místo: Varšava
Datum: 5. října 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz