Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Je Norsko členem Evropské unie? (Odpověď najdete níže)
 
Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady, vyjádřil soustrast a solidaritu s norským lidem v souvislosti s útoky spáchanými v pátek 22. července. "Jsem hluboce otřesen bombovými útoky, ke kterým došlo dnes odpoledne v Oslu a při kterých zahynula řada nevinných lidí a mnoho dalších bylo zraněno. Chci vyjádřit upřímnou soustrast rodinám obětí. Co nejdůrazněji odsuzuji tyto zbabělé činy, pro něž není žádného ospravedlnění. Premiérovi Jensi Stoltenbergovi a lidu Norska zasílám poselství vyjadřující soustrast a solidaritu ze strany Evropské unie.“
 Evropská komise
Přístup k cenově dostupným bankovním účtůmV moderní společnosti se přístup k bankovnímu účtu stal nezbytným předpokladem plného zapojení se do ekonomického a společenského života. Plateb prováděných v hotovosti rychle ubývá a život bez účtu je stále obtížnější.
První systémy EU ověřující udržitelnost biopalivBiopaliva mohou představovat alternativu k fosilním palivům, která je šetrná k životnímu prostředí. Je však třeba zajistit, aby se tropické pralesy a rašeliniště bohatá na uhlík nepřeměnily na plantáže palmy olejné nebo cukrové třtiny.
7 miliard eur pro výzkum a inovaceSkoro 7 miliard eur z rozpočtu EU podpoří inovace prostřednictvím výzkumu. Oznámila to komisařka Máire Geoghegan-Quinnová. Komise uvolňuje v rámci rámcového programu pro výzkum a vývoj (FP7) zatím největší finanční balíček.
244 milionů EUR na projekty pro životního prostředíEvropská komise schválila přidělení finančních prostředků na 183 nových projektů v programu LIFE+, fondu Evropské unie pro životní prostředí. Projekty se týkají všech členských států EU a zahrnují akce související s ochranou přírody.
20 států nezapracovalo telekomunikační předpisyEvropská komise zaslala žádosti o poskytnutí informací 20 členským státům EU, které ještě neoznámily opatření pro úplné provedení nových předpisů EU o telekomunikacích do vnitrostátního práva. Lhůta uplynula 25. května 2011.
Dobře integrovaní migranti obohacují EUKomise přijala „Evropskou agendu pro integraci státních příslušníků třetích zemí“ s cílem posílit hospodářský, sociální a kulturní přínos migrace v Evropě. Agenda klade důraz na plné zapojení migrantů do všech stránek společenského života.
Banky v Evropě by měly být silnější a zodpovědnějšíBanky jsou v centru finanční krize, jíž celosvětová ekonomika čelí od roku 2008. Plyne z ní ponaučení a chyby minulosti by se již neměly opakovat. Evropská komise předložila návrhy, podle nichž by banky měly změnit své chování.
Nová pravidla pro elektrická a elektronická zařízeníZákaz používání těžkých kovů a dalších nebezpečných chemických látek v elektrických a elektronických zařízeních byl rozšířen na širší škálu výrobků. Nová pravidla se týkají hlavně termostatů, lékařských přístrojů a ovládacích panelů.
Prosazování práva v přeshraničních právních sporechSměrnice Evropské unie o mediaci, která vstoupila v platnost 21. května 2011, je použitelná v případech, kdy dvě či více stran přeshraničního sporu dobrovolně souhlasí s tím, že svůj spor vyřeší pomocí nestranného mediátora.
Nová pravidla pro tachografy v silniční dopravěS cílem plně využít nové technologie, jako je družicové určování polohy, navrhla Komise revizi právních předpisů týkajících se tachografů. Znesnadní se tak páchání podvodů a sníží administrativní zátěž, což ušetří až 515 milionů eur ročně.
 Rada
EU je připravena podpořit úsilí o politické řešení v Afghánistánu„Proces řízený samotným Afghánistánem je jedinou možností pro politické vyřešení konfliktu,“ uvedli ministři na zasedání Rady pro zahraniční věci, které se konalo v pondělí dne 18. července, a dodali, že „osoby, které se účastnily povstaleckého hnutí, mají nyní příležitost se zapojit do politického procesu“.
Plánování rozpočtu EU na jednacím stole RadyPoté, co na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 18. července předložili komisaři Janusz Lewandowski a Maroš Šefčovič příslušné návrhy Komise, budou v brzké době zahájena jednání o příštím dlouhodobém rozpočtovém rámci EU. Tento nový „víceletý finanční rámec“ se bude vztahovat na období let 2014–2020.
Nový zvláštní zástupce Evropské unie pro jižní StředomoříRada jmenovala španělského diplomata Bernardina Leóna Grosse novým zvláštním zástupcem Evropské unie pro jižní Středomoří. Jeho úkolem je posílit politickou úlohu EU v zemích severní Afriky a Blízkého východu a zajišťovat soudržnost opatření EU ve vztahu k této oblasti. Tato funkce byla nově zřízena kvůli poslednímu vývoji v oblasti.
Jednání o reformě rybářské politiky byla zahájenaČlenské státy podporují cíle reformy společné rybářské politiky EU, které spočívají v úsilí o obnovu populací ryb, ukončení nehospodárných postupů a zvýšení ekonomické životaschopnosti rybolovu. Rada 19. července uspořádala veřejnou rozpravu ohledně návrhu Komise o reformě, čímž oficiálně zahájila reformní proces.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 18. – 24. července 2011Výkonnost stavebnictví v eurozóně poklesla v květnu oproti dubnu o 1,1 % v eurozóně a o 0,9 % v EU27. K poklesu došlo i meziročně v porovnání s květnem 2010. V květnu přibyly nové průmyslové zakázky o 3,6 % v eurozóně a 2,5  v EU27. Schodek běžného účtu v EU27 se v prvním čtvrtletí 2011 odhaduje na 38,8 mld. eur.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenEvropské instituce již v podstatě zahájily své letní prázdniny, proto jedinou plánovanou významnou událostí je neformální zasedání ministrů odpovědných za evropské záležitosti za účasti zástupců generálního sekretariátu Rady a zástupců Evropského parlamentu, které se bude zabývat rozpočtovou perspektivou EU.
 Kalendář
Datum: 26. května – 31. července 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 12. – 30. července 2011
Místo: Městské evropské informační středisko Přerov

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz