Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Oslavujeme mnohojazyčnost v Evropě

Projev J. M. Barrosa k ekonomické krizi a euru

Průběžná ekonomická prognóza: oživení u konce s dechem

 
OTÁZKA: Kolik je v EU úředních a pracovních jazyků? (Odpověď najdete níže)
 
Dny evropského dědictví jsou kulturní událostí, která se koná každý rok v září. Zhruba v padesáti zemích se tisíce památek a historických míst otevírají návštěvníkům, kteří mohou objevovat a obdivovat krásu společného kulturního dědictví. Během těchto dnů můžete navštívit místa již důvěrně známá, např. muzea a galerie, nebo se vydat do míst, která zůstavají po většinu roku pro návštěvníky uzavřena a otevírají své brány pouze v těchto dnech, ať již zde o hrady a zámky, zemědělské usedlosti nebo průmyslové objekty.
 Evropská komise
Schengenský prostor: evropský přístupKomise navrhla posílit pravidla schengenského prostoru, aby byl zaručen volný pohyb statisíců občanů EU i státních příslušníků třetích zemí, kteří v tomto prostoru cestují každý den. Cílem je zavést účinnější přístup k schengenské spolupráci.
Evropský týden mobility v roce 2011Od 16. do 22. září 2011 se stovky obcí a měst zúčastní desátého ročníku Evropského týdne mobility a pozvou své občany k velkému množství aktivit souvisejících s udržitelnou mobilitou. Letošním tématem je alternativní mobilita.
Výzkum bez hranic v Evropském výzkumném prostoruOd 13. září 2011 mají vědecká obec a další zúčastněné skupiny a osoby příležitost pomoci nově zformovat prostředí pro výzkum v Evropě. Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o možnostech radikálního zlepšení evropského výzkumného prostředí.
Zpráva Komise zdůrazňuje potřebu ochrany dětíKomise zveřejnila zprávu hodnotící, jak členské státy uplatňují doporučení EU, jež mají zajistit, aby se děti v digitálním světě cítily sebejistě a bezpečně. Členské státy EU podle zprávy nejednají přiměřeně nebo se liší jejich přístupy k ochraně.
Další vzdělávání v právu EU pro 700 000 právníkůmKomise vytyčila jasný cíl, kterým je zvýšit počet soudců, státních zástupců, advokátů a dalších právníků absolvujících další vzdělávání v evropském právu. Některé formy evropského justičního vzdělávání se má zúčastnit na 700.000 právníků.
Zkouška schopností evropské civilní ochranyKomisařka Kristalina Georgieva navštívila v Polsku cvičení Carpathex 2011, které se konalo od 12. do 16. září za účasti týmů CBRN (chemické, biologické, radiologické a jaderné) z ČR, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny a týmu civilní ochrany EU.
 Rada
Prohlášení Catherine Ashtonové k situaci politických vězňů v EritrejiEU je stále hluboce znepokojena tím, že vláda státu Eritrea pokračuje v porušování závazků v oblasti lidských práv podle vnitrostátního i mezinárodního práva. Zvláště je znepokojena skutečností, že bez soudního řízení zůstává od září 2001 zadržována skupina jedenácti významných poslanců a deset nezávislých novinářů.
První jednání Rady o plánování rozpočtu EUV rámci zasedání Rady pro obecné záležitosti konaného dne 12. září si ministři pro evropské záležitosti poprvé formálně vyměnili názory na příští dlouhodobý finanční rámec. Rozprava se soustředila na strukturu, flexibilitu a dobu trvání navržené Komisí. Víceletý finanční rámec omezuje výdaje EU za určité období.
Vyšší mýtné pro nákladní automobily by mělo vést ke snížení znečištěníSilniční dopravci v EU se budou muset větší měrou podílet na krytí nákladů způsobených jimi samotnými v důsledku znečištění a dopravního přetížení. Rada přijala dne 12. září směrnici o eurovignette, která upravuje stávající pravidla pro poplatky za užívání pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
EU je na straně libyjského liduEvropská unie bude i nadále napomáhat Libyi v procesu demokratické transformace a obnovy. Humanitární pomoc, koordinovaná v rámci OSN, bude poskytována, dokud jí bude zapotřebí. V Tripolisu zůstává tým odborníků z Generálního ředitelství Komise pro humanitární pomoc (ECHO), aby sledoval humanitární situaci.
Autorská práva výkonných umělců prodloužena na 70 letDne 12. září 2011 přijala Rada směrnici, která prodlužuje dobu ochrany práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů na hudební záznamy v rámci EU ze stávajících 50 na 70 let. Důvodem tohoto prodloužení je umožnit výkonným umělcům, aby pobírali příjmy za záznamy svých výkonů po delší dobu.
Omezení nákladů na řízení rozsáhlých informačních systémů EUEU se na základě rozhodnutí Rady ze dne 12. září již brzy dočká nové agentury se sídlem v Tallinnu (Estonsko), jejímž úkolem bude řídit rozsáhlé informační systémy EU zaměřené na podporu provádění politik EU v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, především systémy SIS, VIS a Eurodac.
 Evropský parlament
Ohlédnutí za ŠtrasburkemKrize v eurozóně, bezpečnost těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách, transparentnost trhu s energiemi – to je jen několik z dlouhého seznamu témat, které byly na pořadu prvního poprázdninového zasedání Evropského parlamentu. Poslanci také požadovali lepší podporu podnikatelkám a politickou podporu boji proti korupci.
10 příběhů, 1 cíl: pomáhat ostatnímJsou mladí, dynamičtí a touží pomáhat potřebným. Řeč je o mladých evropských dobrovolnících. Minulý týden se sešli v prostorách Evropského parlamentu i před ním, aby dali vědět o své práci, podělili se o zkušenosti a osvědčené postupy a aby získali nové dobrovolníky. Několik z nich nám řeklo, co pro ně dobrovolnictví znamená.
Odpověď polského prezidenta Komorowského na krizi zní "více Evropy""Evropské dějiny jsou příběhem konfliktu, svárů a válek, ale jsou také svědectvím nezlomné touhy po sjednocení," řekl polský prezident Bronislaw Komorowski poslancům EP. Prezident Komorowski obhajoval euro a měnovou unii a vyzval ke společné reakci na krizi, protože "pouze silná a jednotná Evropa může dát správné odpovědi."
 Evropský účetní dvůr
Zpráva o účelnosti projektů v oblasti cestovního ruchuCestovní ruch je třetím největším hospodářským odvětvím na světě a největším odvětvím služeb v EU. Vytváří více než 5 % hrubého domácího produktu EU s přibližně 1,8 milionu podniků, které dle odhadů zaměstnávají 5,2 % celkové pracovní síly (9,7 milionu pracovních míst) a při zohlednění souvisejících odvětví je toto číslo ještě vyšší.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 12. – 18. června 2011Průměrná hodinová mzda v eurozóně meziročně vzrostla o 3,6 %, v EU27 o 3,4 %. Míra zaměstnanosti v eurozóně vzrostla o 0,3 % a v EU27 o 0,2 %. Roční míra inflace v eurozóně je stabilní na úrovni 2,5 %. Objem průmyslové výroby v eurozóně vzrostl o 1 %. Přebytek v obchodu EU27 s Jižní Afrikou v prvním pololetí dále rostl.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenProbíhá Evropský týden mobility. Komise pořádá konferenci o rovnosti mezi ženami a muži, fórum o otevřeném softwaru, konferenci o zdravotnických investicích ve strukturálních fondech a Noc vědců. Zveřejní sdělení o trestním právu v EU a cestovní mapu o efektivnějším využívání zdrojů. Rada pořádá konferenci o výzkumu bezpečnosti.
 Kalendář
Promítá se každou druhou středu od 19 hodin
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 21. září 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 22. září 2011
Místo: Europe Direct České Budějovice
Datum: 23. září 2011
Místo: Nový Jičín, Plzeň, Pardubice
Datum: 29. září 2011
Místo: Europe Direct Olomouc
Datum: 30. září 2011
Místo: Europe Direct Brno
Datum: 1. – 31. října 2011
Místo: Dvůr Králové
Datum: 3. – 4. října 2011
Místo: Varšava
Datum: 5. října 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 5. října 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 19. října 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
 

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz