Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.


OTÁZKA: Kdy vznikla Evropská dokumentační střediska? (Odpověď najdete níže)
 
Evropská komise vytyčila plán zaměřený na přeměnu evropského hospodářství v udržitelné hospodářství do roku 2050. Plán pro Evropu méně náročnou na zdroje nastiňuje, jak můžeme dosáhnout růstu založeného na účinném využívání zdrojů, které má podstatný význam pro budoucí blahobyt a prosperitu. Plán poukazuje na hospodářská odvětví, jež spotřebovávají nejvíce zdrojů, a navrhuje nástroje a ukazatele, jimiž by se přispělo k řízení činnosti v Evropě i v mezinárodním měřítku. Je to agenda pro konkurenceschopnost a růst vycházející z využívání menšího objemu zdrojů, kdy produkujeme a spotřebováváme zboží a vytváříme podnikatelské příležitosti i příležitosti k vytváření pracovních míst z činností, jako je recyklace, lepší design výrobků, nahrazení materiálů a ekoinženýring.
 Evropská komise
Evropská noc vědců23. září měli návštěvníci akcí v rámci noci vědců možnost objevovat jinak nepřístupná výzkumná zařízení, včetně laboratoří a výzkumných středisek, používat pod odborným vedením nejnovější technologie a nástroje a účastnit se pokusů.
Partnerství s vědou řeší sociální problémyKomise vyzvala na základě zkušeností z pilotních projektů veřejné a soukromé subjekty, aby na evropské úrovni uplatňovaly řešení vážných sociálních problémů založená na výzkumu a inovacích a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.
Vysoké školy: modernizace a zaměstnatelnostKomise v rámci evropské strategie pro růst a zaměstnanost představila reformní strategii zaměřenou na zvýšení počtu absolventů, zlepšení kvality výuky a maximalizaci přínosů vysokoškolského vzdělávání. V EU je přibližně 4 000 univerzit.
Rozumné využívání trestního právaBoj proti trestné činnosti je pro Evropany prioritou. Občané očekávají, že pachatelé trestných činů se nebudou moci skrývat za hranicemi nebo využívat rozdílů mezi právními systémy. Na úrovni EU je však trestní právo novou oblastí.
Podpora přeshraničního dobrovolnictvíKomise oznámila své plány, pokud jde o lepší uznávání a podporu dobrovolnictví v Evropské unii. V souvislosti s Evropským rokem dobrovolnictví 2011 představila ve sdělení o politikách EU a dobrovolnictví přehled souvisejících opatření.
Desátý Evropský den jazyků: co se děje ve vašem okolí„Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“ Toto české přísloví je jedním z mot desátého Evropského dne jazyků, který bude probíhat od 26. září ve znamení nejrůznějších událostí, včetně konferencí, kvízů, básnických čtení a pouličních soutěží.
Překladatelé Evropské komise jsou po celé EUEvropská komise má ve svých místních zastoupeních v zemích Evropské unie síť překladatelů (terénních pracovníků), jejichž úkolem je přizpůsobovat zprávy a sdělení Komise místnímu publiku a podporovat lepší chápání politiky EU a priorit.
Autorská práva: Zpřístupnění většího počtu knihKaždý rok se na evropském knižním trhu objevují statisíce nových titulů, ale jen málokteré z nich se stanou skutečným bestsellerem. Značná část produkce je nakonec stažena z prodeje, protože ji vydavatelé nedokáží udržet na trhu.
 Rada
Prohlášení Catherine Ashtonové k případu Troye Davise, popraveného v USAJsme si vědomi utrpení obětí násilných činů a jejich rodin, nicméně připomínáme, že jakýkoli justiční omyl, kterému se nelze vyvarovat v žádném právním systému, vede při uložení trestu smrti k nezvratitelné ztrátě lidského života. Evropská unie proto znovu zdůrazňuje, že za všech okolností zásadně a dlouhodobě odmítá používání trestu smrti.
Změny ve financování potravinové pomociMinistři zemědělství jednali o programu distribuce potravin nejchudším osobám v EU zdarma. Současná praxe nákupu zemědělských produktů pro účely tohoto režimu distribuce byla rozhodnutím Soudního dvora EU prohlášena za nezákonnou. Ministři se dosud na dalším postupu nedohodli, avšak polské předsednictví dále hledá řešení.
Návrh na změnu schengenských pravidelNa zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konaném dne 22. září byly ministrům předloženy dva nové legislativní návrhy, jejichž cílem je změna pravidel, kterými se řídí schengenský hodnotící mechanismus a pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany na vnitřních hranicích schengenského prostoru v mimořádných situacích.
 Evropský parlament
Evropský parlament otevírá nové centrum pro návštěvníky - "Parlamentarium"Chcete se dozvědět víc o roli jediné instituce EU volené přímo občany? Umožní vám to zbrusu nové centrum pro návštěvníky v Bruselu. Parlamentarium vám poskytne jedinečný pohled na práci poslanců, a na to, jak práce Evropského parlamentu ovlivňuje nás každodenní život. Parlamentarium otevře své brány veřejnosti poprvé 14. října v 10:00.
Boj proti bezdomovectví: čeho už bylo dosaženo?Bezdomovectví je vážný problém a ekonomická krize ho ještě prohloubila. Poslanci Evropského parlamentu proto žádají více opatření na evropské úrovni. Rozvoj ambiciózní strategie EU pro boj proti bezdomovectví je součástí Strategie Evropa 2020, strategie růstu, která zahrnuje opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
Generální prokurátor USA jednal s poslanci o ochraně osobních údajůAmerický generální prokurátor Eric Holder s poslanci Parlamentu diskutoval o rovnováze mezi bojem proti terorismu a ochranou soukromí. Otázka, k níž mají EU a USA rozdílný přístup. V minulosti vzniklo například napětí ohledně transatlantických dohod o sdílení dat cestujících v letecké dopravě a dohody o sdílení bankovních údajů.
Nepoužívejte krizi jako záminku k oslabení práv zaměstnancůV Evropském parlamentu vystoupil generální ředitel Mezinárodní organizace práce Juan Somavía. Tvrdí, že nevyvážený hospodářský růst zvýšil nerovnosti po celém světě a finanční krize k tomuto trendu ještě přispěla. Juan Somavía věří, že přišel čas pro reálné hospodářství a vytváření důstojných pracovních příležitostí.
Na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení 2011 nominováno pět kandidátůMezi letošních pět nominovaných na ocenění za ochranu lidských práv patří hnutí Arabské jaro, zastoupené aktivisty z Tuniska, Egypta, Libye a Sýrie, palestinský lékař a mírový aktivista Izzeldin Abuelaish, běloruský novinář Dzmitry Bandarenka, spisovatel, který přežil koncentrační tábor, Boris Pahor, a komunita kolumbijských zemědělců.
 Evropský účetní dvůr
Zvláštní zpráva o politice agroenvironmentální podporyAgroenvironmentální politika je jednou z klíčových politik EU s rozpočtem přibližně 2,5 miliardy eur ročně. Jejím cílem je reagovat na rostoucí poptávku společnosti po službách umožňujících zemědělcům a ostatním správcům půdy používat metody, které jsou slučitelné s ochranou a zlepšováním životního prostředí.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 19. – 25. června 2011Objem nových průmyslových zakázek v červenci 2011 klesl o 2,1 % v eurozóně a o 0,8 % v EU27. Výkon stavebnictví vzrostl v eurozóně o 1,4 %. V EU27 bylo za rok 2008 vyprodukováno zhruba 1800 kg neminerálního odpadu na občana. Z toho ovšem tři čtvrtiny připadají na produkční aktivity.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenPředseda Komise Barroso přednese zprávu o stavu Unie v roce 2011, uskuteční se konference o spolupráci mezi podniky a službami pro zaměstnanost, o ochraně průmyslového dědictví a bezpečnosti potravin. V Radě se sejdou summity pro východní partnerství a o výzkumu a inovacích. V Parlamentu zasedne plénum.
 Kalendář
Promítá se každou druhou středu od 19 hodin
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 16. září – 16. října 2011
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 29. září 2011
Místo: Europe Direct Olomouc
Datum: 30. září 2011
Místo: Europe Direct Brno
Datum: 1. – 31. října 2011
Místo: Dvůr Králové
Datum: 3. – 4. října 2011
Místo: Varšava
Datum: 5. října 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 5. října 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 19. října 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
 

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz