Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

1.11. – 7.11. 2011 v prostorách Národního muzea – Českého muzea hudby
OTÁZKA: Jak a kdy vstoupila Lisabonská smlouva v platnost? (Odpověď najdete níže)
 
Vedoucí představitelé EU se dohodli na poskytnutí další pomoci zadluženým státům. Rozhodnutí přijatá 26. října jsou reakcí na dluhovou krizi, která postihla některé státy eurozóny. Tato krize by mohla ohrozit nejen ekonomickou stabilitu zemí, v nichž se platí společnou měnou, ale také ostatních států Unie. „Soubor přijatých opatření nabízí komplexní řešení a dokazuje, že Evropa učiní, co je třeba, aby zachovala finanční stabilitu,“ řekl předseda Komise José Manuel Barroso. EU a MMF poskytnou Řecku další půjčku ve výši 100 miliard eur, dojde k navýšení objemu hlavního záchranného fondu EU, Evropského nástroje finanční stability (EFSF), banky dostanou nové záruky a státy eurozóny přistoupí k větší koordinaci hospodářských a rozpočtových politik.
 Evropská komise
ČR neprovedla směrnici o škůdcích rostlinEvropská komise formálně požádala Českou republiku, aby informovala o vnitrostátních opatřeních provádějících do vnitrostátního práva směrnici, pokud jde o zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování organismů škodlivých pro rostliny.
Těžba ropy a zemního plynu v pobřežních vodáchPravděpodobnost rozsáhlé havárie těžebního zařízení v evropských pobřežních vodách je stále nepřijatelně vysoká. Řešením je přísný bezpečnostní režim a včasné zavedení účinného plánu reakce na mimořádné situace.
Iniciativa pro „inteligentní hranice“ EUEvropská unie musí překračování svých vnějších hranic spravovat modernějším a účinnějším způsobem. Evropská komise přijala sdělení, které vypočítává hlavní možnosti, jak pomocí nových technologií usnadnit život cizincům.
Odpovědnější podniky mohou podpořit růst v EvropěOdpovědný přístup k podnikání znamená větší a udržitelnější hospodářský růst. Proto Evropská komise předložila balíček opatření na podporu podnikání a odpovědných podniků, která pomůže využít existující potenciál.
Digitální agenda: oceněný projektProjekt financovaný EU, který vyvinul dlouhodobé řešení pro přetížení internetu, obdržel cenu na konferenci Týden internetu budoucnosti v polské Poznani. Projekt TRILOGY má mimořádný přínos v oblasti internetové architektury a protokolů.
Podporou digitalizace kultury EU k posílení růstuKomise přijala doporučení, v němž požádala členské státy EU, aby zvýšily úsilí, spojily své zdroje a zapojily soukromý sektor do digitalizace kulturního materiálu. Jde o zásadní krok směřující k široké dostupnosti kulturního dědictví.
Zprávy o hodnocení legislativy v oblasti GMODvě nezávislé zprávy hodnotící právní předpisy EU v oblasti geneticky modifikovaných organismů došly k závěru, že cíle těchto předpisů mají širokou podporu, a ukázaly, že nedávné legislativní iniciativy Komise jdou správným směrem.
Výraznější ochrana Středozemí před činnostmi na mořiKomise učinila významný krok směrem k lepší ochraně Středozemního moře, a to návrhem, aby EU přistoupila k protokolu Barcelonské úmluvy o ochraně Středozemního moře před znečištěním z průzkumných a těžebních činností na moři.
 Evropská rada
Vyjádření Hermana Van Rompuye po zasedání eurosummituVšichni jsme si vědomi toho, že situace je vážná. Tato situace, na jejímž počátku stála řada krizí státního dluhu, se rozvinula v systémový problém ohrožující stabilitu eurozóny jako celku. Tuto hrozbu je třeba zastavit. Proto jsme minulou neděli a dnes v noci přijali důležitá rozhodnutí o čtyřech oblastech, v nichž je třeba jednat.
 Evropský parlament
Ohlédnutí za říjnovým plenárním zasedáním ve ŠtrasburkuProgramu plenární schůze dominoval rozpočet EU na rok 2012 a summit o eurozóně. Poslanci také jednali o pravidlech pro boj proti dětské pornografii, organizovanému zločinu v EU, otevření pracovních trhů pro bulharské a rumunské občany a azylových pravidlech. Jerzy Buzek oznámil, že Sacharovovu cenu získají představitelé Arabského jara.
"Tunisko učinilo první krok na cestě k demokracii", říká Gabriele AlbertiniNedělními volbami s vysokou účastí se Tunisko o krok přiblížilo demokracii. V prvních volbách do ústavodárného shromáždění v zemích Arabského jara zvítězila pravděpodobně islamistická Strana obnovy (El-Nahda). Italský lidovecký poslanec Gabriele Albertini fvedl volební pozorovatelskou misi Evropského parlamentu v Tunisku.
Sacharovovu cenu 2011 vyhrálo Arabské jaroSacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení 2011 získalo pět představitelů arabského lidu jako výraz uznání a podpory úsilí o svobodu a lidská práva, jmenovitě Asmaa Mahfouz (Egypt), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi (Libye), Razan Zaitouneh (Sýrie), Ali Farzat (Sýrie) a posmrtně Muhammad Buazízí (Tunisko).
Alain Lamassoure: Je čas na radikální reformu rozpočtových příjmů EU"Přišel čas pro radikální reformu, která by dostála ustanovení Smlouvy, že výdaje mají být financovány z vlastních zdrojů EU, tedy daňových zdrojů", řekl na konferenci o nových zdrojích rozpočtu EU předseda Rozpočtového výboru EP Alain Lamassoure. Poslanci jednali o budoucnosti "vlastních zdrojů" EU a budoucích výdajových prioritách.
 Rada
Posílení protidrogové politiky EUEvropská unie zvýší úsilí v boji proti omamným látkám, zejména syntetickým drogám. Rada přijala evropský pakt, který se věnuje této otázce a stanoví pokyny pro budoucí přístup. Navrhuje, aby členské státy a příslušné orgány a subjekty EU spolupracovaly v zájmu zastavení výroby syntetických drog a obchodu s nimi.
Dohoda o kvótách pro rybolov v Baltském moři na rok 2012Členské státy EU se dohodly na maximálním množství ryb (celkové přípustné odlovy) a jeho rozdělení mezi členské státy (kvóty) pro určité populace, které lze odlovit v Baltském moři v roce 2012. Pro stejné období rovněž určily omezení intenzity rybolovu populací tresky obecné v Baltském moři.
 Evropský soudní dvůr
Výdaje za mimonemocniční lékařskou péči poskytnutou v jiném členském státěPortugalská právní úprava v oblasti úhrady výdajů za mimonemocniční lékařskou péči poskytnutou v jiném členském státě je v rozporu s unijním právem. S výjimkou péče vyžadující využití velkých a nákladných zdravotnických přístrojů jsou členské státy povinny stanovit možnost úhrady výdajů za mimonemocniční lékařskou péči.
Co dělat při poškození osobnostních práv prostřednictvím internetuOsoby, jejichž osobnostní práva byla poškozena prostřednictvím internetu, mohou podat soudům členského státu, v němž mají bydliště, žalobu na náhradu celé nemajetkové újmy. Provozovatel internetových stránek ale nesmí být podřízen přísnějším požadavkům, než jsou ty, které stanoví právo členského státu, v němž je usazen.
 Evropský účetní dvůr
Zpráva o efektivnosti programů „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“Cílem programů Evropské unie „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“ je podpořit zdravé stravování dětí tím, že budou konzumovat mléčné výrobky a ovoce a zeleninu, a přispět ke zlepšení trhu s těmito výrobky. Program „Mléko do škol“ funguje od roku 1977, zatímco distribuce v rámci programu „Ovoce do škol“ začala teprve nedávno.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 24. – 30. října 2011Míra obchodních investic na úrovni 20,9 % v eurozóně a 20,3 % v EU27. Míra úspor domácností vzrostla na 13,9 % v eurozóně a 12,6 % v EU27. Tři čtvrtiny dětí v EU27 žily roku 2008 v úplné rodině. Průměrný počet žáků na učitele se v členských státech roku 2009 pohyboval mezi 10 a 20 (v ČR 18,4).
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týden"Dušičkový" týden znamená pro evropské instituce tradičně prázdniny, nezastaví se pouze kolotoč služebních cest komisařů. EU bude zastoupena i na summitu G-20 ve dnech 3. a 4. listopadu ve francouzském Cannes. V pátek se v Aténách uskuteční konference o Evropském roku dobrovolnictví 2011.
 Kalendář
Datum: 1. – 8. listopadu 2011
Místo: Praha
Datum: 2. listopadu 2011
Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum: 2. listopadu 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 7. listopadu 2011
Místo: Europe Direct Plzeň
Datum: 14. listopadu 2011
Místo: Sál hotelu DUO, Praha 9, stanice metro Střížkov
Datum: 16. listopadu 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 21. listopadu 2011
Místo: Europe Direct Plzeň
Datum: 21. listopadu 2011
Místo: Europe Direct České Budějovice

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz