Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

   
OTÁZKA: Kdy končí informační kampaň za práva cestujících? (Odpověď najdete níže)
 
Oživení ekonomiky EU skončilo. Výrazně zhoršená důvěra zasahuje investice a spotřebu, oslabený růst brzdí vývoz a naléhavá fiskální konsolidace ovlivňuje domácí poptávku. Podle současné prognózy bude HDP v EU stagnovat až do roku 2012. Růst na celý rok 2012 se odhaduje přibližně na 0,5 %. Návrat k pomalému růstu ve výši asi 1,5 % se očekává do roku 2013. Prognóza nepředpokládá zlepšení na trzích práce a odhaduje, že nezaměstnanost zůstane na stávající vysoké úrovni, která činí přibližně 9,5 %. V nadcházejících čtvrtletích se inflace opětovně sníží pod 2 %. Odhaduje se, že fiskální konsolidace schodků veřejných financí bude postupovat, přičemž za předpokladu jinak nezměněných politik by mělo do roku 2013 dojít k jejich snížení těsně nad 3 %.
 
 Evropská komise
Rozpočet EU 2014–2020: zdraví a ochrana spotřebiteleKomise přijala návrhy na nové programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele. Cílem obou programů je podporovat Evropu zdravých, aktivních, informovaných a zodpovědných občanů, kteří mohou přispět k hospodářskému růstu.
Sport v hledáčku: EU míří na násilí a netoleranciEvropská komise udělila finanční podporu iniciativám zaměřeným na boj proti násilí a netoleranci ve sportu a na zlepšení organizace sportu v Evropě. Dvanáct nadnárodních projektů získalo finanční podporu 125 000 až 200 000 eur.
Spolupráce s Mezinárodní organizací pro migraciEvropská komise a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se dnes dohodly, že posílí svou spolupráci v oblasti migrace a mobility. Tento rámec přináší jednodušší a účinnější metody spolupráce u všech projektů řízených IOM.
Nové Centrum EU pro pluralitu a svobodu médiíEvropská komise zřizuje ve Florencii Centrum pro pluralitu a svobodu médií. Příslušný grant ve výši 600 000 eurpřidělila Centru Roberta Schumana pro vyšší studia na Evropském univerzitním institutu. Centrum zahájí činnost v prosinci.
Dobrá zpráva pro EU: Přistoupení Ruska k WTOEU uvítala zprávu o tom, že bylo vyjednáno přistoupení Ruska k WTO. Pracovní skupina dnes jednohlasně schválila přistoupení Ruska k WTO, ukončila tím osmnáctiletý vyjednávací proces a otevřela cestu k formalizaci výsledků těchto jednání.
Daně a cla po roce 2014: prospěch pro všechnyCelní i daňová politika každý rok významným způsobem přispívají do rozpočtu EU a členských států. Tyto politiky navíc působí proti nebezpečnému nebo nelegálnímu dovozu, pomáhají bezproblémovému obchodu a snižování byrokracie.
Otevřít svět malým a středním podnikům: posílit růst EUEvropské malé a střední podniky by měly lépe využívat rychle rostoucích vznikajících trhů v Číně, Indii, Rusku nebo v oblastech, jako je jihovýchodní Asie a Latinská Amerika. Tímto tématem, klíčovým pro řešení krize, se zabývá nové sdělení Komise.
Pozitivní vliv pracovní mobility Bulharů a RumunůZpráva vydaná Komisí upozorňuje na kladnou úlohu, kterou sehrávají mobilní pracovníci z Bulharska a Rumunska v hospodářství cílových zemí. Tito pracovníci přispívají jak ke spektru dovedností, tak k obsazení dlouhodobě volných pracovních míst.
 Rada
Euroskupina: dvě varianty pákového posílení EFSFMinistři financí eurozóny na zasedání 7. listopadu pokročili v činnostech navazujících na rozhodnutí přijatá 26. října na summitu eurozóny. Zabývali se mimo jiné i tím, jak maximalizovat kapacitu Evropského nástroje finanční stability, a to pomocí částečného zajištění proti riziku a pomocí společného investování.
Návrh daně z finančních transakcí předložen RaděMinistři hospodářství a financí si vyslechli prezentaci, v níž Komise představila návrh na zdanění finančních transakcí v EU. Zavedení daně z finančních transakcí by podle Komise umožnilo, aby finanční sektor, který oproti jiným odvětvím podléhá v současnosti relativně malému zdanění, přispěl spravedlivým dílem do veřejných rozpočtů.
 Evropský parlament
Vítězové letošní Ceny Karla Velikého pro mladé navštívili Evropský parlamentPrvní místo v letošním kole soutěže získal projekt „Europe & Me“ – britský internetový magazín pro mladé Evropany. Druhé místo obsadil řecký projekt krátkých filmů „Balkans Beyond Borders“. Třetí místo patří španělskému projektu „Escena Erasmus Project“ o programu kulturní výměny studentů Erasmus.
Poslanec Peter Šťastný o obchodní dohodě mezi EU a KanadouSlovenský lidovecký poslanec Peter Šťastný byl pověřen vypracováním zprávy o komplexní hospodářské a obchodní dohodě s Kanadou (CETA). Tato dohoda se může stát první dohodou EU o volném obchodu se zemí skupiny G8. Začátkem listopadu navštívila Kanadu i delegace Výboru pro mezinárodní obchod.
Poslanci požadují silnou pozici pro rozhovory o klimatu v DurbanuPoslanci Parlamentu požadují, aby EU přišla s praktickým řešením ještě před konferencí OSN o změně klimatu v Durbanu, která se uskuteční koncem roku. V diskusi s poslanci Evropského parlamentu komisařka pro opatření v oblasti změn klimatu Connie Hedegaardová řekla: „Durban je významnou příležitostí k pokroku, ale není to konec cesty“.
 Evropský ombudsman
Evropský veřejný ochránce práv je rád, když může pomoci občanůmEvropský veřejný ochránce práv Nikiforos Diamandouros předložil 27. října v Evropském parlamentu ve Štrasburku svou výroční zprávu za rok 2010. Evropský ombudsman pak v rozhovoru vysvětlil, na co a na koho si občané nejvíc stěžovali, a jak jim on sám může pomoci.
 Evropský účetní dvůr
Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2010Účetní závěrka za rok 2010 věrně zobrazuje finanční situaci EU a výsledky jejích činností a peněžní toky za daný rok. Platby, na nichž se účetní závěrka zakládá, však byly i nadále ve významném rozsahu zatíženy chybami, přičemž odhadovaná míra chyb u výdajů EU dosahujících 122,2 miliardy eur činila 3,7 %.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 7. – 13. listopadu 2011Objem průmyslové produkce klesl v září 2011 v porovnání s předchozím měsícem o 2 % v eurozóně a o 1,3 % v EU27. 21 % zaměstnanců na částečný úvazek v EU by bylo ochotno pracovat delší dobu. Nová příručka Eurostatu ukazuje rozmanitost zemědělské produkce členských států.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise představí program pro spravedlnost, lidská práva a občanství, navrhne financování vnitřních věcí, doporučí změny pravidel ratingových agentur a přijme priority pro rok 2012. Rada pořádá konferenci o asistovaných návratech do třetích zemí, eGovernmentu a sociálních důsledcích migrace a 5. summit o rovných příležitostech.
 Kalendář
Datum: 16. listopadu 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 21. listopadu 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 21. listopadu 2011
Místo: Europe Direct Plzeň
Datum: 21. listopadu 2011
Místo: Europe Direct České Budějovice
Datum: 22. listopadu 2011
Místo: Hotel Park Inn, Hornopolní 3313/42, Ostrava
Datum: 24. listopadu 2011
Místo: Pardubice
Datum: 30. listopadu 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 14. prosince 2011
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz