Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

 
Označení CE na výrobcích – co znamená a k čemu slouží?
OTÁZKA: Slouží Europe Direct k informování občanů o Evropské unii? (Odpověď najdete níže)
 
Společná zemědělská politika EU (SZP) byla od svého vzniku vždy upravována tak, aby reagovala na problémy své doby. V posledních letech byly provedeny významné reformy s cílem modernizovat odvětví a více je orientovat na trh. Strategie Evropa 2020 otevírá nové příležitosti. V jejím rámci bude SZP moci lépe přispět k rozvoji udržitelného růstu bez sociálního vyloučení a reagovat na nové ekonomické, sociální, environmentální, klimatické a technologické výzvy. SZP musí rovněž více zohledňovat rozmanitost a bohatství zemědělství dvaceti sedmi členských států EU. Nyní mají odborníci i všichni občané EU možnost diskutovat o budoucích cílech SZP v rámci nové perspektivy strategie Evropa 2020. Diskuse by pomoct najít odpovědi, proč potřebujeme společnou evropskou zemědělskou politiku, jaké úkoly společnost přisuzuje zemědělství ve všech jeho rozmanitých podobách, proč je třeba SZP reformovat a jak docílit toho, aby naplnila očekávání společnosti a jaké nástroje jsou třeba pro budoucí SZP?
 Evropská komise
Soutěž pro novináře zabývající se chudobou v EvropěNovinářská cena Evropského roku je určena žurnalistům z tištěných, internetových a audiovizuálních médií, kteří se zabývají tématy souvisejícími s bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Ceny dostanou nejoriginálnější a nejpřínosnější příspěvky.
Komise podpoří ekologické projekty za 35 milionů eurProjekty budou financovány z programu pro konkurenceschopnost a inovace. V roce 2010 se bude podporovat zejména recyklace materiálů, udržitelných stavebních výrobků, odvětví potravin a nápojů a ekologické obchodní postupy.
Účinná ochrana před nebezpečnými výrobkySystém rychlého varování EU pro nepotravinářské nebezpečné výrobky (RAPEX) je používán stále častěji. Původním cílem bylo snížit počet nebezpečných hraček, nyní je používán i pro oblečení, textil, motorová vozidla a další výrobky.
Přebytek rozpočtu EU v roce 2009Výdaje EU v roce 2009 přibližně odpovídaly přijatému rozpočtu. Přebytek rozpočtu je 2,25 miliardy eur, což představuje 1,9 % rozpočtu na roku 2009. Přebytek bude odečten od příspěvků členských států do rozpočtu na rok 2010.
Komise žádá větší podporu rozvojovým zemímEvropská komise vyzývá k zastavení poklesu rozvojové pomoci způsobeném finanční krizí. Zároveň vyjadřuje uznání zemím, které objem poskytované pomoci dále zvyšovaly, a stanovuje nový realistický cíl pro letošní rok.
Vítězové ekologických cen ušetřili až 85 % energieCeny GreenLight (ekologicky šetrné osvětlení) a GreenBuilding (ekologicky šetrná budova) se udělují každoročně s cílem podpořit snahy veřejných i soukromých organizací o dobrovolné snižování spotřeby elektrické energie.
 Evropský parlament
Podle poslanců EP musí SZP tvořit sami občanéPoslanci EP se shodují s Evropskou komisí v názoru, že reforma společné zemědělské politiky musí probíhat s pomocí a podporou evropských občanů tak, aby SZP po poce 2013 prospívala celé společnost. Zásadní bude, jak zajistit, aby zemědělství bylo ekonomicky i ekologicky udržitelné a členské státy EU se spravedlivě podílely na financování SZP.
Kudy z krizePodle profesorky Griffith-Joneseové z Kolumbijské univerzity by Evropa měla razit cestu k lépe regulovanému finančnímu systému a stát včele globální obnovy. Při slyšení před zvláštním výborem EP pro finanční a hospodářskou krizi americká profesorka uvedla, že finanční sektor potřebuje lepší regulaci a jednodušší pravidla.
 Rada
Doprava, telekomunikace a energetikaRada se zabývala bezpečností letecké dopravy a stavem jednání se Spojenými státy a přijala postoje k návrhu nařízení o právech cestujících na lodi a cestujících autobusy a autokary. V oblasti energetiky se shodla na postoji k nařízení o investičních projektech do energetické infrastruktury a ke strategickému plánu pro energetické technologie.
 Výbor regionů
Diskuse o „makroregionech“ se posouná na další úroveň„Makroregionální“ strategie EU definují prioritní projekty pro skupiny regionů nebo zemí, jako jsou region Baltského moře či Podunají. Konference na vysoké úrovni, pořádaná Výborem regionů, byla prvním pokusem provázat tyto geografické diskuse a přezkoumat novou koncepci jako celek.
Rozšíření: Zajímá nás skutečná situace, nikoli závazkyVýbor regionů projednal proces přistoupení Chorvatska, Turecka a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do EU. Po slyšení Štefana Füleho Výbor regionů přijal stanovisko ke strategii rozšíření. Diskuse se zaměřila především na pokrok učiněný Tureckem a na vztahy mezi Tureckem a Řeckem.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v týdnu 12. – 18. dubna 2010V únoru 2010 meziměsíčně poklesl výkon stavebnictví v eurozóně o 3,3 %, v EU27 o 2,9 %. Ve stejném období vzrostla průmyslová výroba eurozóny o 0,9 %, zatímco v EU27 o 0,7 %. Přebytek zahraničního obchodu v únoru dosáhl 2,6 mld. € v eurozóně a 6 mld. € v EU27. Březnová roční míra inflace v eurozóně činila 1,4 % a v EU27 1,9 %.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise pořádá konferenci o rozvoji měst, v Madridu forum o sportu, na Maltě konferenci o měření společenské nerovnosti a v Bruselu přijme akční plán k rozvojovým cílům tisíciletí. Rada má na programu neformální zasedání ministrů telekomunikací, sportu a zdravotnictví, a Radu ministrů rybolovu a vnitra. Parlament se sejde na plenární schůzi.
 Kalendář
Datum: 15. – 22. dubna 2010
Místo: Světozor, Lucerna, Praha
Datum: 20. dubna 2010
Místo: Prokopova 16, Praha 3
Datum: 21. dubna 2010
Místo: Tržiště 13, Praha 1
Datum: 23. – 29. dubna 2010
Místo: Kinosál B. Bakaly, Brno
Datum: 28. – 29. dubna 2010
Místo: Hotel Imperial, Ostrava
Datum: 6. května 2010
Místo: Kobližná 4, Brno
Datum: 13. května 2010
Místo: Kobližná 4, Brno
Datum: 25. května 2010
Místo: Jeremenkova 40a, Olomouc
 Akce ZEK
Datum: 21. dubna 2010
Místo: Jungmannova 24, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz