Vážení čtenáři,
před Vánoci jste otevřeli poslední číslo Týdne v Evropě. Tento týdenní zpravodaj o aktuálním dění v institucích Evropské unie Vás v různých podobách provázel pravidelně od roku 2001. S posledním číslem roku 2014 se jeho historie v současné podobě uzavírá, ale pokud Vás zajímá, co se děje v Evropské komisi, o informace nepřijdete – budete je nadále dostávat formou nového informačního přehledu rovnou do e-mailové schránky. Tým, který pro Vás týden co týden připravoval Týden v Evropě, se s Vámi loučí a přeje Vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

OTÁZKA: Kam se dovoláme telefonním číslem 112? (Odpověď najdete níže)
 
Ačkoli Evropská unie dosáhla určitého pokroku, hospodářský růst se stále zpomaluje. Tento trend jasně ukazuje, že pokud si má evropská ekonomika udržet ve světě konkurenceschopnost, je potřeba zvýšit úsilí. Z výsledků výročního srovnávacího přehledu pro výzkum a inovace vyplývá, že téměř všechny země EU věnovaly inovacím více pozornosti. Tento pokrok se však zpomaluje. Unie v oblasti inovací ještě stále nesnížila náskok USA, Japonska a Jižní Koreje. Rozvíjející se ekonomiky, jako jsou Čína, Brazílie a Indie, začínají navíc v posledních pěti letech vedoucí státy dohánět.
 
 Evropská komise
Statut evropské nadaceNadace sledují obecně prospěšné cíle. Jejich činnost je zaměřena na oblasti významné pro evropské občany i pro evropské hospodářství. Působí v sociálních a zdravotních službách, podporují výzkum a kulturu, kde udělují granty a řídí projekty.
Evropský den čísla 112Jen 34 % osob, které cestují pravidelně, a 26 % všech Evropanů ví, že 112 je jednotné číslo tísňového volání, na které mohou zavolat ve své domovské zemi i mimo ni, ocitnou-li se v nesnázích. Současná kampaň by to měla změnit.
 Rada
Výzkumem a digitální agendou ke zlepšení konkurenceschopnostiNa neformálním zasedání ministrů odpovědných za konkurenceschopnost proběhla jednání o budoucím programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 a o zahájení reformy jednotného trhu. Program Horizont 2020 představila Komise v listopadu roku 2011. Měl by se stát nejrozsáhlejším výzkumným programem na světě.
Podpis smlouvy o Evropském mechanismu stabilityVelvyslanci zemí eurozóny podepsali dne 2. února v Bruselu novou smlouvu o vytvoření Evropského mechanismu stability (ESM). Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy podpis smlouvy uvítal a uvedl, že tento stálý krizový mechanismus přispěje ke zvýšení důvěry a k zajištění solidarity a finanční stability v eurozóně.
Jednání o dlouhodobém rozpočtovém rámci EU dostávají spádJednání o rozpočtovém rámci Unie na období let 2014 až 2020 pokračují. Na zasedání Rady pro obecné záležitosti ministři jednali o hlavních prioritách tohoto "víceletého finančního rámce" a vůbec poprvé i o celkových částkách navrhovaných Komisí. Cílem jednání bylo zjistit, jaká maximální výše výdajů EU je pro členské státy přijatelná.
 Evropský parlament
R. Rochefort: Vzdělávání v oblasti spotřebitelských práv je celoživotní záležitostíEvropští spotřebitelé by se měli v blízké budoucnosti stát středem jednotného trhu. Komise navrhuje posílení práv spotřebitele, lepší financování Evropských center pro spotřebitele a online systém pro řešení sporů a zlepšení vzdělávání o právech spotřebitele. Komise svůj návrh představila 6. února Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.
Situace v Maďarsku: konsolidace nebo podrývání demokratických hodnot?Po ostře sledované lednové plenární debatě s předsedou maďarské vlády Viktorem Orbánem, pořádá ve čtvrtek 16. února Výbor pro občanské svobody veřejné slyšení k posouzení situace v Maďarsku. Debaty se zúčastní zástupci evropských a mezinárodních institucí, maďarské občanské společnosti a maďarské vlády.
EU musí investovat do propojení zdrojů obnovitelné energieEU chce, aby do roku 2020 pokryly obnovitelné zdroje energie 20 % spotřeby energie v Evropě. To ale není zadarmo: přesun k obnovitelné energii vyžaduje změny na současných elektrických rozvodných sítích. 6. února si proto členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku vyslechli závěry studie o Evropské síti obnovitelné energie.
Island jak ho (možná) neznáteIsland má namířeno do EU a brzy by se mohl stát její součástí. Všichni jsme asi někdy slyšeli o tamních gejzírech a možná známe zpěvačku Björk. Někteří z nás pocítili před dvěma lety dopad výbuchu sopky Eyjafjallajökull . 6. února přijal Zahraniční výbor EP návrh usnesení Cristiana Dana Predy o pokroku v roce 2011.
Vztah EU a nově vznikajících mocnostíRozvíjející se země se díky svému rychlému ekonomickému růstu stávají stále významnějšími hráči na světové scéně. Čína by se podle odhadů měla stát do roku 2020 největší světovou ekonomikou a Indie by by se do roku 2050 mohla stát nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě. EP přijal zprávu požadující užší spolupráci s těmito zeměmi.
Peníze diktátorů mají mít vstup do EU zakázán, požadují poslanciOkrádají a zneužívají svůj lid i celou zemi. Jsou za to na ně uvalovány sankce. Občas se ale EU stane bezpečným přístavem pro jejich peníze a diktátoři si mohou užívat svého nečestně nabytého bohatství. EU je sice trestá, ale zároveň jim umožňuje schovávat se a užívat si své majetky. Tím poškozuje svou důvěryhodnost a podrývá zahraniční politiku.
Guimarães a Maribor: evropská hlavní města kultury 2012Portugalský Guimarães a slovinský Maribor jsou Evropskými hlavními městy kultury 2012. Během roku se v nich odehraje řada kulturních akcí – představení opery, současného tance, klasické i populární hudby, filmu, divadla, výstavy výtvarného umění, literatury a architektury. Cílem je přitáhnout zájem investorů a turistů, i zviditelnit vybraná města.
 Výbor regionů
Předseda EK José Barrosso na plenárním zasedání Výboru regionůNa příštím plenárním zasedání Výboru regionů, které se uskuteční v Evropském parlamentu ve dnech 15. a 16. února, předseda Evropské komise pan José Manuel Barroso projedná s členy regionální dopad nové smlouvy o fiskální kázni a úlohu regionálních a místních orgánů při provádění nových opatření pro růst a zaměstnanost.
 Evropský účetní dvůr
Zpráva o finanční pomoci EU na vyřazování jaderných elektráren z provozuS cílem zvýšit jadernou bezpečnost se Bulharsko, Litva a Slovensko v rámci jednání o vstupu do EU zavázaly předčasně odstavit a následně vyřadit z provozu osm nemodernizovatelných jaderných reaktorů. U vědomí sociální, hospodářské a finanční zátěže plynoucí z těchto závazků poskytla EU na programy pro tyto tři země finanční podporu.
 Eurostat
Zprávy Eurostatu v období 6. – 12. února 2011Obchod se zbožím mezi EU a Indií vzrostl během prvních deseti měsíců roku 2011 o 20 %. 23 % obyvatelstva bylo roku 2010 v ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením, u dětí do 18 let to bylo 27 %. Největší podíl ohrožených byl v Bulharsku a Rumunsku a nejmenší v České republice. Vládní dluh v eurozóně klesl na 87,4 % HDP.
 Očekávané události
Program evropských institucí na tento týdenKomise představí novou strategii pro udržitelnou biochemii a zprávu o fungování finančního poplašného mechanismu. Zveřejní Bílou knihu o budoucích evropských penzích a uspořádá konferenci o chytrém využívání ICT v dopravě a logistice. Na prvním Fóru měst naváže dialog s primátory. Plénum EP bude mimo jiné jednat o bezdomovcích.
 Kalendář
Datum: 15. února 2012
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 15. února 2012 19:00
Místo: Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 16. února 2012
Místo: Malostranské náměstí 25
Datum: 16. – 19. února 2012
Místo: Plzeň
Datum: 20. února 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 21. února 2012
Místo: Krajský úřad, Karlovy Vary
Datum: 22. února 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 23. února 2012
Místo: Europe Direct České Budějovice
Datum: 28. února 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 29. února 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 14. března 2012
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Archiv vydání
 
Nejhledanější témata

Týden v Evropě

Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované materiály.


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, Praha 1
Poštovní adresa: P.O.Box 811,
111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835
Fax: (+420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu 
Web: www.evropska-unie.cz